(14.50 hodin)
(pokračuje Havlíček)

V každém případě my s Evropskou komisí - a berme tuto odpověď jako s určitou nadsázkou, kde říkáme prostě, že my si musíme sami určovat pravidla ve smyslu energetického mixu. Koneckonců to řekla i Evropská komise. My se musíme řídit naší nejenom potřebou, ale i ekonomickou, řekněme, ekonomickými možnostmi, naší strukturou průmyslu, hospodářství, a současně samozřejmě velmi intenzivně komunikujeme se všemi - (Předsedající vstupuje do řeči: Čas! - Řečníkovi není rozumět.) - kteří jsou kolem nás.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Malou. Tak prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Možná jen krátké doplnění. A jinak panu ministrovi děkuji za odpověď. Navážu tam, kde jsem skončil tou poslední otázkou, na kterou jste i vy částečně odpovídal. Nicméně asi to bude spíš dotaz na váš názor, protože pan premiér tu zde dnes není. Ale pokud je to takto citlivé téma a pan premiér už předem vlastně předjímá, že by ČR porušovala evropské právo, jestli to není silné tvrzení právě s ohledem na to, jak citlivá ta jednání v Evropské komisi budou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Ne, tak ono vždycky když se dělá takto důležitý projekt, tak se čas od času objeví trošku silnější tvrzení na obou stranách. My bereme s nadhledem i to, co řekla EU právě ve smyslu toho čistého či nečistého zdroje. Na druhou stranu my musíme umět jasně říct prostě svůj názor, a někdy je pravda, že prostě musíme i tu diskusi přiměřeně vyhranit. Ale v každém případě to nic nemění na tom, že jednáme dál. Troufám si tvrdit, že ta jednání s Evropskou komisí probíhají velmi korektně. Nechci říct v tuto chvíli úspěšně, protože jsme na samém počátku. Ale jednáme skutečně se všemi zainteresovanými stranami, připravujeme všechny podklady, připravujeme vše pro to, aby se mohl úspěšně zahájit proces notifikace. Diskutujeme nad parametry, řešíme to po právní stránce, řešíme to i po té ekonomické stránce.

A co je důležité, velmi intenzivně komunikujeme i s našimi sousedy. Samozřejmě čas od času se objeví vždycky nějaká zpráva spíše politického charakteru, že ten či onen politický činitel, ať už z regionu, hejtman atd., zejména z Rakouska, pronese nějaké silné prohlášení. Já se potkávám s jednotlivými vládními představiteli Rakouska i Německa. Shodou okolností za chvíli tady budu mít německou ministryni. Před čtrnácti dny jsem se potkal s rakouskou ministryní. A vysvětlujeme, ukazujeme jízdní řád, ukazujeme investiční model, dodavatelský model, zabezpečení. Prostě se snažíme nepropadnout žádným emocím, nenechat se vyprovokovat od nikoho a skutečně věcně vysvětlovat každý krok, který s jádrem děláme. Ale současně férově všem říkáme, že to rozhodnutí je na nás, a my si musíme prostě o energetické soběstačnosti a samozřejmě i o energetickém mixu rozhodnout sami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou ve věci vymáhání přijatých dávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážená nepřítomná paní ministryně, milé kolegyně, kolegové, Poslanecká sněmovna 30. května na mimořádné schůzi k financování sociálních služeb přijala usnesení číslo 643. Kromě jiných bodů v tomto usnesení stojí: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb." Poskytovatelé napříč Českou republikou dlouhodobě upozorňují na to, že vzhledem k narůstajícím nákladům na energie, potraviny, služby je úprava vyhlášky číslo 505 velmi důležitá, aby byli schopni nadále udržet kvalitu poskytované péče o své klienty. Dnes máme 24. 10., a tak jak jsem zjišťoval, do Sněmovny žádný návrh novelizace vyhlášky dosud nedorazil.

Proto se vás, paní ministryně jako gesční ministryně ptám, jak je možné, že vláda ignoruje usnesení Poslanecké sněmovny. Jak je možné, že dosud návrh vyhlášky nebyl vládou předložen? A jakou odpovědnost v tom máte vy, paní ministryně Maláčová, která jste za oblast sociálních služeb zodpovědná? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ano, na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Karel Rais s interpelací rovněž na paní nepřítomnou ministryni Janu Maláčovou ve věci vymáhání přijatých dávek. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Děkuji, pane místopředsedo. Jedním z kritických míst v procesu vyplácení sociálních dávek je posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob. Součástí toho by mělo být odhalování podvodů, které spočívá v identifikaci anomálních a podvodných případů, jejich prověřování a následné vymáhání neoprávněně přijatých dávek.

Před deseti lety, tedy v roce 2009, byla na MPSV zpracována studie proveditelnosti, přičemž jako jeden z pilířů efektivně fungujícího systému se předpokládalo pořízení služby pro zjišťování nestandardních případů k dalšímu prozkoumání. V roce 2011 předložilo ministerstvo materiál k projednání vlády, kde se předpokládalo zajištění služby takovým způsobem, aby státu nevznikly žádné náklady. Dodavatel měl tedy být placen až ze skutečně dosažených úspor, přičemž odhadovaná úspora činila dvě až pět procent, což tehdy znamenalo úspory 1,6 až 4 mld. ročně. Následně byla vypsána veřejná zakázka, kdy byl osloven jediný prokazatelně možný dodavatel, který měl odpovídající reference a především mohl bezprostředně zahájit aktivitu, a to byla společnost IBM. K podpisu smlouvy však nedošlo vzhledem ke zrušení zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. To se mohlo samozřejmě řešit vypsáním nového zadávacího řízení. Ministerstvo ale žádnou jinou zakázku na poskytování takovéto služby nevypsalo a podle mých informací nepodniklo žádné aktivity v tomto směru.

Máme krásné desetileté výročí, a budu-li vycházet z předchozího předpokladu o výši úspor, pak za deset let to činí asi 16 až 40 mld., čili to, co jste nám včera vytýkali ve státním rozpočtu jako deficit. Můj dotaz. Proč myšlenku využití služby na odhalování podvodů v sociálních dávkách, která byla pregnantně formulována již před deseti lety, Ministerstvo doposud nerealizovalo? Jakým způsobem odhaluje nebo hodlá odhalovat složité podvody (upozornění na čas), což nepochybně nelze řešit pomocí tužky a papíru? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni Alenu Schillerovou ve věci chaos ve Finanční správě.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, v minulých dnech média informovala o tom, že v následujících měsících bude končit velká část pokladních certifikátů pro EET. Ovšem - a to je ten ďábel skrytý v detailu - automaticky se neobnovují. Proč hovořím o ďáblovi, pochopíte snadno.

Po skončení platnosti certifikátu nejsou tržby dále evidovány a po expiraci nebo zneplatnění certifikátu nelze certifikát obnovit ani prodloužit. Vy říkáte, jak se snažíte Finanční správu přiblížit daňovým subjektům, digitalizovat ji. Pod tím bych si například představovala, že prodloužení certifikátu buď projde automaticky, anebo bude daňový subjekt informován např. SSM adresně, že dojde k expiraci, tak jak se to chystá např. u občanských průkazů, projde-li platnost. Anebo bude daňový subjekt... Pardon.

Mám-li správné informace, k ničemu takovému nedochází a Finanční správa vyčkává. Vyčkává na vylepšení svého rozpočtu z udělených pokut za opomenutí povinnosti obnovit certifikát, o kterém samozřejmě ví jen málokdo. Já bych spíše od Finanční správy čekala metodické vedení a důkladnou prevenci než mlčení.

Vážená paní ministryně, nestálo by za to s tím něco udělat? Neustále hovoříte o tom, že chcete Finanční správu zjednodušit, zlidštit, a nechcete posílit její preventivní a metodickou činnost, anebo budete daňovým subjektům, především těm menším, házet klacky pod nohy? Očekávala bych od Finanční správy spíše tuto pomoc než ty klacky pod nohy. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, já věřím, že vaše obavy vyvrátím a naprosto rozptýlím a vysvětlím, protože nemáte správné informace. Tak. Pokladní certifikáty - nejdřív trošku si řekneme, o co jde - slouží k podpisu datových zpráv o evidovaných tržbách zasílaných do systému EET a mají platnost zejména z bezpečnostních důvodů tři roky. Po uplynutí této doby automaticky expirují. Pro zajištění plynulosti evidování tržeb je tedy nezbytné, aby poplatník včas zabezpečil jejich výměnu. Nastavení omezené doby platnosti certifikátů - a to není věc Finanční správy, teď to vysvětlím, protože to vydává certifikační autorita - je obecně rozšířeným bezpečnostním standardem, který je využíván pro účely zajištění systému proti jakékoli formě zneužití. Mechanismus výměny certifikátu tedy chrání především poplatníka a údaje, které do systému EET zasílá.***
Přihlásit/registrovat se do ISP