(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, vaše dvě minuty. Na faktickou?

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Ano. Děkuji, pane předsedající. Jenom dovětek. Omlouvám se za to, zapomněla jsem po svém načtení návrhu na usnesení říci, že samozřejmě taky žádám hlasovat po bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stejně tak jsem se chtěl zeptat paní poslankyně Gajdůškové, jestli po bodech, nebo v celku. (Po bodech.) Po bodech? Po bodech. A Piráti mají jenom jednobodové, takže tam je to jasné. Takže nyní bych vyzval na vystoupení jako posledního pana poslance Víta Kaňkovského. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny k bodu 312 za poslanecký klub KDU-ČSL. Jak už jsem avizoval, myslím si, že problematika, kterou dneska projednáváme, se netýká pouze té úplně aktuální situace ve zdravotnictví, ale týká se hlavně rizik, která mají směrem do budoucna. Proto také to usnesení, zejména pod číslem jedna, směřuje k dlouhodobějšímu cíli, to znamená ke změně ve veřejném zdravotním pojištění.

Takže návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

I. v termínu do 31. března 2020 předložila Poslanecké sněmovně věcný návrh nového zákona o veřejném zdravotním pojištění;

II. v termínu do 31. ledna 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh opatření k posílení role školitelů zdravotnických profesí včetně jejich odpovídajícího finančního ohodnocení;

III. v termínu do 31. 12. 2019 předložila Poslanecké sněmovně harmonogram aplikace programu DRG Restart do praxe.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a poprosím vás ještě o návrh toho usnesení ke mně. A zdali si přejete, pane poslanče, po bodech? Po bodech. Takže taky po bodech.

Nyní s přednostním právem, jako poslední zatím v podrobné rozpravě, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Musím říct, že ty návrhy klubu KSČM a klubu ČSSD jdou proti sobě, a já bych si rád vyjasnil s panem ministrem situaci, co vlastně možné je a co možné není. Pak se můžeme rozhodovat, jestli je to dobře, nebo špatně.

Kolegové ze sociální demokracie navrhují v bodě dva, aby přislíbené prostředky - to je zřejmě výsledek jednání Andreje Babiše s Vojtěchem Filipem, jestli jsem to pochopil - šest miliard navíc šly nad rámec úhradové vyhlášky. Jinými slovy mimo úhradovou vyhlášku. Nad rámec znamená mimo. To znamená, já se ptám, zda je to vůbec možné. Kdo by těch šest miliard dělil? Ministr zdravotnictví, Vojtěch Filip nebo Andrej Babiš, pojišťovny? Mimo úhradovou vyhlášku. To jako mimo, návrh je mimo a já si myslím, že to úplně není možné. Já si myslím, že to úplně není možné, že dáme pojišťovně peníze a ona to nějak rozdělí. Tak se chci zeptat, jestli je to možné. Pak se můžeme přít o to, jestli je to dobře, nebo špatně.

A druhá věc, to je zase návrh z klubu KSČM. A mluvil o tom i pan docent Svoboda. Nicméně v úhradové vyhlášce - můžu se plést, říkám, nejsem na to expert - se přece nerozlišuje mezi malými a velkými nemocnicemi. Nebo ano? Tady je návrh usnesení, aby úhradová vyhláška posílala něco malým nemocnicím. Podle mě to opět není možné stejně jako ten bod dva navržený klubem sociální demokracie. Pak jsou podle mého názoru ta usnesení nehlasovatelná, protože to legislativa neumožňuje. A je v zásadě úplně jedno, jestli pro to je většinová podpora, nebo není, protože správná odpověď pak bude: i kdybychom to schválili, tak to není možné. Pak ta usnesení jsou úplně zbytečná a nemá cenu, abychom se přeli o obsahu, jestli je to dobře, nebo špatně. Rozumím tomu, že pokud je navrženo v tom bodě pět v usnesení KSČM, že úhradovou vyhláškou se má zvýhodnit domácí péče, to bezesporu možné je. Ale u těch malých nemocnic si myslím, že to prostě možné není.

Já bych poprosil pana ministra před tím hlasováním, jestli to možné je, nebo není, a my se pak rozhodneme. Podle mě tato dvě usnesení, která jsem přečetl z podkladů, které jsme dostali od kolegů, nejsou hlasovatelná. Pak bychom o nich tedy hlasovat neměli, ale chtěl bych to slyšet od ministra zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou se hlásí ještě paní poslankyně Alena Gajdůšková a pan ministr si také přeje následně vystoupit. Takže nejprve s faktickou dvě minuty pro paní poslankyni. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Jenom rychle a předpokládám, že pan ministr to vysvětlí ještě podrobněji a přesněji. Ale naše informace je, že úhradová vyhláška je uzavřena, těch šest miliard je svým způsobem navíc a my jenom vyjadřujeme svůj názor, kam by to asi mělo jít.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan ministr s přednostním právem. Prosím máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, abych tedy odpověděl na ty konkrétní dotazy. Možné to je a není to žádná politická dohoda. Těch šest miliard jde skutečně nad rámec úhradové vyhlášky. A je to dohoda přímo se zdravotními pojišťovnami. Protože úhradová vyhláška je pouze základ, úhradová vyhláška není strop. Takže nad rámec úhradové vyhlášky zdravotní pojišťovny, které, jak řekl správně pan předseda Stanjura, jsou odpovědné za zajištění časové a místní dostupnosti zdravotních služeb, tak k tomu samozřejmě musí mít cílené úhradové mechanismy, které nejsme schopni dát do toho plošného dokumentu s názvem úhradová vyhláška, ale které by zdravotní pojišťovny měly mít nad rámec tak, aby mohly skutečně cíleně řešit problémy v regionech, v konkrétních lokalitách, v příhraničních oblastech. A úhradová vyhláška samozřejmě nemůže být napsaná tak, že podporujeme nemocnice v příhraničních oblastech a podobně. Takže těch šest miliard korun je skutečně nad rámec úhradové vyhlášky v rámci individuálních úhradových mechanismů a je to legislativně možné a zdravotní pojišťovny právě mají takto prostor, řekněme, řešit cíleně podporu primární péče, praktických lékařů někde v odlehlých oblastech a podobně, což je něco, co zkrátka nejsme schopni řešit v té úhradové vyhlášce, která je skutečně plošným dokumentem.

A stejně tak ten bod, který vlastně tady byl zmíněn, tak on tam právě říká, že zajištění finančních prostředků prostřednictvím úhradové vyhlášky a zdravotně pojistných plánů. A zdravotně pojistné plány, to je pro pojišťovny v zásadě zákon, je to jejich rozpočet. Je to jejich plán, jak chtějí rozdělovat peníze. A samozřejmě v těchto zdravotně pojistných plánech je počítáno jednak s penězi z úhradové vyhlášky a dále s těmi šesti miliardami navíc rozdělenými mezi sedm zdravotních pojišťoven poměrně, kde právě počítají zdravotní pojišťovny, že podpoří třeba právě regionální nemocnice, příhraniční oblasti a podobně. Takže toto možné je, legislativa to umožňuje. A myslím si, že to je dokonce i správné, že takto dáváme prostor těm zdravotním pojišťovnám, které zkrátka jsou odpovědné za zajištění zdravotní péče pro své pojištěnce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na faktickou poznámku předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za vysvětlení. Takže možné to je, tak o tom můžeme hlasovat. Nicméně pak úplně nerozumím, když vás vezmu za slovo, pane ministře, vy jste řekl, že to je návrh zdravotních pojišťoven, že těch šest miliard nějak rozdělí. Já jsem si myslel, že to je návrh Andreje Babiše a Vojtěcha Filipa. Aha, takže to už bylo dávno jasné předtím, než oni se sešli a oznámili, že našli šest miliard. To je první varianta, že to chtěly zdravotní pojišťovny. Teď se sešli předseda vlády s předsedou komunistů a řekli, předseda komunistů řekl - my bychom chtěli víc peněz. A premiér, který má víc informací, říká - to je v pohodě, to chtějí ty pojišťovny, pojď půjdeme to oznámit. A šli to oznámit.

No, já si z toho dělám legraci, protože tomu nevěřím. A budu rád, když mi to vysvětlíte. Pak to jednání bylo úplně zbytečné a mátlo to nejenom veřejnost, ale i politickou konkurenci.

Pusťte si tu tiskovku, podívejte se na výraz pana předsedy Filipa, jak byl šťastný, že to dojednal. Co vlastně dojednal, když ty pojišťovny to chtěly? Nedojednal vůbec nic. To je jenom poznámka k tomu, kdo našel šest miliard. Tak byly to zdravotní pojišťovny, milí občané. Nebyl to ani pan premiér, ani předseda KSČM, byly to zdravotní pojišťovny. Ti dva si jenom chtějí přivlastnit návrh zdravotních pojišťoven.

Druhá poznámka, vážnější. Mě to úplně neuklidňuje, když se dozvím, že vlastně těch šest miliard někdo nějak rozdělí bez toho, aby na to byla jasná pravidla. To mě opravdu neuklidnilo. Věřím panu ministrovi, že je to možné. Nemám důvod s ním v tomhle polemizovat, ale mě to neuklidnilo. To jsou peníze daňových poplatníků, tak kdo to bude rozdělovat? Správní rada konkrétních pojišťoven, my, kteří schvalujeme zdravotně pojistné plány? Nebo kdo to vlastně bude reálně rozhodovat a kdo ohlídá, že těch šest miliard je rozděleno spravedlivě, nebo alespoň přibližně spravedlivě? Protože absolutní spravedlnost neexistuje. To by pak muselo být asi na hlavu a to je prostě složité. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP