(9.50 hodin)
(pokračuje Brabec)

Na vaši poslední otázku úplně přesně nevím, jestli rozkladová komise měla tuhle tu studii k dispozici. Jsem přesvědčen, že ano, ale skutečně nevím to stoprocentně. Ale podle mých informací důvod, proč vlastně rozkladová komise... ona neměla k dispozici i některé jiné, některé byly prostě pro... Protože ve chvíli, kdy odbor EIA vlastně i zdůvodní... Ono je to i o tom, co si rozkladová komise vyžádá za další podklady. A je to o ní. To znamená ona je v tomhle tom opravdu nezávislá. A jestli tu informaci potřebuje, tak si ji samozřejmě vyžádá. Podle mých informací ta studie ČGS v zásadě nedávala nějaké nové informace, ale pouze shrnovala výsledky předchozích studií, které právě rozkladová komise měla k dispozici. To znamená ona nepřinášela nějaký nový vstup do toho. Ale znovu říkám, i kdyby rozkladová komise měla tu poslední studii ČGS, jako že se domnívám, že tu poslední teď měla k dispozici, tak by nemohla zmínit stanovisko EIA. A to je to. My se tady pořád bavíme trošku o tom, jestli byla dřív slepice, nebo vejce. A to je to. Prostě i kdyby ji teď měli k dispozici, tak už by na tom nezměnili nic. Ale je to námět pro obvodní báňský úřad a ten ji určitě k dispozici má. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zkusím opravit své předchozí načtení omluvy. Pan poslanec Ferjenčík se tedy omlouval z rodinných důvodů do 9.35 a poté od 16.30 do konce jednacího dne.

Vidím, že už se nikdo další do rozpravy nehlásí. Rozpravu končím. Jenom se zeptám pana poslance Holomčíka, jestli trvá na své negativní... Ano. Takže budeme hlasovat o nesouhlasu s odpovědí. Je zde žádost o odhlášení. Svolám kolegy do sálu. (Gong.) Prosím, přihlaste se svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme případně hlasovat, pokud dosáhneme kvora. Vypadá to, že nás pořád není dost. Nicméně stále přicházejí další poslanci. Ještě chvilku vyčkáme.

 

Pro ty, kteří dorazili až teď, zopakuji, že máme hlasovat o nesouhlasu s odpovědí na písemnou interpelaci pana poslance Holomčíka. A vypadá to, že nás je již dostatek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro souhlas. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 259 bylo přihlášeno 74 poslanců a poslankyň, pro 27, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se s touto interpelací vypořádali a postoupíme dál. Dále je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci prázdné židle na Ústavním soudu. Interpelace je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, takže ji nebudeme ani otevírat.

Pak je zde interpelace pana poslance Zdeňka Ondráčka na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci údajného prodeje lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních, která je také přerušena do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra, který je nepřítomen a omluven.

Tím se dostáváme k interpelaci pana poslance Jana Lipavského ve věci příprav České republiky na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022. Je to sněmovní tisk 619. Zahajuji rozpravu a prosím pana poslance Lipavského.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Předem avizuji, že budu žádat o odložení této interpelace do přítomnosti pana premiéra. Říkám to na začátku, aby se na to nezapomnělo.

Interpelace je ve své podstatě o tom, že vláda přijala usnesení, kde navrhuje určitý rozpočet na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, které se bude konat v roce 2022. Ono se zdá, že to je relativně daleko. Zdá se to, jako by to bylo někde v mlze a byla to nějaká byrokratická, možná až téměř zbytečná záležitost. Nicméně je to výjimečná příležitost, kterou Česká republika dostává jednou zhruba za dvanáct třináct let, a podle všeho se ukazuje, že ten rozpočet, který byl schválen, je zásadním způsobem nedostatečný.

Interpeloval jsem tedy premiéra, aby nějakým způsobem vysvětlil, jak došel k této částce a proč je ta částka zrovna taková. V tuto chvíli je to v situaci, že by vláda měla trošku více rozkrýt ty karty a říct nám, jak k tomu došla, proč je ta částka zrovna taková. Proč? Protože když se podíváme na srovnání vůči jiným zemím Evropské unie, které pořádají srovnatelnou akci, tak tam těch prostředků jde výrazně více.

A chtěl bych se ohradit proti tomu, abychom nemluvili o nějakých chlebíčcích nebo projídání. My především potřebujeme kvalitní lidi, kteří toto předsednictví připraví po stránce agendy, po stránce prosazování zájmů České republiky. Tyto lidi nenajmete ze dne na den. Vy je musíte do příslušných institucí najmout, zaškolit, dát jim kontext. A to je práce na několik let. To znamená, pokud nyní dneska vláda ten rozpočet podstřelí, tak bude šetřit na špatném místě a ve výsledku to povede k poškození našeho obrazu České republiky v Evropské unii, udělá nám to špatnou reklamu a pravděpodobně nedokážeme prosadit tolik zájmů, kolik bychom mohli prosadit.

Už to nebudu dále rozvádět. Já si počkám na to, až pan premiér za námi dorazí do Sněmovny. On se včera vyjádřil, že tady s námi sedět nebude, že mu to přijde zbytečné. Přál bych si, kdyby se aspoň při interpelacích na premiéra České republiky dostavil a byl ochoten svůj postoj vysvětlovat. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je procedurální návrh, který budeme hlasovat. Je zde návrh přerušit projednávání této interpelace do přítomnosti interpelovaného premiéra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 260 je přihlášeno 75 poslanců a poslankyň, pro 29, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat. Je možné přednést jiný návrh na přerušení.

Právě dorazily nějaké omluvenky. Seznámím s nimi sněmovnu. Pan poslanec Mihola se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Krejza se omlouvá z důvodu zahraniční služební cesty.

 

Pan poslanec Lipavský se znovu hlásí do rozpravy. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP