(11.30 hodin)
(pokračuje Valachová)

Nebudu se pouštět do úvah o školách, učení a mladé generaci. Myslím si, že to, že někteří studenti nevědí, co je 21. srpen 1968, je především vizitka nás všech, a upřímně řečeno, i vizitka nás politiků. Možná příliš často vedeme sváry o leccos, místo abychom si připomínali to, co je významné, a to, co nám tyto tragické dny v minulosti přinesly, přinesly i do toho, jak budujeme principy demokracie do budoucna. 21. srpen určitě místo jako památný den má. Já děkuji předkladatelům, mezi které se připojil i náš šéf klubu Jan Chvojka, že takto učinili. A popravdě je možná spíše mementem, že tento návrh přichází až dnes, v roce 2019, mělo se tak stát dávno.

Takže my jako sociální demokraté a sociální demokratky ho podpoříme. Jenom bych chtěla připomenout, že jsme také dosáhli toho, že v letošním roce si budeme poprvé připomínat znovu 17. listopad jako Mezinárodní den studenstva. Já jsem ráda, že tato Sněmovna toto učinila. Víte, že tady byly vášnivé debaty při prosazování tohoto zákona, ale stejně tak jako 17. listopad patří studentům, tak 21. srpen patří nám všem a oba dva tyto svátky mají své místo. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy nevidím, ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova jak navrhovatele, tak zpravodaje? Nemáte zájem.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 504 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Odhlásím vás, přihlaste se, prosím, já zagonguji, že se bude hlasovat. Počkáme, až se ustálí počet přítomných poslanců v sále.

 

Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na usnesení, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 504 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Je někdo proti?

hlasování pořadové číslo 169 přihlášeno 135 poslanců, pro 130, návrh byl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se nepřihlásili žádní poslanci. Poprosím pana zpravodaje. Není nutné, takže končím v tuto chvíli podrobnou rozpravu.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. (Předsedající hovoří se zpravodajem.) Formální úpravy zazněly v úvodním slovu předkladatele návrhu.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Miholy, Jaroslava Bžocha, Jany Černochové, Jana Lipavského, Radima Fialy, Jana Chvojky, Markéty Pekarové Adamové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 504."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 170 přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 130, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání tím končí.

 

Pan poslanec Mihola.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážené kolegyně, vážení kolegové, všem bych vám chtěl poděkovat za podporu, všem, kteří jste podpořili. Myslím si, že je to opravdu potřeba a že to prospěje i těm budoucím generacím, aby na tato důležitá data nezapomněly. Ještě jednou velké díky všem spolupředkladatelům. (Potlesk z pravé i levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přesuneme se k bodům 245 a 246.

 


Sloučená rozprava k bodům 245 a 246
/sněmovní tisky 113 a 114/

Ve čtvrtek 17. 10. jsme přerušili sloučenou všeobecnou rozpravu k těmto dvěma bodům. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj volebního výboru pan poslanec Petr Dolínek. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych vás chtěla jenom informovat, že po dohodě s kolegou Nacherem vzhledem k tomu, že u zpráv se nehlasuje změna zpravodaje, tak jsme se s Patrikem Nacherem dohodli, že já bych zůstala jako zpravodaj u zpráv za rok 2016 a kolega by následně pokračoval jako zpravodaj za rok 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře, takže zpravodajkou pro tento tisk je paní poslankyně Barbora Kořanová. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené sloučené všeobecné rozpravě, kde se o slovo přihlásili v pořadí pan poslanec Foldyna, Rozner a Lubomír Volný. (V sále je hluk.) Poprosím o klid v jednacím sále. Pan poslanec Foldyna má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já jsem měl připravený delší diskusní příspěvek, nicméně po tom týdnu, který uběhl od minulého týdne, a té diskusi se věci do jisté míry změnily. Událo se to, že pan ředitel České televize nereagoval na výzvu kolegy Juříčka, že by veřejně diskutovali o zprávě o hospodaření. Vůbec se oddělím od té zprávy o činnosti České televize, to je subjektivní pohled každého z nás a myslím si, že ta zpráva není tak důležitá jako zpráva o hospodaření. To, co tu přednesl kolega Juříček, bylo tak závažné, že vyzval generálního ředitele České televize k veřejné diskusi a pan ředitel to odmítl, i když předtím vyzýval k diskusi kolegu Juříčka. Pro mě je zpráva o hospodaření dosti problematická a pochybnosti, které tady otevřel kolega Juříček svými postoji, a celá řada dalších mě nutí k tomu, abych velmi přemýšlel, pakliže tady nezazní něco tak zásadního, tuto zprávu o hospodaření nepodpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Valenta. Než dojde k mikrofonu, přečtu omluvu: paní poslankyně Andra Babišová se omlouvá dnes mezi 15.00 a půlnocí z pracovních důvodů, paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá dnes mezi 11.45 a 12.00 z důvodů pracovních, pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá dnes od 11.15 do 13 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec František Navrkal z osobních důvodů od 9 do 13 hodin.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Jenom velice krátké doplnění pana kolegy předřečníka Foldyny.

Dámy a pánové, dovolte mně nyní jen velice krátkou informační vsuvku v tomto smyslu a jeden řečnický dotaz. Generální ředitel České televize pan Petr Dvořák dnes na ČT 24 před osmou hodinou z ničeho nic při moderované debatě o programu televize k oslavám výročí 17. listopadu začal náhle hovořit o schvalování zpráv České televize ve Sněmovně. K mému obrovskému úžasu sdělil, že poslanci již neveřejně přiznali, že útočí na hospodaření České televize z důvodu, že se jim nelíbí zpravodajství, ale že on bude Českou televizi proti politikům bránit. No, to je tedy velice úsměvné. Prosím pěkně, mohl by mi někdo z vás říct, kdo mu toto sdělil? Určitě nikdo, spíše ale podle mého názoru pan generální ředitel opět a bezprecedentně zneužil obrazovku veřejnoprávního média pro své vlastní cíle, to znamená posílení dosavadních zakonzervovaných struktur v České televizi, které jsou napojeny na její netransparentní penězovody, ať již přímo, či nepřímo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP