(17.40 hodin)

 

Poslanec Milan Feranec: Nejenom skutečně rozvahu a výsledovku, která pochopitelně nedokáže zachytit detail jednotlivých nákladových položek.

Ta dvojka. Ta dlouhodobost souvisí s tím, co se tady několikrát opakovalo, že skutečně dlouhodobě Česká televize hospodaří se ztrátou. Pan Stanjura měl pravdu, já nejsem členem volebního výboru, nechodím na jednání volebního výboru. Jednou jsem si prostudoval několik výročních zpráv a přes palec jsem si to spočítal, že ztráta v roce 2016 byla 145 milionů, v roce 2017 44 milionů, v roce 2018 295. Může za to jednoduchá účetní záležitost, to je rozdíl mezi příjmem z poplatků s výběrem a s převodem z fondu. Výběr je nižší, a proto k dorovnání, k dosažení nuly, se převádí z fondu, který byl vytvořen v minulosti. Takže si myslím, že to je věc, kterou by se volební výbor měl v zájmu České televize zabývat.

A ta trojka míří na to, že tady zaznívala různá tvrzení o některých veřejných zakázkách, nebyl dodržen zákon a tak dále. A to si myslím, že je i v zájmu České televize, aby tyto věci skontovala a mohly se vyjasnit a jednou provždy jsme to vyřešili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím o předání návrhu alespoň zpravodaji, a pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. (Hlásí se s přednostním právem poslanec Adamec.) S přednostním právem prosím. Tak já ještě nejdřív seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Pan poslanec Výborný se omlouvá mezi 17.30 a 19.30 z rodinných důvodů. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu Občanské demokratické strany požádal o deset minut přestávky na poradu poslaneckého klubu. Zároveň bych chtěl požádat, abychom návrh toho usnesení dostali všichni písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jenom konstatuji, že ještě bude závěrečné slovo. Dobře, takže přestávka na poradu klubu ODS na deset minut a je zde žádost na distribuci toho usnesení. Takže přerušuji schůzi do 17.52 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.42 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP