(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je 17.52, já svolám kolegy do sálu. Čas pro přestávku vypršel, takže já bych poprosil pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo, případně aby nás provedl hlasováním o návrzích. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pěkný podvečer. Já bych v této části načetl to slibované usnesení, které jsme schválili... (Hlasy ze sálu.) Prosím? Máte zagongovat nebo co, já nevím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já už jsem gongoval, když jsem zahajoval, takže já nevím, proč ta žádost. Prosím pokračujte a prosím klid v sále.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže k usnesení volebního výboru ze dne 27. září 2018 k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017, tisk 251.

Po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady České televize Ing. Jana Bednáře a zpravodajské zprávě poslance Patrika Nachera, kterou jsem tady ve stručnější podobě vám představil, a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2017 dle sněmovního tisku 251."

A pak jsou takové ty administrativní věci, nevím, jestli je ve zvyku to tady číst, neznám ještě tu proceduru. Já to radši přečtu: Pověřuje předsedu výboru, zmocňuje zpravodaje výboru, aby to tady přečetl. To jsem všechno udělal, takže můžete být všichni uspokojeni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji za toto závěrečné slovo a nyní bych tedy poprosil, abyste nás provedl hlasováním o návrzích, protože věřím, že máme více návrhů, takže bude potřeba se shodnout na proceduře.

 

Poslanec Patrik Nacher: Kupodivu nikdo z legislativy za mnou nebyl, tak tu proceduru zkusím navrhnout sám po zkušenosti z hlasování předchozí výroční zprávy o hospodaření.

Takže navrhuji tedy, že bychom hlasovali o usnesení volebního výboru a potom o tom doprovodném usnesení, které načetl kolega Feranec. A někde jsem zaznamenal, já nevím, buď najednou, nebo po bodech. Pravděpodobně po bodech, je tady zájem po bodech. (Předsedající: Je zde žádost po bodech.) To znamená, že nejdřív usnesení volebního výboru, které, doufám, nebudu muset číst znovu, ale klidně to rád přečtu, já nikam nespěchám, a potom to doprovodné usnesení po bodech. Jsou tam tři, já je vždycky budu těsně předtím číst. Jestli s tím souhlasíte, tak nechte hlasovat o proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, souhlasím, takže nejdříve usnesení výboru, pak návrh doprovodného usnesení po bodech. Je zde žádost o odhlášení. Já už jsem několikrát gongoval, takže věřím, že jsou všichni v sále. Odhlásil jsem vás, přihlaste se prosím znovu svými kartami, a až se nám počet ustálí, tak já myslím, že nejdřív tréninkově schválíme tu jednoduchou proceduru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 181 je přihlášeno 147 poslanců a poslankyň, pro 147, proti nikdo, takže proceduru jsme schválili jednomyslně.

 

Teď prosím ten první návrh, to je schválení usnesení, že ano?

 

Poslanec Patrik Nacher: Schválení usnesení výboru z 27. září 2018.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, takže to je schválení té zprávy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 182 je přihlášeno 144 poslanců a poslankyň, pro 107, proti 30, takže návrh usnesení byl schválen.

 

A teď prosím ty návrhy doprovodného usnesení.

 

Poslanec Patrik Nacher: A nyní doprovodné usnesení od Milana Ferance. Takže: "Poslanecká sněmovna I. doporučuje volebnímu výboru, aby si při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2018 vyžádal prostřednictvím Rady České televize podrobnější informace o hospodaření České televize, a to zejména v oblasti provozních nákladů."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 183 je přihlášeno 147 poslanců, pro 73, proti 41, takže návrh nebyl přijat.

 

Nevím, jestli bude nějaká kontrola. Když tak tedy prosím. (O kontrolu není zájem.) Dobře, tak prosím další návrh usnesení.

 

Poslanec Patrik Nacher: II. Poslanecká sněmovna doporučuje volebnímu... (Několik poslanců kontroluje výsledky předchozího hlasování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, já myslím, že není žádný problém s hlasováním a můžeme pokračovat tím druhým návrhem.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já pokračuji. Jeden říká nepokračuj, pokračuj, tak... "II. Poslanecká sněmovna doporučuje volebnímu výboru, aby se důkladně zabýval dlouhodobou udržitelností hospodaření České televize, a to i za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 184 je přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 73, proti 42. Návrh také nebyl přijat. Takže já prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: A poslední - "III. Poslanecká sněmovna doporučuje volebnímu výboru, aby požádal Radu České televize o prověrku dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP