(10.30 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Co se týká té další části otázky, která byla mířena na strukturu. Já teď tady asi nebudu detailně ukazovat, jaká je struktura živnostníků ve smyslu věku. Ale myslím, že jeden zajímavý trend je třeba říct, a to je to, že nám stárne populace živnostníků, což je zase dáno tím, že ti, kteří začali v těch devadesátých letech podnikat, se dostávají prostě už dnes postupně do důchodového věku a množství těch, které přicházejí nově, i když zase v těch posledních třech letech nám to naštěstí začíná růst a otáčet se to, tak to nedohání množství těch, které končí v tom důchodovém věku tou přirozenou cestou, nebo tou cestou, kdy prostě stárnou. Takže nám začíná narůstat počet těch, kterým je šedesát a více, a to docela dramaticky. Myslím tím šedesát let a více. Takže začíná se to překlápět ve prospěch, když to řeknu takhle v uvozovkách, té skupiny, která je už v tom pokročilejším věku, nebo v tom věku šedesát let a více. Takže to jenom ohledně toho trendu.

Co se týká té poslední části otázky. Tam myslím, že není problém vyjít vstříc v tom, že i náš úřad zajistí všechna ta data, která jsou případně ještě na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v Českém statistickém úřadu. Nemám s tím problém a uděláme to. Je to práce, kterou samozřejmě zvládneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. A poté další kolega. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé vám chci poděkovat za tu vstřícnost. Mně to určitě ulehčí práci. A já to dám určitě k dispozici kolegům, kteří budou mít zájem o ta čísla.

Pan ministr vlastně zmínil ty dva trendy, které jsem chtěl zmínit také. Je to zhruba 60 na 40. Já myslím, že je dobře, že si všichni budeme pamatovat jeden, dva, tři miliony. To jsou čísla, která... 22 tisíc navíc není úplně podstatné. Nicméně opravdu nám klesá procentuální podíl těch, kteří jsou v hlavní činnosti. Minus těch čísel z té interpelace, zhruba v roce 2012 to bylo 65, 35. A dneska je to 60 na 40. A současně z toho trendu je evidentní to, co říkal pan ministr, že ta populace, resp. věkový věk živnostníků se zvyšuje. Tam právě směřoval i ten dotaz ohledně počtu studentů, jak motivovat i mladé lidi, aby se také část z nich zkusila živit samostatně. Abychom měli ta čísla, a tady ten trend vidíme, tak si myslím, že máme přemýšlet o podmínkách pro mladé začínající. Jak je zatraktivnit, aby si to zkusili. Aby největším cílem studentům, jak dneska je, aby nastoupili nejlépe do nějakého velkého korporátu. Když čtete výsledky, aspoň v médiích, o tom, co si přejí končící vysokoškoláci, jak si představují svoji další kariéru, tak naprostá většina chce nastoupit do velkých korporátů.

Já když debatuji se studenty, říkám, já tomu rozumím. Na druhé straně tam máte svůj rozvoj nejvíc vázaný interními a vnitřními předpisy. Tam prostě zapadnete jako kolečka do toho velkého stroje, a když jste šikovní, tak strojem někdy lezete nahoru, ale objektivně řečeno, máte tam méně prostoru pro nějaký kreativní přístup v uplatňování vlastních nápadů apod. K tomu také směřovala ta interpelace, tak abychom ta čísla měli a pak mohli věcně debatovat.

Já už k tomu nic víc nemám. Kdyby pan ministr souhlasil s tím, že bychom vyslovili ten nesouhlas, ať to máme i formálně, že to... Říkám. dnes už nebudu znova vyslovovat nesouhlas. A kdokoliv z vás, kolegyně, kolegové, budete mít zájem, tak vám ta čísla samozřejmě dám k dispozici, abychom mohli společně přemýšlet o podmínkách pro podnikání pro naše živnostníky.

A z té debaty ještě jedna věc. A poprosil bych asi pana ministra, aby na vládě se poradili o nějakém možném sjednocení jak v té databázi, tak v tom názvosloví. To se velmi těžko dá napsat z opozičních lavic, protože to určitě bude podrobná legislativní práce. A já souhlasím s tím, že z těch čísel, která jsou (nesrozumitelné) databázi, (nesrozumitelné) jako pan ministr, že ta vypovídající je ta databáze OSVČ, těch, kteří platí pojištění. Spíš mě zaráží, že 50 % živnostníků je vlastně neaktivních. Nevím, pan ministr se to občas snaží, a je to rozumné, to není každý rok, tak jenom někdy si zase říct třeba na hospodářském výboru v bodě různé nebo při nějaké příležitosti, až se budou projednávat živnostníci, kdy naposled se to nějakým způsobem aktualizovalo a jaká je příčina. Mně přijde 50 % hodně. Já bych řekl, že přirozeně může být 15, 20 %. Někdo to přeruší apod. Takže opravdu nejvypovídající je ta tabulka s OSVČ, těch, kteří platí pojištění. To jsou ti, kteří skutečně podnikají zhruba v tom poměru 60 ku 40.

Možná ještě zajímavá věc, ta mě napadla dodatečně, to jsem do té interpelace nezmínil. Určitě by bylo zajímavé se také podívat na počty těch, kteří používají výdajové paušály v jednotlivých skupinách výdajových paušálů, u těch aktivních. Když se tak přeme o výši výdajových paušálů, zda je to ulehčení byrokracie, nebo nástroj k daňové optimalizaci, abychom viděli na to konkrétní legislativní prostředí, jak reagují vlastní živnostníci, kolik z nich volí jeden výdajový paušál a kolik z nich sleduje jednotlivé náklady a jednotlivé příjmy. To si myslím, že je také zajímavé do té debaty o případné úpravě podnikatelského prostředí.

Děkuji a dávám tedy formálně návrh na vyslovení nesouhlasu s touto odpovědí s tím dodatkem, že pan ministr přislíbil, a já mu za to děkuji, že ty dodatečné údaje ještě písemně dostanu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V rozpravě budeme pokračovat ještě vystoupením pana poslance Martina Jiránka. Já ho požádám o malinké strpení, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Omlouvá se mezi 11. a 13. hodinou paní poslankyně Karla Šlechtová z pracovních důvodů, ministr zdravotnictví od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Lukáš Černohorský z pracovních důvodů od 14.30 do 18.00 a paní poslankyně Miloslava Rutová od 9.00 do 11.30. Nyní pan poslanec Martin Jiránek.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji za slovo. Já bych byl rád, kdybychom se o těchto číslech s panem ministrem, případně s úředníky z ministerstva, pobavili i třeba na podvýboru pro podnikání, protože já už jsem před rokem vlastně žádal po ministerstvu čísla o studujících, studentech, i třeba z pohledu toho, kolik máme lidí, kteří třeba znovu zkoušejí podnikat a do nějaké doby nepodnikali, protože jsem se inspiroval určitým polských modelem na podporu začínajících podnikatelů atd. A byl pro mě... nedával jsem interpelaci, ale zkoušel jsem si vykomunikovat všechny ty jednotlivé úřady, o kterých mluvil pan předseda. A vlastně žádá data, pořádná data, která jsem chtěl, jsem finálně nedostal.

Myslím si, že ani ten dotaz vlastně není dostatečně plný informací, když to řeknu, a bylo by dobré rozpracovat ta jednotlivá data a čísla, pokud se chceme bavit o podpoře právě těch začínajících podnikatelů, ještě více podrobně, a na to bychom potřebovali ideálně zástupce těch jednotlivých úřadů, protože ideál toho, že si někde i třeba jako poslanec nakliknu, co chci vědět, a vyjede mi to z databáze, bohužel pořád ještě nemáme.

Tak nějak trošku inspirativně vyzývám pana ministra, že bychom se pobavili o tom, jak se o těch datech pobavit nějak společně a hlavně více dopodrobna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy... Pan místopředseda vlády ještě. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Já bych tedy jenom na závěr. Čili ano, souhlasíme s tím, že nyní nesouhlas, a s tou podmínkou to, že tam dáme toto. Myslím, že to je věcné.

Co se týká té podpory mladých, tak tam to skutečně aktivujeme dneska prostřednictvím rozjetí, dřív se tomu říkalo začínající podnikatel, dneska je to start-up. Ale v zásadě je to stále totéž, protože to není jenom o těch technologických start-upech, a tam myslím, že se tomu celkem věnujeme. Připravuje se na to opravdu celá sada opatření.

Jenom bych trošku varoval před všemi těmi tabulkami ve světě, které chodí, že rozhodující pro začínajícího podnikatele je doba založení živnosti. Já si myslím, že to není ta nejvíc rozhodující záležitost. Tu živnost si dneska, kdo chce, založí během jednoho dne prostě, a dokonce během jedné hodiny přes internet. Ale daleko důležitější je to, vytvořit jim dneska zázemí a infrastrukturu pro to, aby třeba někde sdíleli své služby, aby si nemuseli pronajímat hned kanceláře. Čili to jsou ty haby, inkubátory, akcelerátory, které by neměly dotovat někoho, kdo začíná podnikat, tam si musí pomoci také trochu sám, ale měly by mu vytvořit prostředí proto, aby se mohl věnovat tomu hlavnímu svému byznysu, a ne tomu, aby prostě si pořizoval kopírku atd. To si skutečně může někde sdílet. Takže to si myslím, že je trend, který jde dneska ve světě, a když tohleto dobře uchytíme - a my na to dáváme skutečně podporu docela významnou, znova říkám, ne finanční pro ty, kteří začínají, ale pro ty, kteří tvoří ty infrastruktury, ať už je to CzechInvest nebo kdokoliv další, tak vlastně nám vznikají krásné haby a inkubátory v rámci celé ČR a může se to rozhýbat. Takhle k tomu třeba přistoupili ve Spojených státech a opravdu jim to dobře, dobře funguje.

Takže za mě je to všechno a děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. A nyní tedy ten návrh, jestli jsem správně pochopil pana poslance Zbyňka Stanjuru, na vyslovení nesouhlasu. Budeme hlasovat v hlasování... Přítomnost je podle mého soudu... Podle toho, jestli chcete, tak vás znovu odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

A rozhodneme tedy v hlasování, které zahájím, až se ustálí počet přihlášených. Ještě jsem zagongoval... Já myslím, že dosáhneme potřebného kvora. A můžeme tedy hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP