(9.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Nepochybuji, že ani vy, a prosím nepochybujte, že ani já v tom nemám jiný zájem než na jedné straně samozřejmě hájit zájmy životního prostředí, ale v rámci nějakého zákonného rámce. Samozřejmě kdybych byl dneska neomezený autokrat, nebyl bych vázán evropskou směrnicí EIA a ničím, tak prostě řeknu jasně, žádná těžba tam nebude, protože ta voda má přednost, byť by bylo procento pochybnosti. Ale já tu možnost nemám. Nemá ji prostě úřad, může to opravdu zohlednit báňský úřad. A znovu říkám, je v tom už dnes tolik subjektů, které to budou vzájemně přezkoumávat, a velmi pravděpodobně až jistě to skončí u Nejvyššího správního soudu. A já jsem taky velmi zvědav, jak rozhodne právě v této souvislosti i s ohledem na svoji judikaturu z roku 2016 směrem k Vodochodům.

Další problém směrnice EIA, a už jsem tady o tom několikrát hovořil, já se často dostávám do situace, že mi mnoho starostů, kteří nechtějí nějaký záměr na svém území, nadává, že jsme něco nepovolili, a naopak celá řada starostů mi pak podobně nadává, že jsme něco povolili, nebo prostě obráceně. Takže to je problém směrnice EIA, že ona skutečně může vzít v úvahu pouze záležitost, která se týká vlivů na životní prostředí, popřípadě na zdraví, včetně nějakých omezujících podmínek, a nemůže poměřovat veřejné zájmy. To je první věc.

Druhá věc. Bohužel, já za sebe říkám bohužel, nemůže vlastně ani vzít v úvahu to, co chce ten region. A v téhle souvislosti, a už jsem to uváděl v některých svých předchozích interpelacích, mě prostě překvapuje, jak je možné, že vůbec - a tenkrát, jestli se nemýlím, to bylo město Uherský Ostroh, ale úplně přesně si to nepamatuji, ale myslím, že ano, které dokonce prodalo část pozemků těžaři, na kterých se těžba bude rozvíjet. A já říkám proboha, tak když někdo má zájem zastavit tu těžbu na svém území, tak měl nejlepší možnost, a to je neprodávat mu pozemky. Protože v tu chvíli by tam žádná těžba nebyla. A to je něco, co já nechápu. Takže mi to zase trošku připadá, že někdo historicky prodal pozemky těžaři, a teď hledá někoho, kdo tomu těžaři těžbu zakáže, aby to nebylo na něm. Odpusťte to zjednodušení.

Vy jste se ještě ptal... Já jsem, myslím, velmi detailně v tomto odpovídal paní veřejné ochránkyni práv i z hlediska té předběžné opatrnosti. A znovu říkám, problém je ten, že ve chvíli, kdy bylo vydáváno stanovisko EIA, tak jsme měli k dispozici několik stanovisek, z nichž většina byla podporující ten záměr, a pak tam bylo jedno negativní, proto vlastně my jsme nechali ještě udělal oponentní hydrogeologický posudek. To bylo od společnosti AQD-envitest, panem Tylčerem, který měl s konečnou platností potvrdit nebo vyvrátit závěry získané z procesu EIA, a tento posudek jsme zadali zcela nad rámec zákonných povinností z důvodu právě předběžné opatrnosti a ten posudek potvrdil, že jímací území Bzenec-komplex nebude záměrem nijak ohroženo. A v tuhle chvíli jsme vlastně naplnili tu předběžnou opatrnost, protože jsme nad zákonný rámec, to znamená, víte dobře, že je stanovisko, respektive že je dokumentace EIA, kterou dává žadatel, pak je posudková dokumentace, a my jsme ještě udělali oponentní hydrologický posudek, ale všechny ostatní věci byly až po stanovisku EIA. To znamená, dnes jsme opravdu v situaci, kdy já mohu přezkoumávat formálně správnost, a to udělala i moje rozkladová komise, těch rozhodnutí, ale nemohu už zpátky zasahovat do EIA. A nepochybně tahle možnost bude znovu, a už teď je teď, využívána, a je to pak možno prostě přezkoumat a je klidně možné, že to stanovisko rozkladové komise bude samozřejmě v rámci navazujících řízení potom znovu podrobeno nějakému zkoumání soudu.

Já se omlouvám, už mluvím dlouho, tak jenom úplně závěrem. Je tady ještě celá řada opravných prostředků, které samozřejmě ve finále mohou - protože dnes je podle mých informací obvodní báňský úřad také v procesu, kdy znovu přezkoumává ta různá povolení, stanoviska, která třeba vydal krajský úřad a tak dále, takže je tady ještě celá řada opravných prostředků, které mohou být využity. A za Ministerstvo životního prostředí garantuji skutečně místopřísežně, že tam nebyl žádný jiný zájem, že neexistuje pochybnost o nezávislosti, řekněme, toho rozhodnutí, a já myslím, že to prostě prokáže potom soud. Mě osobně to mrzí, mě mrzí vždycky, když někde dojde k nějakému povolení záměru, se kterým lidé nejsou spokojeni, zvláště v oblasti vody. Víte, že já se oblasti vody skutečně hodně věnuji a myslím, že jsme pro to hodně udělali, ale v tomto případě jsem prostě vázán zákonem a nemůžu z něj ven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan poslanec má zájem reagovat. V tom případě vás nejdříve seznámím s omluvenkami a až pak mu dám slovo. Pan poslanec Lipavský se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Valachová se omlouvá z celého dnešního jednání z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji panu ministrovi za odpověď. Dovolím si zareagovat na pár věcí, které řekl.

Jestli pan ministr říkal, že je jenom zčásti hydrogeolog, tak já vůbec. A rozhodně si na odborníka nehraji, proto vlastně vycházím z materiálů České geologické služby, kterou považuji za nestrannou a odbornou organizaci, o jejíž závěry se můžu s čistým svědomím opírat. Tolik jenom komentář.

Beru argumentaci a chápu ji s judikaturou Nejvyššího správního soudu ve věci nějaké zpětné změny u EIA. Čemu nerozumím pořád, přestože jsem na to dostal odpověď, a to bylo v té dřívější interpelaci, proč rozkladová komise v březnu 2018 tyto podklady od České geologické služby nedostala. A druhá otázka. Pan ministr hovořil o rozkladové komisi, která zasedala teď v blízké minulosti, tak bych se chtěl zeptat, zda tato komise měla podklady od České geologické služby již k dispozici. To je doplňující dotaz.

A teď obecně, ať to posuneme i do budoucnosti. Já si myslím, že tahle věc malinko, byť je to časově trošku komplikovanější, ukazuje na jeden problém, u kterého si myslím, že by se měl dát do souladu, a to jsou nějaká pravidla pro udělování EIA s nějakými, řekněme, strategickými dokumenty, které máme. Existuje něco jako Národní akční plán pro adaptaci na klimatickou změnu, což je nějaký souhrn opatření, která musíme udělat pro to, abychom se adaptovali a tam je opatření 1.1.1.7, ve kterém se píše o tom, že v nivách řek nebude povolována povrchová těžba. A to je přesně tento případ. A to spíše, pane ministře, berte, prosím, prostřednictvím pana předsedajícího, jako nějakou hozenou rukavici, jako námět k diskusi. Já si myslím, že pokud celý systém strategických dokumentů a národních akčních plánů má mít nějaký smysl a nemají to být jenom vyhozené peníze, tak si myslím, že by stálo za to pobavit se o tom, že do budoucna budou i tato opatření, která vycházejí ze strategických dokumentů, nějakým způsobem reflektována, například i při přípravě stanovisek EIA. Tolik. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Opět dorazily nějaké omluvenky: pan poslanec Ferjenčík se omlouvá dnes z rodinných důvodů mezi 9.35 až 16.30, nicméně ho tu vidím, takže zřejmě tato omluva neplatí, a paní poslankyně Pekarová se omlouvá mezi 9 a 11 hodinami z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Tak teď už to bude, slibuji, stručnější. Já začnu od konce. Určitě se touto otázkou docela vážně zabýváme v souvislosti i třeba se státní politikou, nebo strategií v oblasti nerostných surovin, protože právě jako geolog můžu říct, že drtivá většina ložisek písku, štěrkopísku, je právě ve starých nivách řek. To tak prostě je. To samozřejmě vznikalo především sedimentací, právě většinou říční. Takže trochu problém je v tom, ale to je pro kolegy samozřejmě z MPO, a my se k tomu vyjadřujeme, že kdybychom byli naprosto striktní a řekli, že kdekoliv, kde hrozí, byť, řekněme, nějaké minimální riziko znehodnocení ložisek podzemní vody navázané na tyto kolektory, nebo kolektorů podzemní vody navázané právě na tuto těžbu, tak se nám může stát, že bychom v podstatě zablokovali těžbu všech ložisek štěrkopísku v České republice. Protože ona v drtivé většině, nebo ve velké většině souvisí právě s možnými kolektory podzemní vody, která se v jejich blízkosti nebo pod nimi ukládá. Proto je vždycky unikátní ten proces EIA a proto by měl vždycky právě prokázat, zda v tom konkrétním případě hrozí nějaké nebezpečí. Asi se shodneme, že nějaké nebezpečí teoreticky hrozí vždycky. A přesně se dostáváme do kategorie, co je ještě únosné. A to únosné právě hodnotí nějaké omezující podmínky pro těžbu, což je součástí, jak určitě víte, toho procesu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP