(15.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Z druhé strany bych chtěl připomenout, že zbraně se dávají vcelku jako pozornost státníkům a mezi státníky běžně, a jsem zvědav, jak prezident Spojených států Donald Trump naloží se zbraní, kterou dostal z České republiky, a jestli ji oficiálně přihlásil a jestli ji tam někde má a jestli ji jeho následovník v tom trezoru náhodou nenajde, ilegální, CZ 75, kterou on dostal darem. Čili važme ta slova a nepoužívejme silné argumenty k věcem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana Lubomíra Volného a poté stále čekající ministr zahraničích věcí Petříček. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já už dneska také určitě naposledy. Já bych chtěl říct, že na ambasádách v některých zemích, ve kterých se většinově vyznává jedna specifická ideologie, se dědí různé věci. Na některých vybuchují granáty a hromadí se tam nelegální zbraně a na jiných se vraždí, čtvrtí novináři.

Další věc, kterou bych chtěl teď říct vaším prostřednictvím paní kolegyni Langšádlové, je moje osobní výzva. Já bych vás chtěl, paní kolegyně, prostřednictví pana předsedajícího poprosit, abyste si nastudovala veřejně dostupné údaje ze všech těch serverů, které jsem tady citoval, ze kterých jednoznačně vyplývá, že rostoucí vlna antisemitismu v Evropě v posledních letech je jednoznačně v korelaci a v souvislosti s rostoucí islamizací Evropy. Čím více tzv. uprchlíků z islámských zemí, tím více nám v Evropě poroste antisemitismus. Takže já bych vás chtěl poprosit, abyste učinila veškeré kroky jako ústavní činitel této země, abyste ochránila nejenom Židy žijící v České republice, ale pokud možno v celé Evropě před další vlnou islamizace v Evropě, která je ohrožuje, protože je to nepochybné, je to jednoznačné, je to nezpochybnitelné. Tento rostoucí antisemitismus, který se nám tady objevil v Evropě, není dílem původních Evropanů. Antisemitismus původních Evropanů je na setrvalé úrovni. Je to smutné, ano, i my máme mezi sebou rasisty, antisemity, ale toto je antisemitismus a zločiny proti příslušníkům židovské komunity navíc. Takže děkuji, že už toto nikdy nebudete aktivně podporovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní v řádné přihlášce v obecné rozpravě pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych krátce chtěl reagovat na pana poslance Luzara. Já samozřejmě vítám tuto rezoluci, to usnesení, protože antisemitismus je rostoucím problémem v Evropě a žádná společnost rozhodně není imunní. Takže já myslím, že toto je jasný signál Poslanecké sněmovny, že problém antisemitismu vnímáme a jsme připraveni s tím bojovat jak na domácím, tak na mezinárodním poli.

Já bych rád pana poslance Luzara informoval také o tom, že jasně rozlišujeme mezi legitimní kritikou kroků státu ze strany Státu Izrael a bojkotem Státu Izrael. Myslím, že Česká republika dlouhodobě se hlásí k tomu, že uznává veškeré mezinárodní právo, které se situace na Blízkém východě a v rámci blízkovýchodního mírového procesu týká. Naše pozice dlouhodobá je, že vnímáme jako jediné možné řešení vznik dvou států, Státu Izrael a budoucího státu Palestina. V tomto směru jsme si vědomi veškerých rezolucí OSN, které se této otázky dotýkají. To nicméně ještě nezadává důvod k tomu, abychom jako Evropská unie či Česká republika podporovali aktivity, které směřují k bojkotu Státu Izrael. Nicméně z mého pohledu jádro této rezoluce by mělo směřovat na problematiku antisemitismu jakožto problému, který je na vzestupu. Děkuji a doufám, že pan Luzar vnímá naši pozici.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi. Nyní ještě jedna omluva. Mezi 16. a 18. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Juříček.

Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy, protože obecnou rozpravu jsme vyčerpali. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Ještě se zeptám na případná závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan kolega Bartošek má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím. Pan zpravodaj také.

 

Poslanec Jan Bartošek: Kolegové, kolegyně, já děkuji za proběhlou rozpravu. Chci zde říct, že to usnesení obsahuje skutečně celoevropský, celosvětový rozměr, jak zde zaznívalo, a to z toho důvodu, jsem přesvědčen, že Česká republika má vystupovat proti projevům antisemitismu na mezinárodním poli, aby všichni věděli, že takové chování, jako se může projevovat v některých evropských státech, je u nás naprosto nepřijatelné.

To, co ještě chci říct, je, že Izrael je v současnosti jedinou zemí na světě, která je systematicky vystavena snahám o globální bojkot. Z toho by se dalo usoudit, že Izrael je nejhorší zemí na světě, co se týká lidských práv, a je potřeba ji ztrestat a že největší problém kolem lidských práv vytváří Izrael. Když se podíváte na řadu jiných států, tak je jednoznačné, že toto není problém Státu Izrael a není to pravda. Z toho vyplývá, že jediný záměr toho, co se děje, je snaha o bojkotování Státu Izrael. Je si potřeba uvědomit, že v praxi je velké množství příkladů, a je možné to sledovat i v médiích, že tam, kde se setkáváme na demonstracích, a ti lidé, kteří volají po bojkotu Izraele, tak současně v druhé vlně dost často volají po zničení Státu Izrael. A v tomto kontextu je to potřeba vnímat.

Je potřeba si uvědomit, že kritizovat Stát Izrael, jak jsem řekl, tam, kde je to oprávněné, je zcela legitimní. Ale blokovat účast sportovců, zpěváků, to už není kritika Státu Izrael, ale stigmatizace lidí. Možná jste zažili některé sportovní události, kdy odmítli Izraelcům podat ruku po proběhlém zápase. Toto už považuji za hranou a za stigmatizaci a projev antisemitismu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já apeluji zejména na členy meziparlamentní skupiny přátel Česko - Izrael, jejímž jsem předsedou. Apeluji na vás, abyste osvědčili to svoje přátelství, a to tak, že budete všichni, a mělo by vás tady být 58, to znamená, všichni byste měli hlasovat pro, protože nejde jenom o to, občas se napít dobrého izraelského vína nebo pojíst nějaké chlebíčky, ale to přátelství tedy osvědčit, Takže to bych považoval v podstatě za samozřejmé.

Dále bych chtěl říct, že mně připadá absurdní, že kdyby tak žily naše babičky, nebo žijí ještě pamětníci toho, co těsně po druhé světové válce lidé, kteří se asi hluboce styděli, že dopustili něco takového, jako byl holocaust neboli šoa, a že v dnešní době se znovu bavíme o nějakém antisemitismu. Jistě by to našim babičkám nebo dědečkům připadalo po druhé světové válce absurdní, že by něco takového mohlo znovu vzniknout. Takže to si myslím, že je jenom na podporu toho našeho usnesení.

Pak bych rád řekl, že to, co jsem tady vlastně řekl při minulé rozpravě, že mně připadá jako velmi roztomilá finta říkat, že asi antiizraelismus není antisemitismus a naopak. To je opravdu velmi roztomilá finta, protože to je podle mě krystalická demagogie. To je, jako kdyby někdo řekl, že je sice antibohemista, ale nemá nic proti Čechům. To je naprostý nesmysl. My také, ta meziparlamentní skupina se nenazývá Česko - Židé a Česko - Izrael, protože se bavíme o bojkotu Izraele, to je pro mě Izrael a Židé jedno jsou a považuji to za hezkou (nesroz.) fintu, tady pracovat s těmito pojmy, jako žongolovat, že vlastně my proti Židům nic nemáme, jenom chceme zlikvidovat jejich stát.

Takže znovu apeluji na všechny členy skupiny, meziparlamentní skupiny přátel Česko - Izrael, aby osvědčili své přátelství, a předpokládám tedy, pokud tady jsou přítomni, nebo by měli být přítomni, že to je minimálně 58 hlasů pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janulíkovi, který vystoupil se závěrečným slovem, a jistě mu to jako předsedovi skupiny přátel odpustíme.

Budeme pokračovat podrobnou rozpravou. Jako první je přihlášený pan kolega Bartošek, který to signalizoval v obecné rozpravě, takže je řádně přihlášen. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP