(17.00 hodin)
(pokračuje Valenta)

Útoky na názory, které jsou generovány mimo televizní mainstream, jsou v některých pořadech neoddiskutovatelné a společnost se tomuto přístupu, mylně označovanému za veřejnoprávní, začíná již silně vzpouzet. A my jako poslanci jsme zde od toho, abychom hlas veřejnosti reflektovali a ze zákona konali. Někteří se však bohužel nechají vždy zastrašit - vždyť on ten mírnější přístup ze strany redaktorů by se na obrazovce České televize mohl někdy také hodit, že ano?

Co si myslet například o nedávném varujícím dopisu generálního ředitele poslancům s tím, že podal trestní oznámení na anonymního pachatele pro poškozování cizích práv? Zmíněný pachatel v uvozovkách měl údajně ve Sněmovně rozšiřovat dokument vyzývající k zamítnutí zpráv, a to na základě údajně lživých obvinění. Budiž, pan ředitel má na to právo. Já ale tento dokument neviděl, stejně tak jako mnoho mých dalších kolegů.

Ptejme se, nejde tedy spíše jen o formu nějakého dalšího psychického nátlaku na moc zákonodárnou? Trestní oznámení jsme ale mohli také na straně druhé zaznamenat například i u občana, který jej naopak podal na generálního ředitele za to, že Česká televize podle jeho verze utratila 68 mil. korun za realizovanou dopravu bez výběrového řízení, a to v roce 2018. Kopii tohoto trestního oznámení mají k dispozici například Hospodářské noviny. Co ale k tomuto stavu plnému podivných výhrůžek, a to bohužel z obou stran, můžeme dodat, a to je, že musíme zdůraznit kritický hlas zákonodárce směrem k České televizi. Tento hlas je zcela namístě a v pořádku. Poslanci musí být v ústavně zakotvené parlamentní demokracii vždy silným hlasem oprávněných voličů a koncesionářů a musí mít jistý vliv přes Radu České televize a schvalování výročních zpráv na optimální chod veřejnoprávního média. Za jeho objektivitu, nestrannost a nezávislost a také přirozeně čisté a transparentní hospodaření si občané televizní aparát přece platí. Jakýkoliv tlak, a teď mám na mysli zejména tlak na rozhodovací suverenitu Sněmovny, ať již odkudkoliv a organizovaný kýmkoliv, je třeba radikálně odmítnout.

Dámy a pánové, osobně registruji masivní počet stížností na objektivitu a vyváženost činnosti České televize zejména v oblasti publicistiky a zpravodajství, kdy je tato činnost vždy úzce provázána se samotným hospodařením, o tom jsem tady před chvílí hovořil, a to i s hospodařením v roce 2017, kdy například, a to jsem zde také zmínil, ze 135 korun koncesionářského poplatku šlo plných 92 korun na výrobu obsahu vysílání. Stejně tak setrvale zaznamenávám na obrazovkách České televize i výraznou eskalaci vulgarity či například sexuální obhroublosti, a to na úkor autorské invence a slušnosti. Proto navrhuji i vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, předkládané výroční zprávy o hospodaření a činnosti České televize za rok 2017 obě neschválit, neb za líbivými slovy v těchto zprávách se často jejich opačný obsah může skrývat. Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, a než dám slovo panu poslanci Kobzovi, který je přihlášen s faktickou poznámkou, tak vás seznámím s nějakými informacemi. Paní poslankyně Krutáková stahuje svoji omluvu, již je přítomna jednání. Paní poslankyně Šlechtová prodlužuje svoji omluvu od 16.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Kupka se nám též omlouvá 16.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Levová se omlouvá z dnešního jednání mezi 17. a 19. hodinou z pracovních důvodů. A nyní prosím pana poslance Kobzu s faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na úvodní slovo, protože zde zazněla řada věcí, se kterými se těžko ztotožním.

Zaznělo tady, že nesmíme ohrozit nezávislost České televize. Ale my potřebujeme objektivní veřejnoprávní televizi, protože nezávislých médií tady máme poměrně dost. Jsou to všechna alternativní média, ale objektivní by měla být Česká televize. A jak máme považovat za objektivní televizi, která v roce 2017, do doby, než naše hnutí v preferencích přesáhlo 5 %, nás buďto ignorovala, anebo ostrakizovala, která šila vyloženě propagandu proti SPD? Jak ji máme považovat za objektivní?

Zaznělo tady o tom, jak je úžasný kanál Déčko. Já mám malou dceru, Déčko sleduji poměrně dlouhodobě s ní a musím říct, že jsem se zděšením sledoval, kolik podprahových informací obsahuje nejenom pořad Planeta Yó, nebo Zprávičky, ale i v kreslených filmech, kde prostě zvířátko říká jedno druhému, nemusíš dělat to, co nechceš, nemusíš se nutit do něčeho, co nechceš. To je výchova k tomu, aby děti nedodržovaly svoje povinnosti, aby neakceptovaly svoje povinnosti. Takže nemůžeme považovat toto za čistě dětský kanál. To je psychologická promývačka těch nejzranitelnějších, těch nejmenších dětí. A já rozhodně nezvednu ruku pro to, abych zprávu o činnosti České televize za rok 2017 podpořil. K otázce hospodaření ještě vystoupím. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane poslanče! Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní Miroslava Němcová, poté je přihlášena paní poslankyně Valachová a zaregistroval jsem pana poslance Martínka do rozpravy. Nebo s faktickou? (S faktickou.) Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, chci reagovat na slova pana poslance Valenty.

Tak za prvé, jeho příspěvek se mi zdá, že by mohl nést název "zaprodanci a samozvanci", že by to tak odpovídalo té mentalitě, kterou komunisté vždycky titulovali ty, které nenáviděli úplně nejvíce.

Za druhé chci konstatovat, že komunisty ve volebním výboru reprezentuje paní poslankyně Vostrá, je předsedkyní rozpočtového výboru. Mám vážné pochybnosti, že ona jako tedy expertka, rozpočtová expertka KSČM, by nedokázala odhalit to, co zde odhaluje pan poslanec Valenta. Paní kolegyně Vostrá se o ničem z toho, o čem mluvil pan poslanec Valenta, na volebním výboru ani slovem nezmínila.

A zatřetí chci konstatovat na margo těch platů, že už nám přece televize několikrát sdělila, že obecně lze konstatovat, že platy moderátorů hlavních publicistických a zpravodajských pořadů v České televizi jsou výrazně nižší než platy v komerčních televizích a pohybují se kolem dvojnásobku průměrné mzdy v České televizi.

A za čtvrté. Pokud panu poslanci Valentovi vadí vulgarity v České televizi, mně vadí také, obecně ve veřejném prostoru všude, tak doufám, že pan poslanec Valenta nezapomene tuto výtku sdělit panu prezidentovi například 28. října, kam je jistě pozván na rozdíl od řady demokratických politiků, a řekne mu, že se mu jeho vulgarity v jiném veřejnoprávním médiu, tedy v Českém rozhlasu, zásadně nelíbí a je proti nim. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Martínek. A já bych tedy chtěl využít této chvilky, jenom abych připomněl, že jednáme o zprávě o činnosti. Já chápu, že reagujete na pronesené promluvy, ale držel bych se tématu. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já budu reagovat na činnost Česká televize, na to, co tady zaznělo na adresu Déčka. Chtěla bych připomenout, že to, na co se dítě dívá a v jakém věku, určuje rodič. Rodič! Déčko samozřejmě je pořadem nejenom pro malé děti, ale také v podstatě řekněme teenagery, může se na ně dívat někdo, komu je 15 nebo 16. Asi v tomto duchu bych vyhodnocovala to, co je, nebo není určeno v tzv. Zprávičkách. Takže to je první faktická poznámka.

A druhá faktická poznámka. Naopak já bych tento kanál chtěla ocenit. Je unikátní. Je unikátní, například vzdělávací programy týkající se výuky cizích jazyků dávají dostupnost všem dětem bez ohledu na to, jestli někdo má naditou peněženku, nebo nikoliv. Jsou na excelentní úrovni a měli bychom být na to jako Češi hrdí. Nechápu, proč se neustále kritizujeme. Jiné země něco takového nemají.

A pokud - třetí faktická poznámka - mě něco napadne jako občanku České republiky, když se dívám na Déčko, tak mě napadne to, že naše děti a naše rodiny by si zasloužily české animované nové pohádky nebo hrané pohádky pro děti, což je otázka rozpočtu Ministerstva kultury, takže předpokládám, že kolegové z SPD pana ministra kultury v tomto i v příštím rozpočtu silně podpoří. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP