(20.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se podívám, jestli je ještě nějaký zájemce o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? (Není.) Pan zpravodaj? Pane poslanče Profante, máte zájem? (Nemám.) Nemáte, super. (Smích a potlesk v sále.) Ne, to mi nepřísluší komentovat. Omlouvám se. Já jsem vycházel z toho, že je tady takový hluk v sále, že už jste netrpěliví.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Vystoupí paní poslankyně Helena Válková v podrobné rozpravě. A prosím o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit.

 

Poslankyně Helena Válková: Tak já už jsem to odůvodnění, že bychom bez té novelizace zákona o ochraně osobních údajů zřejmě ochromili Úřad pro ochranu osobních údajů od 1. 1. 2020, v obecné rozpravě stručně shrnula. Jsou to opravdu dvě malinké změny, ale velmi potřebné. Takže já se hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 3554, který byl řádně vložen, je odůvodněn, má všechny náležitosti pozměňovacího návrhu a je tam i vysvětleno, proč se připojuje k tomuto sněmovnímu tisku číslo 448. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, jenom také v podrobné rozpravě bych vás požádal opakovat ten návrh na to zkrácení lhůty. Jo, to tam tedy sdělí pan zpravodaj. Potřebujeme, aby to zaznělo v podrobné rozpravě. Takže to je v pořádku a pan zpravodaj už říká, že to řekne. Děkuji moc za vaše vystoupení a pana zpravodaje ještě požádám v podrobné rozpravě zopakovat ten požadavek.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tak pro pořádek ještě jednou žádám o zkrácení lhůty na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Protože už nebyl nikdo jiný přihlášen, tak jsem to chtěl spláchnout. (Smích v sále.) Teda jedním krokem, bych řekl. Tak, nyní se tedy rozhlédnu, zdali je zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Není už zájem, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Pan zpravodaj. (Ne.) Nemají zájem.

Takže přistoupíme k hlasování. Zagonguji a svolám poslance do jednacího sálu. Pane poslanče Hájku, máte ještě zájem o to odhlášení? Máte. Já si to tady pamatuji. Takže já vás odhlašuji, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Ještě nejdřív přečtu jednu omluvu, nebo tady dokonce mám... Přečtu mezitím omluvy, protože potom skončíme. Takže paní poslankyně... (Hlasy z pléna.) No tak musím je načíst, protože ony jsou některé už od 19 hodin a přišly mi sem na stůl až teď. Takže aby to bylo zaznamenáno, protože je to zpětně. Takže paní poslankyně Jana Levová od 19.00 do konce jednacího dne z rodinných důvodů - ale přišlo mi to až teď. Dále pan poslanec Julius Špičák dnes od 20 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, dále paní poslankyně Tereza Hyťhová od 19.55 do konce jednacího dne, dále pan poslanec Ondřej Benešík od 20 hodin z osobních důvodů - jde o to jedno hlasování. A dále se omlouvá do konce jednacího dne z osobních důvodů od tohoto okamžiku pan poslanec Dominik Feri.

 

Tak už to nebudeme protahovat. Budeme hlasovat o tom, že je tady návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 158, přihlášeno 141 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení i tohoto návrhu, přerušuji schůzi. Přeji vám hezký večer a zítra v devět hodin začínáme znovu.

 

(Jednání skončilo ve 20.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP