(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 185 je přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 42. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Já myslím, že to byly všechny návrhy, že ano? (Ano.) Takže tím jsme vyčerpali tento bod.

Pan ministr se hlásí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já se omlouvám kolegům. Jenom v hlasování 183 jsem hlasoval ne, a mám tam ano. Přijměte proti tomu protest.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je námitka proti hlasování?

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ale já nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nezpochybňujete hlasování, dobře, takže čistě pro zápis. Tím pádem je skutečně tento bod vyčerpán. Já jej končím. Děkuji panu zpravodaji.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, jímž je bod 250 - Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018, sněmovní tisk 562. Volební výbor usnesení dosud nepředložil, takže prosím pověřeného zástupce volebního výboru, jímž je po dohodě pan předseda Berkovec, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl případný návrh usnesení. (Neklid v sále.) Prosím, pane předsedo.

 

249.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018
/sněmovní tisk 441/

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já žádám přerušení projednávání sněmovního tisku 441, což je zpráva o činnosti České televize za rok 2018 (bod 249), a taktéž o přerušení projednávání sněmovního tisku 562, což je zpráva o hospodaření České televize za rok 2018 (bod 250), do projednání příslušným garančním výborem, tedy naším volebním výborem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já se omlouvám. Nyní měl být otevřen bod 249, tisk 441. Já se omlouvám, nicméně úvod by byl stejný. Je zde navrženo přerušit oba dva tyto body do projednávání výborem, což je procedurální návrh, který budeme hlasovat. Ještě pro jistotu zagonguji.

Žádost o odhlášení zde není, takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení těchto dvou bodů. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 186 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 144, proti nikdo.

 

Pan předseda Stanjura se hlásil.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, nemůžeme v tomto bodě hlasovat o přerušení jiného bodu, tak myslím, že byste měl ještě otevřít příští bod a musíme hlasovat o přerušení po otevření příštího bodu. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, já to přijímám, takže prohlašuji toto hlasování za zmatečné. (Námitky ze sálu.) Já bych ho raději prohlásil za zmatečné, protože v tom případě jsme hlasovali něco, co nebylo hlasovatelné.

 

Takže nyní budeme nejdříve hlasovat o přerušení bodu 249, což je sněmovní tisk 441, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018, do jejího projednání příslušným výborem.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 187 je přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 145, proti nikdo, návrh byl přijat. Tento bod přerušuji. (Nebyl zahájen.)

 

A nyní otevírám bod

 

250.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018
/sněmovní tisk 562/

A rovnou přejdu k hlasování o přerušení tohoto bodu do jeho projednání příslušným výborem.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 188 bylo přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 144, proti nikdo, takže i tento bod jsme přerušili. Já vám děkuji.

 

Sice jsme v úterý schválili, že dnes budeme jednat případně i po 21. hodině, nicméně na pořadu již nic nezbývá, na grémiu byla shoda, že po projednání zpráv České televize přerušíme dnešní jednání, takže já tak činím a přerušuji 35. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že zítra, to jest 25. října, bude v 9 hodin zahájena 36. schůze Poslanecké sněmovny. Na 35. schůzi by se mělo dostat až v úterý variabilního týdne, pokud se něco neočekávaného nestane.

 

(Schůze přerušena v 18.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP