(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 144 přihlášeno 154 poslanců, pro 80, proti 3. Návrh usnesení byl přijat.

 

Jenom moment, přečtu jednu omluvu, protože pak tady živelně skončíme, abych to měl přečteno. (Smích v sále.) Takže mezi 19. a 23. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec František Vácha. Tak prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Další bod je, že Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby vypracovalo dlouhodobou koncepci zdravotnictví, jak bude zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče v následujících letech.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 145 přihlášeno 154 poslanců, pro 72, proti 2. Návrh usnesení nebyl schválen.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Tím jsme se vypořádali s návrhem usnesení paní poslankyně Maříkové a teď je návrh usnesení pana poslance Třešňáka, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá Ministerstvo zdravotnictví a vládu ČR, aby předložila do dubna 2020 legislativní návrh elektronizace zdravotnictví v paragrafovém znění."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 146 přihlášeno 153 poslanců, pro 63, proti žádný. Návrh usnesení nebyl schválen.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Poslední návrh na usnesení je od pana poslance Kaňkovského, který navrhuje: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby za prvé v termínu do 31. 3. 2020 předložila Poslanecké sněmovně věcný návrh nového zákona o veřejném zdravotním pojištění."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 147 přihlášeno 154 poslanců, pro 53, proti 1. Návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Další bod, za druhé: "V termínu do 31. 1. 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh opatření k posílení role školitelů zdravotnických profesí včetně jejich odpovídajícího finančního ohodnocení."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 148 přihlášeno 154 poslanců, pro 72, proti žádný. Návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: A za třetí: "V termínu do 31. 12. 2019 předložila Poslanecké sněmovně harmonogram aplikace programu DRG Restart do praxe."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 149 přihlášeno 154 poslanců, pro 74, proti žádný (na tabuli 1). Návrh usnesení nebyl schválen.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny návrhy?

 

Poslanec Daniel Pawlas: Ano, všechny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže máme vyčerpány všechny návrhy, já tímto tento bod končím a přerušuji schůzi zítra do 9 hodin ráno. Přeji hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP