(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Martínek. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Já bych chtěl z logických důvodů prolínání zpráv navrhnout sloučení rozpravy bodů 247 a 248. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to je procedurální návrh, který musíme případně hlasovat. Já tedy svolám kolegy do sálu. Vzhledem k tomu, že byl velký pohyb v sále od posledního odhlášení, tak vás i odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

 

Pro přicházející kolegy zopakuji, že budeme hlasovat o sloučení obecné rozpravy k těmto dvěma následujícím bodům, to znamená ke zprávám o činnosti a hospodaření v roce 2017. Věřím, že již dorazili všichni.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 179 je přihlášeno 124 poslanců a poslankyň, pro 57, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v této nesloučené rozpravě a já prosím s faktickou poznámkou pana poslance Valentu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Valenta: Protože jsem mluvil dlouho, nebudu už dále vystupovat, pouze musím reagovat na kolegyni paní poslankyni Němcovou. Musím se tedy omluvit, že jsem to trošku sloučil. Byť nechtěně, ale byl jsem na tom, že ty zprávy jsou sloučené. Teď už ale nebudu vystupovat v rozpravě o hospodaření, ale abych jí odpověděl, tak já osobně jsem panu prezidentu republiky Zemanovi mediálně vzkazoval, že se mi některé jeho výroky, které ne často byly úplně po linii spisovného českého jazyka a úplně ne slušné, že mu je vyčítám a že bych je sám nikdy nepoužil - mohu to i mediálně zdokladovat.

Co se týče platů, tak Česká televize je veřejnoprávní subjekt. My máme právo to vědět. Mně nezáleží, jak vysoké jsou, nechci to ani ovlivňovat. Mě prostě zajímá, jak vysoké jsou, a čeští koncesionáři mají stejné právo to vědět.

A když už jsme u těch vulgarit, a to je moje poslední poznámka, tak paní kolegyně Němcová, prostřednictvím pana předsedajícího nejspíše byste asi mohla vzkázat vašemu předsedovi klubu, že já hovořit tak jako on, abych někoho s návrhem jeho usnesení, ať si ho strčí někam, tak takovýmto způsobem třeba my jako komunisté mluvit nebudeme. Takto možná mluví jenom členové demokratických stran.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, tuto všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Je. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Z toho, co zde zaznělo, asi byly dvě věci, které nejvíce rezonovaly k té činnosti. Jedna z nich byl program Déčko. Já jsem si vědom, že tam jeden exces kolem Palestiny, a teď nevím, v kterém roce se to stalo, byl vnímán více než jiné věci. Ostatně můžeme se podívat, že i Česká televize, když se podíváte na počet stížností k Radě ČT, v roce 2016 měla výkyv asi o 50 stížností než rok předtím a potom, protože tam byly nevhodně užité články kolem migrace a texty, takže tam to vyvolalo reakce. Jsem si vědom, že diváci jsou citlivější na některá témata. Nicméně myslím, že Déčko v posledních měsících poté, co to řešily i výbory, v oblasti Zpráviček tam došlo k nějakému posunu. Ale to je jenom jeden z těch mnoha pořadů. Myslím, že je potřeba akcentovat, byť jsem si vědom té kritiky, to, že tam reflektují různá výročí a poměrně jednoduchou formou tak, aby děti věděly, že je nějaká česká státnost, že jsou některé věci, které se nás týkají. Myslím si, že kdyby měl někdo výhrady k přílišné evropeizaci tohoto kanálu, tak tam těch evropských výročí je minimum oproti opravdu těm českým národním. Takže myslím, že opravdu tam začínají, tam, kde mají, aby každý věděl, ve kterém státě žije a jaká výročí máme. A je to v průběhu celého roku.

A jsou i další pořady, které jsou třeba v oblasti klasického tance apod., které si myslím, že nebývají zvyklostí v televizi, a máme je k dispozici pro naše děti. Ale samozřejmě můžeme se o tom bavit dál a já tu diskusi uvítám, a jak jsem se já bavil i s lidmi z České televize, tak určitě o směřování kanálu D se budou rádi bavit, o tom Déčku, a jsme na to všichni připraveni.

Druhá věc se týká toho, kdo dostal jaký prostor v publicistice nebo ve zpravodajství. Tak v prvé řadě si musíme uvědomit, že 6,5 mld. opravdu z převážné většiny nejde na tyto věci. A když už, tak například šly peníze na nová studia v Českých Budějovicích apod. na posílení regionálního zpravodajství a většina těch peněz směřuje jinam než na to, aby se platilo zázemí pro publicistické nebo zpravodajské pořady. Ale když už připustím diskusi o tomto, tak taková vlajková loď, která je často zmiňována i od poslanců, jsou Otázky Václava Moravce. V roce 2017 tam bylo 138 hostů a z toho, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, ze 138 hostů pana Moravce v roce 2017 byli jenom čtyři Piráti. Čtyři Piráti tam byli, a to je za celou stranu totéž, kolikrát tam byl například pan Martin Stropnický, pan vicepremiér nebo tehdy pan ministr Brabec nebo pan Ivan Pilný. Ti tam také byli čtyřikrát.

Já bych chtěl jenom říct, že si nemyslím, že by si nějaký subjekt Česká televize kupovala a dávala jim nějaký prostor. Ostatně řešilo se zde i v posledních týdnech, měsících, že TOP 09 tam má větší zastání. Já vám nechci dělat advokáta nikomu, ale KSČM měla v tomto pořadu stejný počet zástupců jako TOP 09, to znamená 18. Takže já si myslím, že v tomto vlajkovém pořadu ten prostor tam byl. Samozřejmě budeme řešit v příštích týdnech poměr roku 2018, kdy se překreslila ta mapa. Ale abyste věděli, v tomto pořadu v roce 2017 byl poměr koalice versus opozice 1,3 : 1 a realita ve Sněmovně byla 1,25 : 1. Takže opravdu ta snaha tam tímto způsobem je směřována. Ale je to na každém, jak to vidí. A já proto i po té diskusi si myslím, že nezazněly tak závažné věci, aby nemohla být zpráva o činnosti za rok 2017 České televize v Poslanecké sněmovně schválena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Mám za to, že ve všeobecné rozpravě nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat. Takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té nemám žádné přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Znovu, prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Pouze usnesení. Pakliže mohu, proceduru nemusíme schvalovat, jelikož je zde pouze jediný návrh usnesení, který byl projednán a navržen volebním výborem. Usnesení je ve znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2017 dle sněmovního tisku 143."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, svolal jsem kolegy do sálu. Činím tak ještě jednou. To bylo závěrečné slovo v podrobné rozpravě, takže teď bychom měli hlasovat o návrhu usnesení. Je pouze jeden návrh usnesení, není třeba schvalovat proceduru. Věřím, je zde žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o schválení výroční zprávy...

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 180 bylo přihlášeno 139 poslanců a poslankyň, pro 107, proti 26. Zpráva tedy byla schválena.

 

Tím jsme vyčerpali tento bod. Já jej končím. Děkuji panu zpravodaji a posuneme se dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP