(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Nicméně já bych vám rád řekl, že vedu s paní ministryní financí rozhovory, které byly teď poslední, jak víte, poměrně úspěšné v tom, že jsme se dohodli, že do toho programu kulturní aktivity dostaneme nějaké další prostředky, a já bych tady z těch asi 100 milionů, které tam dostaneme, minimálně uvažoval, že bych takových 4-5 milionů mohl uvolnit na tento program národnostních menšin. Takže asi vám úplně nevyhovím v tom, co byste myslela, že by se to vrátilo zpět, protože tam těch požadavků je hodně, ale aspoň z poloviny bych se pokusil to zvýšit. To je to, co teď mohu slíbit, co mám v úmyslu.

A také vlastně v tom, co obecně říkáte, tak máte pravdu, že cíl důstojně podpořit menšiny je naprosto v souladu s tím. Také výsledky posledního jednání Rady vlády pro národnostní menšiny, kde byl, pokud jsem se informoval, právě tento program poměrně dost rozsáhle diskutován a byly tam ty naléhavé potřeby menšin zmíněny. Takže já vlastně tuhle pozici se budu snažit aktualizovat aspoň tak, abych to zvýšil, pokud tedy mi situace to dovoluje, o určitou sumu, která tu situaci o něco zlepší.

Takže souhlasím s vámi. Jsem rád, že se v tomhle ozýváte, a já vás mohu ujistit, že v rámci dotačních řízení ve prospěch národních menšin se budu maximálně snažit o to, abychom ty cíle, které vláda má, naplnili a aby byly uvolňovány z prostředků státu na smysluplné a potřebné projekty. Vím, že dokonce roste i počet těch projektů, které se podávají. Pokud vím, naposledy to bylo asi 14 národnostních menšin, kterým byly poskytnuty prostředky asi na 23 projektů, a jsem přesvědčen o tom, že to jsou projekty potřebné, a budu se snažit jim pomoci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o odpověď? (Ano.)

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Já, pane ministře, velmi děkuji a beru vás za slovo. Myslím si, že pokud nás teď sledují příslušníci národnostních menšin, jako že říkali, že budou sledovat dnešní interpelaci, tak určitě z toho mají radost, byť ne asi z tak velkého navýšení, jaké požadovali, ale věřím, že v budoucích letech může dojít postupně vlastně k nějakému narovnání, protože si myslím, že je velmi důležité, abychom v pohraničí pamatovali také na národnostní menšiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Zdeněk Podal s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka ve věci osobní vlaková přeprava. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci vlakového spojení mezi Prahou a Hradcem Králové. V této věci jsem již interpeloval vaše předchůdce, bohužel mě poznatky ze současné doby nepřesvědčily, že by se situace v této oblasti lepšila. Budu konkrétní. Dne 18. 10. v 15.06 jsem se snažil nastoupit do rychlíku Hradečan do Hradce Králové. Čekal jsem v hale a sledoval světelnou tabuli, která cca 15 minut před odjezdem vlaku oznamovala, že tento rychlík odjíždí ze 3. nástupiště. Odebral jsem se tedy na 3. nástupiště spolu s ostatními cestujícími, kde jsme čekali na přistavení rychlíku. Znejistělo nás, že na světelném ukazateli na 3. nástupišti nebyla o tomto spoji ani zmínka. Rozhodl jsem se vrátit do haly, abych zjistil, co se děje. Cestou jsem zjistil, že rychlík je avizován na 2. nástupiště. Na tomto nástupišti jsem se ptal průvodčího rychlíku, co to má znamenat. Řekl mi, že na poslední chvíli byli odkloněni ze 3. na 2. nástupiště.

Dalším nemilým překvapením pro mě a další cestující bylo to, že všechna místa k sezení byla obsazena. Docházelo k trapným situacím, kdy stejně jako já do vlaku nastoupila starší dáma vlekouce za sebou objemné zavazadlo a ptala se, když nás viděla stát v uličce, jestli je naděje nějaké místo sehnat. Ze stojících pasažérů se ozvalo: Jako v Indii, paninko. Jedině na střechu. Paní vtip nepochopila a odvětila, že v jejím věku s tak velkým zavazadlem by se na střechu nedostala. Vtipálek opět glosoval: Nebojte se, kufr za vámi vyhodíme.

Ale nyní konec legrace. Opravdu by nebylo možné informovat cestující na původním nástupišti, tedy třetím, že vlak stojí jinde, případně využít světelné panely, které tedy nebyly... (Mpř. Hanzel: Čas.) Opravdu by nebylo možné přiřadit další vagony v páteční špičce, která se pravidelně opakuje? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Pavel Růžička s interpelací na pana ministra Lubomíra Metnara ve věci organizační začlenění ÚřOSKSOJ.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane ministře, do jaké podřízenosti a organizační struktury bude zařazen Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti a součást vykonávající vůči němu za Ministerstvo obrany pravomoc odvolacího orgánu k 1. 1. 2020?

Ptám se vzhledem k prohranému sporu Ministerstva obrany se zbrojovkou Uherský Brod, kde tento úřad hrál zásadní roli. Úřad provádí posouzení jakosti i pro policii, Celní správu, hasiče a zmiňované Ministerstvo obrany. Vím, že podle zákona je úřad samostatný správní úřad. Předcházející ministr obrany přitom úkoloval jak ředitele úřadu, tak státního tajemníka, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí úřadu. V současné době ve vaší podřízenosti tento postup hájí lidé, a je tak nebezpečí, že tato praxe bude i nadále pokračovat. Pokud tento úřad je fakticky ve struktuře Ministerstva obrany, nemůže nezávisle vykonávat svoji činnost vůči Ministerstvu obrany, a tím dochází k nestandardním postupům vůči zakázkám, které jdou přes sekci vyzbrojování a akvizic. Následně pak dochází k obdobným soudním sporům a finančním náhradám poškozeným firmám. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ano, na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí s interpelací vystoupí paní Zuzana Majerová Zahradníková s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka ve věci institut strpění cizince.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Pane ministře vnitra Hamáčku, Ministerstvo vnitra předložilo návrh novely azylového zákona, který počítá s rozšířením tzv. institutu strpění cizince. V praxi by tento krok znamenal, že by české úřady byly nuceny přiznávat status uprchlíka i těm, kteří na něj nemají právo. Navíc by fakticky nebylo možné tyto osoby vyhostit z České republiky ani v případě, že by ohrožovaly bezpečnost naší země. Ministerstvo argumentuje tím, že novelu azylového zákona musí přijmout kvůli nutnosti legislativně reagovat na praktické změny vznikající při vedení řízení o udělení mezinárodní ochrany. Právní analýza hnutí Trikolóra však tento i další takové argumenty vyvrací. EU nás nikterak nenutí k přijetí této úpravy.

Moje otázka zní: Mohl byste prosím Sněmovnu seznámit s důvody, proč chcete tak zásadním způsobem ohrozit bezpečnost? Mohl byste mi prosím objasnit, pro hodláte rozšířit institut strpění cizince? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, ono je trošku symptomatické, že po skončení toho jednání o České televizi proběhl seminář na podvýboru pro imigraci, kde byli zástupci Ministerstva vnitra a byli připraveni a vysvětlili poslancům, kteří přišli, o čem to vlastně je. Z hnutí Trikolóra tam nebyl nikdo.

Já jsem připraven s novým hnutím Trikolóra vést politický souboj. Můžeme se bavit o tom, jak má vypadat daňový systém, můžeme se bavit o tom, jak má vypadat sociální systém, důchodový systém, ale na co nejsem připraven, je čelit lžím a dezinformacím. Česká republika je jedna z nejbezpečnějších zemí světa a takto to zůstane. A já jako ministr vnitra nedopustím cokoliv, co by ohrozilo bezpečnost České republiky. A ta novela azylového zákona je zásadním krokem ke zlepšení bezpečnosti naší země. A já naprosto nechápu, jak je možné, že někdo vezme krok, který vede ke zlepšení bezpečnosti České republiky, úplně to otočí a ruku v ruce s ruskými dezinformačními servery tady vede kampaň proti ministrovi vnitra a proti vládě České republiky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP