(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 134, přihlášeno 154 poslanců, pro 60, proti 19. Návrh byl zamítnut. Návrh usnesení nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Za druhé. Přislíbené prostředky nad rámec úhradové vyhlášky ve výši 6 miliard Kč -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Omlouvám se jenom... Předseda klubu ODS. (Mimo mikrofon.) Ano, není to zákon, takže jednací den do 21 hodin, pane předsedo, ale děkuji za tu poznámku, že jsme to mohli upřesnit. Takže máme čas a máme čas i na to hlasování.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Takže dalším bodem je: Přislíbené prostředky nad rámec úhradové vyhlášky ve výši 6 miliard rozdělila transparentně a docílila vyrovnání základních plateb a neodůvodněných rozdílů za odvedenou zdravotní péči.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 135, přihlášeno 154 poslanců, pro 29, proti 23. Návrh byl zamítnut. Návrh nebyl schválen. Prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: A bod číslo tři: Stanovila mechanismus valorizace plateb za státní pojištěnce od roku 2021 tak, aby postupně bylo dosaženo zvýšení objemu financí do zdravotnictví srovnatelné s průměrem EU, tedy cca 9 % hrubého domácího produktu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 136, přihlášeno 154 poslanců, pro 13, proti 15. Návrh usnesení nebyl schválen. Takže tím máme vyřešeno ČSSD.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Ano. Dále zde máme -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já prosím o klid v jednacím sále, protože někteří poslanci neslyší návrh usnesení. Prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Další budeme řešit návrh paní poslankyně Aulické a taky je to po bodech. Takže návrh usnesení k situaci ve zdravotnictví: Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví a vládu ČR, aby za prvé pokračovala v systémových opatřeních dostupné a kvalitní zdravotní péče v českém zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 137, přihlášeno 154 poslanců, pro 129, proti 2. Návrh usnesení byl schválen. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Daniel Pawlas: Další bod zní: Do konce listopadu 2019 odpověděla na otázky týkající se zajištění zdravotní péče přednesené v úvodu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 138, přihlášeno 154 poslanců, pro 148, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen. Prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Dalším bodem je za třetí: Učinila opatření ke stabilizaci příjmů do veřejného zdravotního pojištění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeno 154 poslanců, pro 87, proti 3. Návrh usnesení byl schválen. Prosím.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Za čtvrté: Podpořila přijetí zákona na pravidelnou a automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 140, přihlášeno 154 poslanců, pro 66, proti 3. Návrh usnesení nebyl schválen.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Za páté: Zajistila transparentní převod navýšených vyjednaných finančních prostředků prostřednictvím úhradové vyhlášky a zdravotně pojistných plánů za rok 2020 především do těch oblastí zdravotní péče, kde je situace nejhorší - malé nemocnice, stabilizace zdravotního personálu a domácí péče.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeno 154 poslanců, pro 77, proti 13. Návrh usnesení nebyl schválen. Tak to máme KSČM. Další.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Další máme od paní poslankyně Maříkové.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás prosím o klid v jednacím sále! (Velký hluk, někteří poslanci na sebe pokřikují.)

 

Poslanec Daniel Pawlas: Takže -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vydržte moment. Chviličku. Předseda poslaneckého klubu KSČM... (Kontrola hlasování.) Pan poslanec Valenta, přejete si vyjádřit se. Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Já se tedy velice omlouvám, ale chtěl jsem hlasovat pro, a na sjetině mám, že jsem se zdržel. (Hluk v sále, smích, potlesk zprava, velmi rušno.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, upřesněte to.

 

Poslanec Jiří Valenta: Pardon, omlouvám se. Je to naopak.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, teďka byl hluk a neslyšel jsem vůbec nic. Takže...

 

Poslanec Jiří Valenta: Teď už to řeknu správně. Na sjetině mám, že jsem se zdržel, a chtěl jsem hlasovat pro. Proto zpochybňuji hlasování. (Hluk, pokřikování.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže zpochybňujete hlasování. Takže budeme hlasovat o námitce pana poslance Valenty.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro námitku? Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 142, přihlášeno 154 poslanců, pro 134, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Je tady žádost o odhlášení, takže já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami a zopakujeme si hlasování. Takže pane zpravodaji, prosím, proveďte nás.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Takže budeme hlasovat znovu -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, okamžik. S přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem vstřícnost sama. Každému se stane, že mu selže hlasovací zařízení, ale poprosil bych pana poslance, aby příště tu formulku řekl správně. Nám je úplně jedno, jak jste chtěl hlasovat, to není důvod pro zpochybnění hlasování. Správná formulace zní, že jste hlasoval pro, na sjetině máte, že jste se zdržel, ne co jste chtěl, to nám je fakt jedno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, můžeme.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Budeme hlasovat znovu o bodu číslo pět z návrhu paní poslankyně Aulické a to bylo: Zajistila transparentní převod navýšených vyjednaných finančních prostředků prostřednictvím úhradové vyhlášky a zdravotně pojistných plánů za rok 2020 především do těch oblastí zdravotní péče, kde je situace nejhorší - malé nemocnice, stabilizace zdravotního personálu a domácí péče.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeno 153 poslanců, pro 78, proti 14. Návrh usnesení byl přijat. Budeme pokračovat.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Tím jsme se vypořádali s návrhem usnesení paní poslankyně Aulické a teď přejdeme k návrhu usnesení paní poslankyně Maříkové, která navrhuje, že Poslanecká sněmovna žádá ministra zdravotnictví, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu, jaké kroky a systémová řešení chystá k vyřešení personální krize ve zdravotnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP