(16.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže já si myslím, že skutečně tak jak jsme nastavili systém financování v rámci úhradové vyhlášky, zajišťuje stabilní růst všech segmentů. Není to tak, že by jeden segment byl zásadně zvýhodněn, kromě tedy domácí péče, kde si myslíme, že to je namístě. Držíme dohody z dohodovacího řízení, to je velmi důležité, z hlediska bonifikací za to, že terén se bude více starat o pacienty, primární péče bude podpořena, ambulantní specialisté, kteří přijímají nové pojištěnce, kteří jsou ochotni se starat o své pacienty, budou více podpořeni, a to si myslím, že je ten cíl. Věříme tomu, že úhradová vyhláška, tak jak je nastavena, včetně například stomatologické péče a dalších, kde vidíme, že jsou problémy, zajistí to, že péče bude dostupnější, že péče bude kvalitnější a že postupně budeme zkrátka řešit ty problémy, které české zdravotnictví dlouhodobě trápí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví. A budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě s tím, že první přihlášený je s přednostním právem pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, věřím, že zlepšení stavu českého zdravotnictví není zájmem jenom naší koaliční vlády, ale celé Poslanecké sněmovny, a vítám tedy možnost o tom, jak situaci zlepšit, tady diskutovat, protože jde o to nejcennější, tedy o lidské zdraví. A já bych byl rád, abychom dali stranou takové to běžné politikaření a pokusili se najít shodu. Jsem rád, že pan ministr zdravotnictví tady může vystoupit a říci, že posíláme do zdravotnictví nejvíce peněz v historii, cca 350 mld. korun, to je opravdu rekordní číslo. Ostatně žijeme v době konjunktury, tak by bylo smutné, kdyby tomu tak nebylo. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že dávat do zdravotnictví dostatek prostředků je samozřejmost.

Dovolte mi, abych se krátce vyjádřil ne k tomu, co padlo tady na Sněmovně, ale spíše v mediálním prostoru, a to byly ne vždy vstřícné výroky vůči bývalým ministrům zdravotnictví za sociální demokracii. Já bych chtěl jasně říci, že ano, sociální demokracie v minulém volebním období řídila rezort zdravotnictví, ale my jsme ten rezort převzali po pravicových vládách a uklidili jsme jej po těch experimentech. Zrušili jsme nesmyslné zdravotní poplatky, zdravotnictví jsme stabilizovali jak personálně, tak finančně. Snažili jsme se přidávat doktorům, sestřičkám, aby byli tady u nás, aby neodcházeli do zahraničí. Tím chci říci, že současný pan ministr má dnes slušné základy, na kterých může stavět.

Za sociální demokracii chci jasně prohlásit, že zdravotnictví je naše priorita a bude tomu tak i do budoucna. My jsme se diskuse o aktuální situaci ve zdravotnictví účastnili od začátku, jednali jsme s krizovým štábem a jsme připraveni jednat s každým. Jsem rád, že v rámci vládní diskuse bylo po koaliční radě možné oznámit, že do zdravotnictví přijde 6 mld. korun navíc. Po dalším jednání s KSČM se objevily další 4,5 mld., takže to je velmi dobrý signál pro naše pacienty. Nicméně diskuse stále pokračuje a věřím, že bude pokračovat i dneska a budou na stůl padat argumenty, že těch peněz je potřeba více, takže my jsme k té diskusi připraveni, chceme ale také vědět, kam ty peníze půjdou. Jsme přesvědčeni, že tím nejlepším způsobem, jak peníze distribuovat, je úhradová vyhláška, a je potřeba se podívat na nejvíce podfinancované oblasti, jako je domácí péče nebo lůžková péče a řešit je systémově.

Takže jsem strašně rád, že do zdravotnictví jde nejvíce peněz v historii, je to dobře. Na druhou stranu pokud se podíváme na to, jak zdravotnictví financují jiné vyspělé země, tak Česká republika se 7,5 % HDP stále zaostává za těmi vysněnými 9 %. Ale já bych chtěl využít možnosti a poděkovat českým zdravotníkům za to, jaké podávají výkony. Děkuji lékařům, děkuji zdravotním sestrám, že pracují s takovým nasazením a díky tomu je péče o naše pacienty tak dobrá, jako je dneska. Takže děkuji za možnost zde dneska vystoupit a děkuji za to, že věřím, že se shodneme na tom, že zdravotnictví je priorita všech, nejen vládní koalice. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Pokračovat budeme podle přihlášených v rozpravě. První je přihlášena paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se paní poslankyně Jarošová. Žádné faktické poznámky v tuhle chvíli nemám, můžeme tedy postupovat podle pořadí. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vládo, kolegyně a kolegové, navážu na to, o čem zde mluvil pan vicepremiér a ministr vnitra pan Hamáček.

Zdraví si přejeme určitě všichni, proto také přejeme k narozeninám, k svátkům, prostě si přejeme vzájemně, protože pro každého člověka je zdraví hodnotou. Pro sociální demokracii je potom zdravotnictví veřejná klíčová služba a přístup k ní, tedy ke zdravotní péči, je důležitý bez ohledu na peněženku či výši konta jako základní podmínka rovnosti našich občanů. Připomenu, že za sociálně demokratických vlád byly nejen navyšovány platy lékařů, ale hlavně sester a dalších pracovníků ve zdravotnických zařízeních, ale byly také realizovány nebo připravovány podmínky pro realizaci zefektivnění systému a větší transparentnost. Připomenu eRecept, připomenu vznik přístrojové komise a navýšení plateb za státní pojištěnce do roku 2020 - zhruba 3,5 mld. za rok. K tomu je potřeba říct, že platby za státní pojištěnce jsou stabilizujícím prvkem celého systému zdravotní péče. Byl také obnoven a digitalizován systém zdravotnických informací. Já připomenu, že když jsem se v roce 2015 snažila dopátrat, jak je to s lékaři, s počty lékařů, a tedy s jejich rozvrstvením v jednotlivých profesích, potřebovala jsem to z Úřadu vlády, tak jsem nebyla schopna se ničeho dopátrat. Teprve poté pod vedením pana Duška systém skutečně začal opět pracovat, protože do té doby byl od roku 2013 nějakým způsobem zmrazen, a dneska tyto informace máme. Tyto informace také nyní dokládají to, co víme i z terénu, a možná každý z vás, poslankyň a poslanců, že v terénu, v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních chybí v této chvíli nejen lékaři, ale především zdravotnický personál, zdravotní sestry, ale i další, pomocný personál. Hejtmani by nám řekli, že nemají kuchařky, nemají sanitáře, nemají technický personál, který je v nemocnicích také potřeba.

Nejenom k této problematice se sešel zde v Poslanecké sněmovně pod garancí klubu sociální demokracie nejen krizový štáb, ale další, které situace zajímá a kteří do ní mají co říci. Sešli se zaměstnanci, zaměstnavatelé i zástupci pacientů. Usnesení, které si dovolím poté předložit, vychází i z této debaty.

Ještě chci zdůraznit, že si skutečně vážím vysoké profesionality a odborných kvalit, ale i obětavosti lidí v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních. Přejeme si, a snažili jsme se vždycky o to, aby zaměstnanci měli v systému zdravotní péče skutečně dobré podmínky pro svou práci. Zásadní pro mne jako sociální demokratku je, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná všem, tak jak o tom hovoří Ústava České republiky, respektive Listina práv a svobod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP