(18.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pokud se budeme bavit o tom, že za stejnou kvalitu mají být stejné peníze, tak to podepisujeme za občanské demokraty. Pokud řekneme, že se má platit za takzvanou kvalitu, tak to prostě podepsat nemůžeme, protože to není správně a je to proti zájmu pacientů, protože pacient chce kvalitní službu.

A já jsem úplně přesně nepochopil z toho vystoupení, takže berte to spíše jako dotaz, ne nějakou kritiku nebo nějakou jenom filipiku. O tom se málo mluví. My pacienti máme poměrně málo informací o tom, abychom zjistili, v které nemocnici se poskytuje lepší péče a v které horší. Já vím, že je to složité, že to není jednoduchá úloha jako sestavit tabulku běhu na sto metrů. Tam se to změří a je to jednoduché. Ale mělo by se někde začít. Připouštím, že mnoho pacientů vlastně volí nemocnici podle místa bydliště. Že nemá možnost porovnávat, nebo ani nechce porovnávat, nebude umět porovnávat tu kvalitu, ale neměli bychom rezignovat na to ty informace dávat.

Já si myslím, že je to úloha zdravotních pojišťoven především. Nemyslím, že je to úloha státu. Protože my občas zaměňujeme i v těch debatách v Poslanecké sněmovně úlohu Ministerstva zdravotnictví a úlohu zdravotních pojišťoven. Jako by stoprocentní odpovědnost za všechno v systému zdravotnictví mělo Ministerstvo zdravotnictví. A to prostě není pravda. Ministerstvo zdravotnictví, vláda, Sněmovna a Senát mají plnou odpovědnost za prostředí legislativní, ekonomické, to všechno ano. Ale za tu péči jako takovou přece mají mnohem větší odpovědnost konkrétní zdravotní pojišťovny. Ty musí vědět, a ty to musí vědět, kde se poskytuje lepší péče a kde horší. A pacienti si zaslouží, aby tu informaci dostali. Třeba i s komentářem, že ty výsledky jsou horší z logických důvodů, že to ani jinak být nemůže. Tomu všemu rozumím. Ale pokud rezignujeme na to hodnocení kvality, tak to není v zájmu pacientů. A myslím si, že v těch debatách bychom měli akcentovat především zájmy pacientů.

Všichni kolegové lékaři mi prominou, ale myslím, že těch pacientů je prostě víc. Já úplně přesně nevím, co je to Svaz pacientů, za který mluvila paní poslankyně Gajdůšková. Já jsem pacient a určitě v žádném svazu organizovaný nejsem ani být nechci. Ale každý z těch pacientů či v rodině těch pacientů mají nějakou konkrétní zkušenost s konkrétním zdravotnickým zařízením či s konkrétním lékařem. Takže ani já si neosvojuji právo mluvit za pacienty jako za všechny pacienty. Ale co si myslím, že bychom měli - poskytovat co nejvíce informací pacientům o možnostech léčby, o kvalitě léčby, o dostupnosti léčby.

A pokud se budete ptát pacientů, jako že my se ptáme, v čem vidí oni největší problém českého zdravotnictví, tak to nebude v tom, že by nebyli spokojeni s tou kvalitou, ale s čekací dobou. A to je velký problém. A není to problém ani politický, není to ani podle mě střet vláda versus opozice, pravice vůči levici. Měli bychom najít taková opatření, aby se ty čekací doby na vyšetření, na operaci, ale zejména na to vyšetření, zkrátily. Protože lékaři vám potvrdí, že mnohdy je rozdíl, jestli jdete na to vyšetření zítra, na konci října, nebo dostanete termín příští rok v březnu. A to je reálný problém, který vám vlastně potvrdí, já bych řekl ve všech regionech. Bez ohledu na to, kolik dostává nemocnice konkrétní platby od zdravotních pojišťoven. To je věc, kterou bychom měli společně řešit. Já jenom poprosím o to usnesení, kdyby bylo v písemné podobě předtím, než budeme hlasovat. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Stejně tak bych poprosil, jestli byste mi usnesení dodali tady nahoru, abychom měli, každý to usnesení předkládá, abychom měli přehled. Ano. S přednostním právem předseda KDU-ČSL poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. A připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já budu nepoměrně stručnější než můj předřečník. Nicméně my jsme se posunuli plynule z obecné rozpravy do rozpravy podrobné, a já musím říct, že jsem trochu překvapen, protože já jsem poslouchal ne tedy všechna, ale řadu těch vystoupení kolegů, za KDU-ČSL tady velmi podrobně přednesl reflexi stavu zdravotnictví kolega Vít Kaňkovský, hovořil tady pan profesor Svoboda, hovořil tady sociálně demokratický pan poslanec Votava a další a padala tady celá řada naprosto relevantních dotazů na pana ministra, které se netýkaly jenom jednoho špitálu někde v Horní Dolní, ale které se týkaly legislativního procesu, zákona o veřejném zdravotním pojištění atd. atd. - a co se stalo?

Já jsem furt čekal na ty odpovědi. Žádnou hodinovou filipiku, ale to, že pan ministr vystoupí a odpoví na dotazy. A pan ministr se zřejmě rozhodl tady promlčet až ke kolapsu českého zdravotnictví. To je celé. Tak jako bravo (tleská), tleskám. Já myslím, že jsme tady od toho, abychom ty odpovědi, pane ministře, od vás slyšeli, a ne že se tady promlčíme až k tomu... Já nevím, jestli vám to tady někdo poradil. Ale já to považuji jednak za poměrně nedůstojné vůči kolegům poslancům a poslankyním, včetně vašich vládních kolegů poslanců a poslankyň, a považuji to za minimálně cestu, kterou se prostě debata a diskuse na půdě parlamentu nevede. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Ještě jednou přeji hezký večer. A nyní tedy v podrobné rozpravě vystoupí paní poslankyně Hana Aulická a připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tedy už nebudu tak výřečná jako mí předřečníci a opravdu načtu jenom předložený návrh na usnesení. Dostali ho myslím všechny kluby, tak aby se mohly na to dosti připravit a říci, jak budou, nebo rozhodnout se, jak budou hlasovat.

To znamená, my předkládáme návrh na usnesení v tomto znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra zdravotnictví a vládu ČR

(I.) aby pokračovala v systémových opatření v dostupné a kvalitní zdravotní péče v českém zdravotnictví;

II. do konce listopadu 2019 odpověděla na otázky týkající se zajištění zdravotní péče přednesené v úvodu k tomuto bodu. - Zde bych chtěla jenom říci, že tyto otázky jsem samozřejmě předala i s tímto návrhem usnesení;

III. učinila opatření ke stabilizaci příjmů do veřejného zdravotního pojištění;

IV. podpořila přijetí zákona na pravidelnou a automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce;

V. zajistila transparentní převod navýšených vyjednaných finančních prostředků prostřednictvím úhradové vyhlášky a zdravotně pojistných plánů za rok 2020 především do těch oblastí zdravotní péče, kde je situace nejhorší, jako jsou malé nemocnice, stabilizace zdravotního personálu a domácí péče."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a poprosím vás, jestli byste mi to usnesení také mohla dodat i ke mně nahoru. A nyní tedy vystoupí v podrobné rozpravě paní poslankyně Karla Maříková. A připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak jsem říkala už v obecné rozpravě, také bych načetla návrh na usnesení, který je rozdělen do dvou bodů, a poprosila bych hlasování bod po bodu zvlášť. Takže

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra zdravotnictví, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu, jaké kroky a systémová řešení chystá k vyřešení personální krize ve zdravotnictví.

II. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby vypracovalo dlouhodobou koncepci zdravotnictví, jak bude zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče v následujících letech.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A také poprosím o to usnesení ke mně nahoru. Další tedy vystoupí pan poslanec Petr Třešňák. Já vás poprosím o klid v jednacím sále. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já budu také velice stručný. A vlastně následující usnesení by nemělo vládě činit vůbec žádný problém, protože již letos prošel věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví a vlastně do konce tohoto roku mohl již být hotov i v paragrafovém znění. Nicméně mám lehce kompromisní usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá Ministerstvo zdravotnictví a vládu ČR, aby předložila do dubna 2020 legislativní návrh elektronizace zdravotnictví v paragrafovém znění."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a poprosím vás také o to usnesení tady nahoru. Nyní tedy ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Svoboda. A ještě má zájem vystoupit na faktickou paní poslankyně Aulická. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Ona ta moje faktická je vlastně reakcí na bod čtyři toho právě proneseného usnesení, kde se píše, že se má vylepšit oblast zdravotní péče, kde je péče nejhorší. Znamená to tedy, že tam půjde relativně více peněz, než kolik si tam tou svou činností zaslouží. Je to jakýsi bonus. A ty dobré nemocnice, ty mají malus. Ty dostanou méně. Není možné, abychom hlasovali o něčem, že někdo dostane víc za to, že je na tom špatně, dělá to špatně, a ten, co to dělá dobře, nedostane nic. Čili tento bod usnesení se hlasovat podle mého názoru nedá, protože zakládá nerovnost mezi těmi zdravotnickými zařízeními, o nic jiného neopřené, než o to, že jsou takzvaně špatné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP