(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji další jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan předseda Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Balaštíková ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Balcarová do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Bartošek do 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Běhounek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Beitl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Birke z pracovních důvodů, pan poslanec Blaha Stanislav z osobních důvodů, pan poslanec Bláha Jiří ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marian Bojko z rodinných důvodů, paní poslankyně Červíčková mezi 17.45 a 21.45 z pracovních důvodů, pan poslanec Farhan do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Fiala z osobních důvodů, paní poslankyně Fialová mezi 13.00 a 20.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Gajdůšková do 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Grebeníček z osobních důvodů, pan poslanec Chvojka z rodinných důvodů, pan poslanec Jáč od 14 hodin z rodinných důvodů, pan poslanec Juchelka do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Kalous do 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kasal do 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Kobza mezi 14.30 a 17. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Kolovratník z pracovních důvodů, paní poslankyně Langšádlová do 11 hodin z osobních důvodů, paní poslankyně Levová do 17 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Zahradníková do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Matyášová z rodinných důvodů, paní poslankyně Melková do 11 hodin z rodinných důvodů, pan poslanec Navrkal do 13 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Okleštěk z pracovních důvodů, pan poslanec Onderka z dopoledního jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Ožanová do 13 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Pastuchová z pracovních důvodů, pan poslanec Pávek do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pražák do 12.30 z rodinných důvodů, pan poslanec Richter z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Staněk Antonín z pracovních důvodů, paní poslankyně Šafránková do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Tureček do 16 hodin z rodinných důvodů, paní poslankyně Válková do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vondrák mezi 13. a 21. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Vrána z pracovních důvodů, pan poslanec Výborný do 17.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Vyzula ze zdravotních důvodů a pan poslanec Zlesák do 11.30 z osobních důvodů. Dále požádal o své omluvení pan poslanec Jelínek mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů.

Dále požádali o omluvení své nepřítomnosti tito členové vlády: pan premiér Andrej Babiš z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Benešová z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Brabec z osobních důvodů, paní ministryně Dostálová z pracovních důvodů, pan ministr Hamáček do 11 hodin z pracovních důvodů, paní ministryně Maláčová z pracovních důvodů, pan ministr Metnar z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Plaga do 16 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Vojtěch do 11 hodin z pracovních důvodů. Takže to jsou omluvenky.

Dnešní jednací den zahájíme bodem 317, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich slosování.

 

Přistoupíme tedy k projednání bodu

 

317.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad 35. schůze Sněmovny bylo předloženo celkem 17 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o jejich zařazení na pořad schůze Sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 14 odpovědí na písemné interpelace. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Jako první je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše, která byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Předseda vlády je omluven, takže tuto interpelaci nebudeme otvírat.

Dále je zde interpelace pana poslance Radka Holomčíka na ministra životního prostředí Richarda Brabce, která je také přerušena do přítomnosti ministra životního prostředí. Takže v ní také nebudeme pokračovat.

Dále je zde další interpelace paní poslankyně Kovářové na předsedu vlády, která je také přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Je to sněmovní tisk 595, takže v té také nebudeme pokračovat.

A pak je zde jako čtvrtá interpelace paní poslankyně Adamové na místopředsedkyni a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podezření z krácení daně koncernem Agrofert. Je to sněmovní tisk 598. Ta byla přerušena v rozpravě, takže tu otevírat budeme. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci paní poslankyně ve věci podezření z krácení daně koncernem Agrofert. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 598. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno v rozpravě v okamžiku, kdy byla přihlášena k vystoupení k rozpravě místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a poslanec Miroslav Kalousek.

Takže já zahajuji rozpravu. A paní ministryně je tedy přihlášená, takže prosím, paní ministryně, jestli má zájem vystupovat. A poté případně je tedy přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, paní ministryně. Ne. (U řečniště není zapnut mikrofon.) Pardon. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, je to pro mě trošku složité po týdnu navazovat na tu debatu, ale pokud nejsem časově limitována, tak bych to zrekapitulovala tu svoji odpověď, abych nezačínala uprostřed věty.

Vy jste mě interpelovala vlastně s problematikou prošetřování reklam na... já to tady teď hledám, konkrétně, jak jste to formulovala, jak Finanční správa obdržela podnět v roce 2014 na reklamy za... myslím, že to bylo Čapí... myslím, že to byla firma Imoba, tuším? A jak to prošetřila, ptáte se mě. Jak v tom postupovala dál, jestli tam byla vyvozena nějaká odpovědnost.

A já tedy se vyvaruji toho, co se vám minulý týden nelíbilo, a to bylo to, že jsem odpovídala otázkou, a budu prostě hodnotit fakta.

Já jsem v situaci takové, že jako ministryně, ani jako ministryně financí - je to dobře, je to dobře - nemám přístup do daňových spisů a nemám přístup ke konkrétnímu daňovému řízení, protože od 1. ledna 2013 orgány Finanční správy podle nového kompetenčního zákona jsou samostatné v této věci a jsem odkázána na informace buď z médií, tak jako vy, anebo na informace, které mi do podkladů Finanční správa dala, protože mi je dát mohla. A já v podstatě vyjdu z kombinace obojího. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP