(17.30 hodin)
(pokračuje Nacher)

Pokud jde o výhled na následující období, což je poslední kapitola, dlouhodobé plány na léta 2017 až 2021 předpokládají, že během tohoto období bude Česká televize schopna financovat svou činnost bez nutnosti navyšovat televizní poplatek.

Závěrem tedy opakuji - vzal jsem to opravdu zrychleně - že hospodaření České televize za rok 2017 bylo v souladu se schváleným rozpočtem a bylo potvrzeno nezávislým auditorem, který vydal zprávu bez výhrad. A v tomto i volební výbor přijal usnesení, které potom přečtu v podrobné rozpravě.

Na druhé straně, a já jsem to říkal i na té konferenci, která měla být původně neveřejná a nakonec byla veřejná, že pro důkladnější rozbor hospodaření České televize je potřeba větší detailnost té výroční zprávy. Reakce byla taková, že Rada České televize, jak jsem pochopil, je na to připravená, ale sdělili nám a sdělili mi, že naopak v minulosti zde byly připomínky, že ty výroční zprávy, když mají 150 až 200 stránek, tak je nikdo nečte. Takže já jsem tam navrhl to, jestli by nemohly být dva druhy výročních zpráv, tedy nějaké manažerské shrnutí na 50 stránek včetně všech grafů, kde se dozvíme ty základní věci, investice, náklady výroby na jednoho zaměstnance, náklady na hodinu výroby apod., srovnání v čase, pro většinu poslanců, a pak pro zpravodaje, příp. volební výbor, příp. pro zájemce mít nějaký hlubší rozpad, který by šel do větších detailů, abychom byli schopni odpovědět na některé věci, otazníky, které tady zazněly nebo na které mě se třeba ptají občané v mailech.

Tolik tedy oficiální zpráva zpravodaje k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017.

Já si ještě dovolím jeden takový osobní přípodotek. Za prvé bych chtěl poděkovat kolegyni Barboře Kořanové, která zpravodajování za rok 2016 vzala za mě, protože jsem tady minulý čtvrtek nebyl a byl jsem řádně omluven. Zároveň mi to umožnilo, to, že jsem nebyl tady přítomen té debatě, takže jsem se jí neúčastnil, pozoroval jsem ji zvenku, takže si troufám říct, že můj pohled je takový nestrannější, méně zaujatý. Já bych tady chtěl říct za sebe, že debata o hospodaření České televize, příp. nějaká kritika, když někdo na něco upozorní, za mě neznamená útok na nezávislost České televize. To je prostě podle mě legitimní debata, protože v opačném případě to znamená, a já to odmítám a odmítám to i v komunální politice, když mi tam přijde nějaký materiál, že mám formálně pro něj hlasovat, protože o tom rozhodla odborná komise, tak stejně to udělat i tady. To znamená, buď skutečně budeme ty zprávy probírat, a důkladně, já jsem na to připraven teď u zprávy o hospodaření za rok 2018. My se tady furt bavíme o nějaké minulosti, kterou tady před sebou valíme, ale to důkladné projednání s sebou samozřejmě může nést i nějakou kritiku. A ta kritika prostě za mě není útok na nezávislost České televize, ale je to prostě debata. Anebo to vůbec do parlamentu nepatří, tak ať to pak řeší někdo jiný. Já prostě v principu odmítám potom nést zodpovědnost za něco, kde člověk potom váží slovíčka, aby se náhodou někoho nedotkl a aby něco nebylo vnímáno nějak jinak.

Já jsem to - a jsem rád, že to tady řekl Zbyněk Stanjura, který je z opozice - skutečně poctivě připravil. Věnoval jsem tomu dost času, s kolegy jsme se na výboru ptali zástupců Rady České televize a otázky, které tam padaly, rozhodně nebyly nějaké podpásové nebo nějaké provokativní. Koneckonců jednání volebního výboru je veřejné. Jinými slovy to, co platí opačně, politici jsou kontrolováni sdělovacími prostředky, kdo kontroluje, tak občas taky kritizuje, tak tady my schvalujeme tyto zprávy, Rada České televize má kontrolovat činnost České televize a já bych si přál, aby tak činila. A podle mě schvalování těch zpráv není automatismus, ale je potřeba se opravdu dívat do těch vnitřností a debatovat o tom. Takže i ta debata rozsáhlá teď asi už nebude, protože se odehrála v roce 2016. Tak za mě osobně není obstrukce, ale je to prostě debata o něčem, co by tady nemělo jen tak proplout.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za obsáhlou zprávu a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Takže pokud se nikdo další nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana zpravodaje, který před chvílí domluvil. Asi není. V tom případě nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom teď měli hlasovat, a já otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Feranec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já už jsem u předchozího bodu načetl nějaké usnesení, my jsme ho schválili vlastně jenom částečně, proto jsem si připravil -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším. Vítám poslance, kteří přicházejí, a prosím, aby tak činili v klidu. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Milan Feranec: Proto jsem připravil určitou úpravu usnesení. Sice v předchozí debatě mě pan poslanec Stanjura vyzval, ať si ho strčím někam, bylo to takové konzervativní pravicové, já jsem si ho nestrčil nikam, já ho znovu vytáhnu. A to usnesení by mělo vypadat následujícím způsobem. (V sále je hluk a neklid.)

Usnesení Poslanecké sněmovny k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017. Poslanecká sněmovna za prvé doporučuje volebnímu výboru, aby si při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2017 vyžádal prostřednictvím Rady ČT podrobnější informace o hospodaření České televize, a to zejména v oblasti provozních nákladů. Za druhé doporučuje volebnímu výboru -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás znovu přeruším, je tady opět stížnost, že není slyšet. Takže já požádám kolegy v sále, zejména přímo před řečnickým pultem, aby to řešili někde jinde. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Za druhé doporučuje volebnímu výboru, aby se důkladně zabýval dlouhodobou udržitelností hospodaření České televize, a to za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi. Za třetí doporučuje volebnímu výboru, aby požádal Radu České televize o prověrku dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize.

Já teď krátce vysvětlím, jednotlivé body okomentuji, s tím, že uvádím, nebráním se hlasování po jednotlivých částech usnesení. Jednotlivé body míří na věci, které tady zaznívaly celý dnešní den, zaznívaly i minulý týden při projednávání zprávy o hospodaření.

Ten první bod skutečně míří na to, a zaznělo to tady několikrát, že volební výbor, ale asi i rada, nebo volební výbor by měl mít podrobnější informace o hospodaření, nejenom -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás znovu přeruším a znovu požádám kolegy o klid, aby se usadili na svých místech, případná jednání přenesli mimo sál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP