(13.00 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Dolínka, protože teď nevím, na koho všechno to bylo myšleno, protože já byl zpravodaj zpráv o hospodaření, dělal jsem podrobnou zprávu k roku 2017, také ji tady budu číst i se svými poznámkami, včetně svých otázek, včetně určitých otazníků, které jsem měl. Protože to byla taková obecná, ve volebním výboru kolegové na to neupozornili, tak já v tomhletom do té hloubky, do které jsem mohl v té výroční zprávě, tak jsem ty otázky a podněty tam vznesl. Tak jenom aby to tady nezůstalo někde v povětří. Tak jestli kolega myslel všechny, nebo jen některé... Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zatím poslední faktická, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se hrozně omlouvám, že vystupuji, všem, kteří čekají na to, až budeme hlasovat, nicméně musím reagovat na tu faktickou poznámku, která tady zazněla, na ten návrh přímé volby mediálních rad. Možná by to bylo demokratické, i když samozřejmě velice záleží na nastavení toho systému, jestli by taková volba respektovala nejenom přání většiny, ale i oprávněné zájmy menšin, jak by ta demokracie samozřejmě měla fungovat. Ale rozhodně se musím ohradit proti tomu, že výsledná rada nebo výsledná volba by byla apolitická. Naopak by nutně byla velice politická. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Pavel Juříček jako poslední přihlášený, další přihlášky v tuto chvíli nemám. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji. Ještě jednou, dámy a pánové, nechci vás zdržovat, nicméně chtěl bych ještě říct to, co citoval pan ředitel Dvořák. Cituji: Nejsme v situaci, kdy bychom nevěděli, že finanční zdroje České televize nějakým způsobem mizí a že je potřeba najít řešení, které bude po roce 2021. - Skutečně tady tento citát řekl pan ředitel na tom semináři nesemináři 8. října.

Já jenom chci dodat, číselné údaje zpráv Rady České televize o hospodaření České televize jsou ověřeny statutárním orgánem, z jiných dokumentů jsem nevycházel, a jsou trvale od roku 2012, tak jak jsem vám dokazoval, jsou deficitní i do roku 2018, ty trendy jsou naprosto zřejmé. Dále z těchto číselných údajů - slovo číselných zdůrazňuji - rovněž vyplývá, že současný provoz České televize je udržitelný do roku 2021, jak sám pan generální ředitel uvedl. To jsou fakta, na kterých bychom se měli všichni shodnout, protože jsou nesporná. Naše názory se však liší v tom, jak s touto situací naložit. Někteří z nás navrhují zprávy o ČT odmítnout jako lživé, někteří je samozřejmě chtějí schválit. Schválit a dělat - promiňte, určitě bych se nedotkl toho, že byste nebyli moudří lidé, ale jestliže chcete být poslanci v tomto směru slepí nebo neumíte sčítat anebo odčítat, anebo dokonce možná nechcete, abyste si opravdu ty věci přečetli do hloubky, no tak pak budete pro to hlasovat. Bohužel. Já pro to hlasovat z hlediska výročních zpráv nemohu.

A jinak musím říct, že některé pořady České televize mám velmi oblíbené, jako Hyde Park Civilizace pana Stacha, to je excelentní pořad přece, nebo dětské pořady jsou samozřejmě excelentní, vždyť všechny naše děti nebo vnoučata se na to dívají s oblibou. Ale to neznamená, že když mají některé věci pozitiva, tak že je (není?) tam opravdu něco v nepořádku, to, co jsem se vám snažil doložit.

V podrobné rozpravě bych si dovolil načíst návrh usnesení, který možná by mohl být takovým kompromisním návrhem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak to je v tuto chvíli všechno, co se týče přihlášek do rozpravy. Ještě je tady faktická poznámka pana poslance Volného, v tuto chvíli jediná. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Nevím, jestli nebudu porušovat jednací řád, když tak mě zastavíte, ale já jsem nestihl předtím reagovat na to vaše vystoupení, takže bych chtěl vaším prostřednictvím vám osobně říct, že mediální rady volíme politicky dnes. A velice často alespoň někteří z nás je volí pod brutálním politickým nátlakem některých organizací, které organizuje právě politicky Česká televize. Naopak přímá volba členů mediálních rad, jednokolová volba, v průběhu třeba některých voleb, které probíhají celorepublikově, což by nebyl žádný problém, při případném zákazu podpory jednotlivých kandidátů ze strany politických stran by byla absolutně apolitická. Tady by už záleželo jenom na té vůli, jestli by tato Sněmovna chtěla přestat kontrolovat Českou televizi, anebo nechtěla přestat kontrolovat Českou televizi. A tato Sněmovna politicky kontrolovat Českou televizi chce a má to v plánu a chce si toto právo udržet. Tato Sněmovna nechce předat kontrolu nad Českou televizí do rukou těm, kterým to ve skutečnosti patří, do rukou těm, kteří platí koncesionářské poplatky. Ti, kteří budou hlasovat dneska pro ty zprávy ČT, chtějí udržet politickou kontrolu nad Českou televizí tak, aby ji mohli řídit a ovlivňovat prostřednictvím jimi dosazených lidí, tak aby tuto radu nesměli kontrolovat občané této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To bylo pravděpodobně poslední vystoupení v rozpravě. Pokud se nikdo další do rozpravy nehlásí, já rozpravu v tuto chvíli končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany zpravodajů v této sloučené rozpravě. Prosím, pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nejprve - myslím, že to, co jsme zde absolvovali v posledních měsících v těch různých částech diskuse, bylo potvrzením toho mého úvodního názoru, že se nemá zásadně slučovat zpráva o činnosti a hospodaření České televize. Od začátku jsem říkal, nechme je rozdělené, a ukázalo se, že to bylo velmi nevhodné. Teď už je to jedno. Ale doporučil bych v příštích letech, pakliže zůstane obdobný systém, to striktně rozdělovat. Protože v tuto chvíli zásadně plně zapadly věci z té zprávy, např. že ČT 24 je z hlediska podílu na publiku v Evropě nejúspěšnější zpravodajský kanál, stejně jako ČT sport, který dominuje mezi evropskými sportovními programy. Stejně jako jsme vůbec neřešili podíl a zvládnutí případně, jak Česká televize - a v tomto musím říct, že s minimální výhradou i kolegů z SPD - zvládla poprvé po letech krajské volby. Že tam opravdu bylo uznáno, že v rámci možností České televize - ne všichni dali pochvalu, ale bylo řečeno, že ty krajské volby daly prostor těm, kteří ve výzkumech měli šanci, a nebylo to uzavřeno jako kdysi, že se tam dostávali pouze vládní nebo nejsilnější opoziční lídři apod. Takže tyto věci jsou ve zprávě o činnosti. A my jsme se jim bohužel tolik nemohli věnovat díky tomu, že samozřejmě zde budí vášně zpráva o hospodaření.

Co se týká ještě další věci, mohl bych číst některá další data. Tam je asi nejzajímavější to, že zhruba podle průzkumu 56 % obyvatel říká, že televize předává pravdivý obraz skutečnosti. Myslím si, že to ale i ukazuje diskusi, která zde je. Není to 100 %, 70, není to 30, je to 56 %. Asi to plně ukazuje to, jak se odvíjí ta diskuse. Na druhou stranu když se podíváte na sledovanost některých pořadů, je rapidně výše, takže naštěstí se neřídí všichni podle toho, jak věří zpravodajství, ale podle kvality. A opět, myslím si, že Česká televize - a nebylo to zde zpochybněno - jako zpravodaj bych chtěl říct, má řadu kvalitních věcí v oblasti filmografie, v oblasti dokumentů, v oblasti zábavných pořadů. A tam směřuje velká část těch peněz a ty nebyly zde zpochybněny.

Takže bych si troufl jako zpravodaj říct, že usnesení, které je za výbor - a to usnesení je, že výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnost České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 113 - je hlasovatelné, že zpráva o činnosti zde byla, byť touto formou spojenou projednána, a pevně doufám, že bude přijata.

Pouze bych na závěr chtěl říct, dneska jsme např. jeden zákon projednali v prvním čtení velmi zrychleně. Já nechci upírat výborům nějakou šanci na dlouhodobé projednávání, ale protože vím, že je zde několik verzí zákona o NKÚ a již dlouho jsou ty verze projednávány, tak když se podíváte, nahrál jsem minulý týden s kolegy tisk 626, novela zákona o NKÚ, která obsahuje pouze jedno jediné, a to je, že Česká televize a Český rozhlas mohou být kontrolovány. To znamená, pakliže je to taková velká tužba tohoto sálu, můžeme dále diskutovat u těch dalších zákonů, jsou v tom i obce, kraje, takže chápu složitost projednání. Tuto legislativu lze poměrně jednoduše projednat a děkuji za ubezpečení, že i senátoři by bezesporu rychle pomohli.

Takže děkuji a zopakuji, že návrh usnesení a doporučení je schválit tuto zprávu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP