(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jménem poslaneckého klubu hnutí ANO požádal o přestávku v délce pěti minut před hlasováním o usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. To je velmi neobvyklé, ale pokud zde není vyšší představitel klubu ANO, tak to dám k dispozici. Pokud se již nikdo další do rozpravy nehlásí, rozpravu k tomuhle tisku končím. Mám zaznamenaný návrh nesouhlasného usnesení a je zde žádost o pět minut přestávky pro poradu klubu ANO, takže dělám přestávku do 9.55 hodin, pak budeme hlasovat. (Hlasy poslanců ze sálu: Dvacet pět. Pět?) Pět minut. (Hlas ze sálu: Dvacet pět?) Dvacet pět minut? Pět minut. Do 9.55 hodin. (Hlas ze sálu: Pardon.) Ještě pro jistotu: přestávka na pět minut do 9.55 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 9.50 do 9.55 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 9.55 hodin. Budeme tedy pokračovat v projednávání sněmovního tisku 598, jímž je interpelace paní poslankyně Pekarové na paní ministryni Schillerovou ve věci podezření z krácení daně koncernem Agrofert. Jednání jsme přerušili na pět minut na poradu klubu ANO. Já ještě svolám všechny kolegy do sálu. Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami, a až se nám počet přihlášených ustálí a bude větší než 66... vypadá to, že tedy jsme všichni přihlášeni.

 

Budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku Sněmovny s touto interpelací. Myslím, že je jasné, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Ptám se tedy, kdo je pro nesouhlasné stanovisko? Kdo je proti?

hlasování číslo 159 je přihlášeno 93 poslanců a poslankyň, pro 36, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechno z tohoto. Projednávání tohoto tisku končím a posuneme se k další interpelaci, kterou je interpelace paní poslankyně Dany Balcarové ve věci prodeje elektrárny Počerady Pavlu Tykačovi na předsedu vlády Andreje Babiše. Jedná se o sněmovní tisk 601. Paní poslankyně Balcarová není přítomna, takže interpelace propadá a nebudeme se jí dále zabývat.

A dále zde je interpelace pana poslance Lubomíra Volného ve věci životní situace pana Karla Krainy. Je to sněmovní tisk 602, je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, takže tou se zabývat budeme. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Lubomíra Volného ve věci životní situace pana Karla Krainy. Interpelace spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 602. Zahajuji rozpravu a prosím pana poslance.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl požádat o přerušení jednání do přítomnosti pana premiéra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Svolám kolegy do sálu. Budeme tedy hlasovat. Vypadá to, že jsou tady všichni. Zopakuji, že budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti pana premiéra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti přerušení?

hlasování číslo 160 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 48, proti 29. Návrh nebyl přijat, takže budeme pokračovat v projednávání, a já tedy dám znovu slovo panu poslanci Volnému.***
Přihlásit/registrovat se do ISP