(9.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Finanční správa měla nastavena jasná kritéria, třeba teď se to netýká této kauzy, pro prošetřování korunových dluhopisů, metodická, podle mne správná - teď se na to dívám ze svého expertního hlediska - měla asi 5, 6, 7 kritérií, kam by stejně firmy, které vy jste sledovali, spadly podle těch mediálních závěrů. A to, že se šlo prošetřovat 5 000 případů, že se ta kapacita odčerpala, bylo právě špatně, protože ta kapacita se mohla použít na úplně jiné kauzy. Takže ten politický tlak, po kterém voláte, ta politická kontrola, by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Bez ohledu na to, kdo je u moci, bez ohledu na to, kdo je v Poslanecké sněmovně.

A co jste se mě ještě ptal? To znamená, podléhá to § 52. Pokud tam najdete průlom, já říkám, že ho tam nenajdete, tak se obraťte na Finanční správu, ona vám odpoví stejně jako já, ani mně to nemůže dát a já to nechci.

A co se týče samozřejmě trestního oznámení, nemáte pravdu, že podá Finanční správa, nebo že se tím budou orgány zaobírat, jenom když podá trestní oznámení. Trestní oznámení můžete podat kdokoliv. Kdokoliv může podat trestní oznámení, kdo ví o skutečnostech nasvědčujících o tom, to vy víte jako právník, že byl spáchán trestný čin. A NKÚ, jestli to spadá do kompetence NKÚ, to já v tuto chvíli vám neřeknu, ale jediné, co mám v podkladech, že NKÚ se tím nezaobíral. Jestli NKÚ může v tomto směru, myslím si, že do otevřených kauz ani ne. Ale já nechci zasahovat do kompetencí NKÚ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní seznámím Sněmovnu ještě s omluvenkami. Omlouvá se nám pan ministr Toman dnes a zítra z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Plzák mezi 10. a 12. hodinou z pracovních důvodů.

Pan poslanec Kalousek se nyní hlásí. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní ministryně, vy jste řekla panu předsedovi Michálkovi: Vy jste právník, já jsem právník. Já právník nejsem, ale šest let jsem dělal ministra financí, vy jste také ministryně financí. A dělala jste na Finanční správě dlouhá léta. Takže oba víme, že když přijde podnět na Generální finanční ředitelství, tak se s ním zachází nějakým procesem. Je někomu postoupen. Podle jeho obsahu. Buď to dostane oddělení analýzy rizik, nebo to dostane oddělení přímých daní. (Ministryně ukazuje poslanci tabulku.) A vy jste to tady ukazovala, ano. Tento podnět je někomu postoupen. Souhlasím, ano. Jde to tímhle procesem. Děkuji za graf, sám jsem neměl svůj zpracovaný. A také je to postoupeno místně příslušnému finančnímu úřadu, což tuším v případě Čapího hnízda je územní pracoviště Benešov.

Já si ještě umím představit, že ta operace by unikla, kdyby nebyl zaslán podnět. V okamžiku, kdy podnět zaslán je a ta pracoviště to dostala, tak prostě odpovědný pracovník Finanční správy musel vidět, že se na Čapím hnízdě nechci říct realizovalo, ale fakturovalo 280 mil. za reklamu. Kdyby to bylo 280 tis., tak při ostré pozornosti, kterou Finanční správa věnuje nákladům na reklamu a optimalizaci daňové povinnosti za reklamu, tak jenom u 280 tis. by byl kolem toho docela fofr. Je naprosto vyloučeno, je naprosto vyloučeno, že poté, co přišel podnět, by mohl Finanční správě uniknout naprosto nesmyslný nerealizovatelný objem ve výši 280 mil. na Čapím hnízdě.

Dovolím si tvrdit na základě mnohaletých zkušeností, které mám na Ministerstvu financí, že došlo ke zcela účelovému zastrčení této věci pod koberec, že došlo k zametení něčeho, k čemu zameteno být nemělo. Jestli jste říkala, že Finanční správa má být odpolitizována a má měřit všem stejně, tak jsem si stoprocentně jist, že v tomhle případě tomu tak nebylo. Že právě proto, že odpolitizována nebyla, tak svému ministrovi tuhle věc odpustila a nešetřila. Protože není představitelné, není představitelné pro nikoho, kdo trochu zná mechanismy finančních úřadů a Finanční správy, že 280 mil. by prostě někomu jen tak prošlo. To je absurdní! To mohlo projít jednomu jedinému člověku, to byl v té chvíli ministr financí, a já vůbec nevylučuji, že při zametení té kauzy pod koberec mohl být spáchán kriminální čin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude ještě reagovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Jedna věta, protože pan předseda tady nebyl, takže neslyšel moje předcházející vystoupení. Nezametlo se to pod koberec, je to nezametnutelné pod koberec, takovéto kauzy, úplně obecně. Tady jsem ukazovala orgány, vy jste potvrdil, že takhle to funguje. Propadne to chráněným kanálem na finanční úřad a Finanční úřad pro hlavní město Prahu potvrdil, že podnět dostal a šetří, nebo šetřil, nebo šetří. To je celé. Víc podléhá, ostatní informace podléhají mlčenlivosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní ministryně, já nemám samozřejmě žádný instrument, kterým bych mohl prokázat opak. Mám jenom svůj normální úsudek a mám zkušenosti s vašimi tvrzeními. Vzpomenete-li si, před rokem jsem protestoval proti tomu, že jsou vypisovány odměny na doměrky. Vy jste autoritativně prohlásila dokonce do televize, že jste si to nechala prověřit a že je to nesmysl, že žádný takový pokyn vydán nebyl. Po roce v téže televizi jste řekla stejně autoritativně, že ten pokyn, který nikdy vydán nebyl, paní generální ředitelka zrušila. Opravdu nemůžete chtít, abych vám věřil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Pekarová se ještě hlásí do rozpravy.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Tak abychom si to shrnuli, aby se dostalo ještě na další z interpelací, které jsou v pořadí. Tak paní ministryně, co si myslím, že je velmi důležité, tady na tento mikrofon řekla, že je připravena vyvodit politickou zodpovědnost z toho, pokud se prokáže, a protože policie šetří tento případ podle veřejně dostupných informací, tak se to třeba brzy dozvíme, jak to ve skutečnosti tedy bylo se zametením pod koberec. Opravdu to budeme mít černé na bílém. A potom tedy tady bylo jasně zaznamenáno, že dneska jste na tento mikrofon řekla, že z toho politickou zodpovědnost vyvodíte. Pro mě je to důležité, pokud v tomto směru opravdu stojíte za těmito slovy, což, když kýváte, tak asi ano. (Ministryně stojí před řečništěm.) Tak věřím tomu, že dostojíte i tomuto konkrétnímu prohlášení, které tady bylo.

Myslím si, že teď už můžeme, pokud ještě nemají kolegové, koukám tady na pana kolegu předsedu (Michálka), zájem, tak bych navrhla usnesení, kterým bychom mohli tuto interpelaci ukončit. Ale vidím, že ještě zájem je, tak dám přednost kolegovi a navrhnu je následně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Samozřejmě usnesení můžete navrhnout kdykoli v rozpravě.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Tak navrhnu usnesení, protože těch dotazů, kterých v interpelaci byla celá řada, a domnívám se, že celá řada z nich byla zodpověditelná i bez toho, aby bylo nutné se odkazovat na ustanovení v zákoně ohledně mlčenlivosti, tak vás požádám o schválení usnesení, že nesouhlasím s touto odpovědí na interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji, já jsem si to zaznamenal. Pan poslanec Michálek se ještě hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já samozřejmě beru na vědomí to, co říká paní ministryně. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl politizovat funkčnost orgánů státní správy ve vztahu ke správě daní. Nicméně současně si myslím, že nějaký kontrolní mechanismus z vnější kontroly by tam nastaven být měl, protože přece jenom daně jsou zdrojem příjmu státu, a pokud to zůstane úplně bez kontroly, tak i tam se můžou objevit některé negativní jevy.

Takže já bych chtěl avizovat, že zvážím možnost, jestli je v této věci dána působnost NKÚ a zda by Poslanecká sněmovna neměla požádat NKÚ, aby provedl nezávislou kontrolu správy daní na tomto úzce vymezeném úseku v oblasti vypořádání zahraničních podnětů na možné daňové úniky související s reklamou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP