(16.20 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní tedy bod číslo 5. Ten není modifikovaný, ten pouze přečtu: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 131, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 131. Z přítomných 178 pro 111, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Nyní bod číslo 6: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 132. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 132. Z přítomných 179 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní poslední bod, sedmý, pana poslance Kobzy, který načetl v podrobné rozpravě: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje veškeré projevy a formy antisemitismu v Evropě v souvislosti s migrací a islamizací Evropy."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 133, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 133. Z přítomných 179 pro 37, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, takže děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 313.

Pan kolega Bartošek se hlásí s přednostním právem mimo bod. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, děkuji vám za projednání a podporu tohoto bodu, protože jsme vyslali jasný signál, že Česká republika stojí na straně svých spojenců, svého partnera, a to je naprosto klíčové a dnešním rozbouřeném světě - vědět, kde stojíme, kde je naše místo. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat v jednání bodem

 

312.
Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě 12. září 2019 na 34. schůzi. (Hluk v sále.) Požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodaj, pan poslanec Daniel Pawlas.

Než budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, ptám se pana ministra, jestli má zájem o vystoupení před zahájením pokračování rozpravy. Pane ministře? Máte zájem. Já vám zklidním Sněmovnu. Požádám všechny, kteří ještě diskutují minulý bod, aby ho diskutovali v předsálí a umožnili panu ministru zdravotnictví v informací, kterou si Poslanecká sněmovna vyžádala, aby se mohl vyjádřit. Opravdu vás všechny žádám o klid, případné debaty přesuňte mimo sál. Pokud se chcete přihlásit do rozpravy, samozřejmě máte možnost v pořadí, které je zaznamenáno, s tím, že pořadí je dáno.

Máme tady dostatečný klid. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já budu velmi stručný na začátek, ale myslím si, že je namístě možná tu debatu trošku aktualizovat, protože my jsme ji skončili v době, kdy ještě nebylo vlastně rozhodnuto o tom, jak bude financováno zdravotnictví v příštím roce, a je pravdou, že ten bod se právě týkal zejména této oblasti s akcentem na domácí péče, ale samozřejmě na všechny ostatní segmenty, na tvorbu úhradové vyhlášky atd. Situace se mezitím posunula, zejména po jednáních se všemi subjekty, které k tomu mají co říct, poskytovateli a tak dále, a byla zakončena ta mnohaměsíční debata o úhradách zdravotních služeb v příštím roce. Minulý pátek, kdy jsem podepsal úhradovou vyhlášku, která je již odeslána do Sbírky zákonů, to znamená, tím je vlastně ten proces v tuto chvíli uzavřen. Dovolte mi proto, abych vás velmi stručně informoval o vývoji a aktualizaci na základě těch jednání, a tak, jak tedy úhradová vyhláška je v tuto chvíli odeslána do Sbírky zákonů.

Debata se vedla zejména v tom kontextu tak, aby zkrátka všichni poskytovatelé zdravotních služeb včetně nemocnic měli dostatečné prostředky, zejména na pokrytí nárůstu odměňování zdravotníků, tak jsme se dohodli na tom, že vzrostou úhrady v rámci všech segmentů poměrně tak, aby nebyl žádný segment zásadně zvýhodněn, kromě jednoho segmentu, který byl výrazněji podpořen, o tom ještě budu mluvit později.

Celkový nárůst oproti úhradové vyhlášce, která počítala původně s nárůstem nominálně ve výši 24 miliard korun, je 4,9 miliardy navíc do úhradové vyhlášky. To znamená, celkově zhruba 29 miliard korun přímo v úhradové vyhlášce. A stále platí to, co jsme říkali opakovaně, a je to dohoda se zdravotními pojišťovnami, že ještě nad rámec těch 29 miliard půjde 6 miliard korun, které budou obsaženy v rámci zdravotněpojistných plánů všech zdravotních pojišťoven, a budou to peníze určené na cílené úhradové mechanismy, na podporu regionálních nemocnic, primární péče, zajištění dostupnosti kvalitní péče tak, aby tam byl skutečně určitý prostor pro cílenou podporu v rámci jednotlivých segmentů, protože úhradová vyhláška přece jenom je plošný dokument, který není schopen řešit konkrétní lokální, regionální problémy, například v primární péči nebo v rámci příhraničních oblastí atd.

Takže takto vlastně je nastaven ten systém úhrad, celkově 35 miliard korun navíc, což je historický nárůst. Nikdy v historii nešlo více peněz do českého zdravotnictví. Všechny segmenty rostou, žádný segment nestagnuje, naopak rostou velmi výrazně, to znamená, zdravotnictví prosperuje v tomto směru. A jeden segment, který bude podpořen více na základě debat, které jsme vedli, je domácí péče. Domácí zdravotní péče, která - samozřejmě reflektujeme debatu o tom, že sestry v domácí péči na rozdíl od sester u lůžka byly v posledních letech poměrně opomíjeny. Nebylo to úplně téma ani pro předchozí politické garnitury, takže domácí péče v tomto směru nebyla prioritou.

My si myslíme, že je to segment, který si zaslouží podporu. Už v původní vyhlášce byl vlastně podpořen nejvíce ze všech segmentů, ale vzhledem k tomu, že chceme, abychom měli sestry v domácí péči, tak jsme se rozhodli, že navýšíme výrazně v tomto směru takzvané mzdové indexy v seznamu výkonů tak, abychom právě cílili na navýšení mezd sester v domácí péči, kdy počítáme s tím, že měsíčně sestra v domácí péči bude mít mzdu vyšší o 10 tisíc korun. To znamená, o 10 tisíc korun měsíčně vyšší mzda pro sestry v domácí péči v rámci superhrubé mzdy, což předpokládám, že by mělo být dostatečně motivační a dostatečně stabilizační, tak aby zkrátka sestry v domácí péči zůstaly a tento segment jsme podpořili. Tam ten celkový nárůst tedy díky tomu je asi 41 % meziročně, jinak u těch ostatních segmentů je to někde nárůst kolem 8 až 12 %.***
Přihlásit/registrovat se do ISP