(15.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Pokud jde tedy o samotnou délku nastavení doby platnosti, pak interval tří let je v souladu s obecně rozšířenou praxí v této oblasti a tato daná varianta je pro poplatníky uživatelsky přívětivější nežli varianta, při níž dochází k výměně třeba již po roce nebo po dvou, takže je to taková maximální doba, protože běžně certifikáty, které jsou certifikační autoritou vydávány, mají platnost jeden rok. Takže tady byla dohodnuta doba tří let, aby to právě poplatníky co nejméně zatěžovalo.

Poplatní certifikát pro evidenci tržeb je tedy potom možné zcela bezplatně vygenerovat v prostředí webové aplikace elektronické evidence tržeb na daňovém portále www.daně.elektronicky.cz, následně tento nový certifikát je instalován do pokladního zařízení, jehož prostřednictvím jsou tržby evidovány. V případech, kdy není v možnostech poplatníka provést instalaci certifikátu svépomocí například s využitím návodu k pokladnímu zařízení, tak se může obrátit na dodavatele pokladního zařízení. Většinou se to dá svépomocně provést, ale někde, jak mi připravila do podkladů Finanční správa, to provede ten dodavatel. To, zda dodavatel provede instalaci bezplatně, či nikoliv, to už je něco navíc. On si to může buď vygenerovat sám, anebo to záleží na tom, jak má nastavené smluvní podmínky mezi poplatníkem a dodavatelem. V řadě případů, jak ověřovala Finanční správa, je to součástí služeb poskytovaných zdarma a automaticky z titulu pořízení pokladního zařízení. V případě potřeby je možné se také obrátit na podporu evidence tržeb. Infolinka a kontaktní formulář je na www.etrzby.cz.

Nutnost výměny certifikátu byla s předstihem dostatečně a prokazatelně komunikována. Finanční správa dlouhodobě komunikuje s poplatníky prostřednictvím různých dostupných kanálů a já bodově zmíním především: vydala tiskovou zprávu v dostatečném předstihu, která je na jejich stránkách; provedla poměrně masivní informační kampaň v médiích, odtud to zřejmě také víte; informace o nutnosti způsobu výměny certifikátu byly dále zveřejněny na webu www.etržby.cz, jak jsem mluvila, a zde jsou také k dispozici podrobné návody, jak při výměně certifikátu postupovat. Je to přímo - kdybyste si tam najela, tak www.etrzby.cz a pak pokračujete výměna certifikátu, přímo si odkliknete záložku výměna certifikátu, výměna - certifikátu.

Informace podnikatelům o evidenci tržby Finanční správa zasílá před vypršením platnosti certifikátu na mailovou adresu. Každý dostane e-mail. Každý, komu končí, protože většina z nich končila teď v listopadu pro první vlnu, další budou končit na jaře pro druhou vlnu a každému to může končit trošku jinak. Nemusí to být na den stejně. Každý z uživatelů dostane před vypršením platnosti na mailovou adresu upozorňující maily. Intervaly zasílání emailu s upozorněním na konec platnosti certifikátu jsou zasílány dva měsíce, dva týdny a tři dny před vypršením platnosti konkrétního certifikátu. Informace podnikatelům evidujícím tržby prostřednictvím sms - Finanční správa připravuje zasílání před vypršením platnosti těm, kteří si ve webové aplikaci zaevidovali pouze telefonní číslo, tak dostanou pouze sms. Někdo tam má e-mail, někdo tam má telefonní číslo.

V rámci odborných diskusí zástupců Ministerstva financí a Finanční správy s vývojáři pokladní zařízení - (Předsedající upozorňuje na čas.) Tak když mi dáte šanci, tak vám ještě odpovím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď. Jak jsem nakoupila, tak prodávám dál. V jedné malé restauraci u nás u Kláštera, Hájek, je to takové společenství lidí, kde se scházejí cyklisté, hraje se tam na kytaru, oni také pomáhají lidem v nouzi. Hostinský mi vyprávěl, jaké trable měl právě s obnovou toho certifikátu a že to nebylo nic jednoduchého. Jenom říkám, že by byla velká škoda, kdyby on tu hospodu uzavřel. To znamená, že pokud vlastně Finanční správa a EET je tak komplikované pro tak drobného podnikatele, tak je to přesně to, proti čemu to EET v podstatě jde.

Já tedy jen doufám, že to, jak jste mi odpověděla, že Finanční správa upozorňuje, že oni dostanou, nebo dostali a byli upozorňováni, nebo to vzniklo až poté, kdy skutečně většina certifikátů propadla? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ne, samozřejmě, paní poslankyně. To mě mrzí, jestli ten hospodský, o kterém mluvíte, klidně ať mi napíše, já budu ráda, na e-mail. Já vám dám celou toto svoji odpověď, kde máte všechny odkazy. Samozřejmě to probíhá. Teď už by bylo pozdě, protože lhůty, které vám tady říkám, už probíhají.

V rámci odborných diskusí zástupců Ministerstva financí a Finanční správy s vývojáři pokladních zařízení byla zvažována možnost vytvoření technického rozhraní pro vydávání certifikátů API - to je nějaký odborný výraz - na straně certifikační autority. API by umožňovalo zažádat o certifikát automaticky přímo z pokladního zařízení, a to na základě současného ještě platného certifikátu poplatníka bez nutnosti ingerence tohoto poplatníka, a na základě posouzení všech důležitých aspektů, to znamená technických, legislativních a bezpečnostních, bylo uzavřeno, že pouze stávající řešení generování certifikátů prostřednictvím daňového portálu Finanční správy splňuje veškeré bezpečnostní nároky na celý proces a respektuje zákonné požadavky na získání certifikátu, takže požadavky na udržení standardu zabezpečení systému fungování EET musí mít v porovnání s případnými požadavky na zvýšení komfortu při správě certifikátu, čili bezpečnost především, kdybych to zkrátila.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Věra Adámková dnes mezi 15.30 a 17.15 z důvodů pracovních, pan poslanec Jiří Mihola se omlouvá z dnešního zasedání od 15 hodin do ukončení jednání z pracovních důvodů a zítra, 25. 10., celý den ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Jan Zahradník se omlouvá dnes od 15 do 18 hodin z osobních důvodů a pan poslanec Pavel Žáček dnes od 15.00 do 18.30, a to z důvodů pracovních.

Prosím pana poslance Františka Navrkala, aby se ujal slova s interpelací na pana ministra Roberta Plagu. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře Plago, jak jistě víte, Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo program obědy do škol, jehož prostřednictvím mají ředitelé vzdělávacích zařízení možnost získat peníze na úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin. V mém rodném Ústeckém kraji, kde je vysoký podíl sociálně slabých rodin, jsme se přesto do předmětného programu kvůli dlouhému zdráhání krajských zastupitelů zapojili až v tomto školním roce.

Program má mnoho velmi pozitivních dopadů, zvyšuje školní docházku žáků, jejich prospěch a podporuje jejich větší zapojení do mimoškolních aktivit. V lokálních médiích jsem se nicméně dozvěděl, že program obědy do škol v našem kraji narazil na další nečekaný problém, totiž nechuť ředitelů škol a školek se zapojit. V médiích zazněly jejich mnohdy skandální výroky, například že žáci si obědy zdarma nezaslouží, pokud jejich rodiče kouří cigarety. To je naprosto absurdní. Nelze přece rodiče vychovávat tak, že škola nechá hladovět jejich děti. Jiní ředitelé pak zase zmiňovali, že je pro ně výraznou překážkou složitá administrativa spojená se zapojením do zmiňovaného programu.

Přestože program samotný spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, jsem si jistý, že v řadě ohledů by s odstraněním zmiňovaných překážek mohlo pomoci právě vaše ministerstvo. Ze zmiňovaných důvodů bych se vás rád zeptal - za prvé: Reaguje vaše ministerstvo nebo bude reagovat na zmíněné výroky ředitelů vzdělávacích zařízení a jejich odmítání projektu obědy do škol? Jak konkrétně? Za druhé: Jak hodlá vaše ministerstvo řešit narůstající administrativní zátěž, která školám brání se zapojit mimo jiné do předmětného dotačního programu?

Předem vám děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Pan Jurečka tady není, takže jeho interpelace propadá. Další v pořadí je interpelace paní poslankyně Ivany Nevludové na nepřítomnou paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP