(15.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Paní poslankyně, prosím, seznamte se s tím, co v tom zákoně je! Já jsem připraven vám to vysvětlit, jsem připraven přivést odborníky Ministerstva vnitra. Ale rozhodně to není o tom, že sem budeme nějakým způsobem přivádět nové ilegální migranty. Česká republika má svůj azylový systém, který je velmi přísný. Azyl slouží k tomu, aby zachránil život někomu, který o něj může přijít, protože mu hrozí smrt nebo perzekuce. Ten systém je tak přísný, že za loňský rok z 1 700 žádostí jsme udělili lehce přes 40. A ten takzvaný institut strpění se na azylové řízení vůbec nevztahuje. To znamená, pokud někdo nemá nárok na azyl, tak je deportován, resp. vrácen zpátky.

Důvod, proč jsme přistoupili k této změně, se týká velmi výjimečné situace, a to je situace, kdy je na území České republiky občan cizího státu, který má nárok na azyl, ale dopustí se trestného činu. To jsou jednotky osob. Naposledy si vzpomínám na občana Nigérie, který se tady dopustil nějakého drogového deliktu, a ten současný zákon nám neumožňoval takového člověka velmi rychle deportovat. Museli jsme zahájit řízení o odnětí azylu a byla tam práva na odvolání a protahovalo se to na několik let. Proto jsme to v návaznosti na rozsudek evropského soudu, který nám vyšel vstříc a potvrdil nám, že máme právo tuto proceduru zpřísnit, tak proto to navrhujeme. To znamená, ve chvíli, kdy dojde k tomu výjimečnému případu, že na českém území bude někdo, kdo získá nárok na azyl a dopustí se trestného činu, tak Ministerstvo vnitra na rozdíl od současné právní úpravy neudělí azyl. Udělí mu pouze institut strpění.

A ve chvíli - paní poslankyně, nemůžeme ho vyhostit! Pokud někomu hrozí smrt, tak já si nevezmu na triko, že někoho pošlu domů, aby ho tam zastřelili! To je prostě závazek České republiky. My jsme demokratická země a já nemohu jako ministr demokratické země poslat někoho domů, když mu tam hrozí smrt! Jediné, co říkám, je, že pokud se tady dopustil trestného činu, tak mu dáme nižší míru ochrany. A ve chvíli, kdy pominou ty důvody, tak ho můžeme deportovat. Ale můžeme ho deportovat rychleji než v tom současném znění. Prosím, nastudujte si to a nesurfujte na vlně laciného populismu! Je to nedůstojné!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi za odpověď a paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já tedy zareaguji, byť nebudu absolutně reagovat na poznámky o nějakých serverech, ze kterých jsem opravdu nečerpala. Já jsem to četla a kromě mě to četlo dalších šest právníků. Takže pak nevím, o čem se tady bavíme. Nicméně vy to neustále stáčíte na azylový zákon a já mluvím o rozvolnění institutu strpění cizince. Takže vám přečtu stávající právní stav a navrhované znění. Ještě předtím chci doplnit: semináře bych se velice ráda zúčastnila, nicméně jsme měli pracovní schůzku Meziparlamentní unie, což vám potvrdí i tady sedící místopředseda Sněmovny pan Tomáš Hanzel.

Takže stávající právní stav a navrhované změny. Dle ustanovení § 15 odst. 3 zákona o azylu dosud platilo, že azyl nelze udělit, pokud se cizinec dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti lidskosti (upozornění na čas) ve smyslu mezinárodních dokumentů... Mně doběhl čas? Nemohu si ho prodloužit? Tak to mám smůlu. Takže pro nás je do této doby závazná Ženevská úmluva. Za trestné činy mohli být vyhoštěni. Tečka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr na to bude reagovat.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Paní poslankyně, těch šest právníků vyhoďte a přijďte na Ministerstvo vnitra, my vám to vysvětlíme!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Koten s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou ve věci mikrojesle. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, nepřítomná, dámy a pánové. Obracím se na vás s dotazem ohledně metodické příručky vašeho ministerstva, která se jmenuje Péče o děti v mikrojeslích. Na návrhu materiálu spolupracovaly mimo jiné i zástupkyně z genderové expertní komory a z nevládní organizace Gender Studies. V textu se mimo jiné píše: Speciální pozornost věnujeme stereotypnímu rozdělení rolí mezi muže a ženy, zařazujeme aktivity, které toto vnímání nabourávají. Povzbuzujeme dívky a chlapce ke společným hrám, které jsou běžně přisuzovány pouze jednomu pohlaví. Vybíráme také příběhy, ve kterých se vyskytují různé modely rodiny nebo které nepracují s tradičními stereotypy v rolích mužů a žen. Mimo jiné v seznamu literatury uvádíme několik příkladů genderově a environmentálně citlivé literatury pro děti.

Ovšem takováto indoktrinace dětí od útlého věku ve školkách a mikrojeslích gender ideologií je podle mne značně zvrácená. Mikrojesle podle toho materiálu nabízejí péči pro děti od šesti měsíců do čtyř let a v kolektivu maximálně čtyř dětí. Mikrojesle jsou v současnosti financované v rámci pilotního projektu Evropského sociálního fondu. Nyní se však dostáváme ke změně financování těchto mikrojeslí. V současnosti dostávají školky na dítě z podpory EU na jedno dítě ve výši 8 500 korun za měsíc. Podporují děti od jednoho roku do šesti let, tedy včetně kvalitní předškolní výchovy. Po zavedení mikrojeslí budou však školky z MPSV dostávat částku na jedno dítě pouze 5 000 korun. Budou podporovat pouze děti od šesti měsíců do čtvrtých narozenin. Na předškolní výchovu dětí od čtyř do šesti let však školky již peníze dostávat nebudou. Navíc podpora pro mladší děti bude krácena o těchto 3 500 za měsíc na jedno dítě. To ve svém důsledku povede ke zhoršování předškolní výchovy a v některých případech dokonce k likvidaci školek nebo k výraznému zdražení služeb pro rodiče. (Upozornění na uplynutí času.)

Takže prosím vás, odpovězte mi na otázku, jak to chcete řešit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno na tuto interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Holomčík s interpelací na pana ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci Česká pošta, díl první.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, dle Výroční zprávy České pošty za rok 2018, jejíž hospodaření bylo poprvé ztrátové, je uveden důvod, že hlavní příčinou jsou neadekvátní požadavky od státu, což je zejména nutnost doručovat každý pracovní den na všechny adresy v České republice. Proč tedy Česká pošta zlikvidovala z velké míry své služby v doručování neadresných zásilek brutálním zdražením o téměř 400 %? Předtím již ukončila doručování novin s výnosem téměř 400 mld. ročně. Komerční služby v doručování měly dle původní strategie kompenzovat trend v poklesu listovních zásilek. Chce žít Česká pošta jen z kompenzací od státu? Nebo jsme na cestě likvidace České pošty, když navíc u většiny služeb již loni došlo k propadu výnosů?

Já se na to ptám zejména z toho důvodu, že Česká pošta ty služby, které poskytuje občanům, tak jsou poměrně velmi důležité a zejména směrem k venkovu na malých městech, kde prostě dochází k omezování obchodů, na vesnicích se zavírají hospody, nebudu teď rozebírat důvody, tak z mého pohledu ohrožování pošty zásadním způsobem může ohrozit dostupnost služeb na venkově a na malých městech. To je ten důvod, proč se na to ptám, a budu rád za odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím ministra vnitra o odpověď. A než dojde k mikrofonu, tak přečtu omluvu pana poslance Petra Pávka. Omlouvá se dnes od 9 do 11 hodin z důvodu jednání. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, doufám, že to bude méně emotivní.

Vážený pane poslanče, Česká pošta si je vědoma, že pouze úspěch na poli komerčních služeb jí zajistí trvalou udržitelnost jejího hospodaření, a v současné době má Česká pošta novou strategii, která není závislá na kompenzaci od státu. Na druhou stranu ta nově nastavená kompenzace už je nastavena tak, aby byla odpovídající. Ohledně doručování novin Česká pošta tržila za distribuci novin v roce 2017 380 milionů. Tuto službu neukončila. Po několika letech, kdy cena zůstávala stejná, požadovala Česká pošta navýšení cen, aby pokryly náklady se službou spojené. Vyjednávání o této změně probíhalo s vydavatelskými domy celý rok 2017 a změna cen, která by pokryla náklady s touto službou spojené, nebyla ze strany vydavatelů akceptována a oni si zvolili nového distributora. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP