(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Janu Maláčovou ve věci optimalizace pracovišť Úřadu práce České republiky. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, v minulých měsících naši občané slyšeli velmi často skloňované slovo optimalizace, optimalizace a opět optimalizace. Bohužel se ke mně dostala informace, že by se tento trend vlády měl týkat i pracovišť Úřadu práce České republiky. Jedním z konkrétních případů je pracoviště Úřadu práce České republiky ve Zruči nad Sázavou, jelikož zdejší kontaktní pracoviště sídlí v pronajaté budově. Toto pracoviště se prý má zrušit a zůstat by mohlo pouze tehdy, kdyby město pro ně poskytlo prostory bezplatně.

V první řadě bych chtěla říct, že Zruč nad Sázavou je přirozenou spádovou oblastí, ve které si občané vyřizují další záležitosti. Pokud by toto kontaktní pracoviště bylo zrušeno, museli by občané jezdit do vzdálené Kutné Hory, což je velmi časově náročné. Navíc uchazeči o zaměstnání a žadatelé o dávky by museli hradit náklady na cestu, což pro ně také není dvakrát motivující. Přenášení nákladů na samosprávu, i když už se v řadě dalších oblastí a v řadě míst děje, nepovažuji za úplně fér.

Vážená paní ministryně, prosím o informaci, zda váš resort plánuje v rámci sítě Úřadu práce České republiky aplikovat současný trend vlády, jehož cílem je vzdalovat státní správu od občanů, tak jako to již učinila nebo činí namátkou v případě finančních úřadů, pošt a stavebních úřadů, a pracoviště ve Zruči, případně v dalších místech, zrušit, anebo jde jen o informační šum a v případě vašeho resortu takové nežádoucí kroky není možné očekávat. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno opět písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar na paní ministryni Alenu Schillerovou ve věci pokuty a EET. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, když vláda zaváděla elektronickou evidenci tržeb, tak argumentovala také tím, že se jedná o nástroj ke kontrole placení daní a nástroj k narovnávání podnikatelského prostředí. Teď pominu svůj osobní názor na tyto argumenty. Ale EET s sebou přineslo i to, že dnes dostávají podnikatelé pokuty i za absurdní věci. Mediálně známý je případ, že podnikatel dostal pokutu ve výši 5 000 korun za to, že vydal na stůl souhrnnou účtenku za útratu jednoho stolu. Celková útrata byla v řádech málo set korun a hosté se dohodli, že si útratu rozdělí. Účtenka za celkovou útratu byla vydána a zůstala ležet na stole. Očividně nikdo z hostí nesbíral stovky účtenek, aby mohl hrát Účtenkovku. To znamená nikdo nechtěl vlastní účtenku.

Moje dotazy zní: Jakou podnikatel tímto svým jednáním způsobil škodu státu? Jak obešel svoji povinnost platit daně či jak pokřivil svým jednáním podnikatelské prostředí? A na základě tohoto případu se chci zeptat obecně: Opravdu je nezbytné pokutovat tyto případy, které nevedou k obcházení placení daní? Prosím o pregnantní, věcné a účelové vysvětlení, nikoliv pouhé vysvětlení, že je to na základě zákona. Je postup Finanční správy podle vašeho názoru a názoru vedení ministerstva přiměřený a z jakého důvodu? Nestačilo by pouhé upozornění na tyto případy? Je vůbec rolí tajných kontrolorů kromě kontrolních nákupů šmírovat jednání ostatních hostů? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude rovněž odpovězeno v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Kohoutek s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka ve věci Antifa, extremismus, ochrana. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, prezident Donald Trump se rozhodl zařadit extremistickou síť Antifu na seznam organizací, které USA považuje za teroristické. Shayne Hunter, zakladatel Antifa Australia, říká, že tuto radikálně krajně levicovou skupinu po čtyřech letech opustil, když si uvědomil, že Soros nás ve všech zemích světa zneužívá k rozpoutání občanské války a že Antifa je postavena na militantní morálce a je nebezpečnější než ISIS. Americký stát New Jersey oficiálně zařadil hnutí Antifa na seznam teroristických skupin v roce 2017 po mnoha násilných útocích, které měla Antifa na svědomí. Také v Evropě je Antifa pěst ulice proti názorovým oponentům, zejména proti odpůrcům migrace a islamizace.

Česká Antifa na svém webu otevřeně vyjadřuje odpor ke státu například slovy: Policie je v první řadě servisní organizace státu určená k represím na příkaz toho, kdo zrovna vládne, ze své podstaty tak neslouží k řešení společných problémů, ale pouze k jejich potlačování, a současně říká, že násilí chápeme jako jeden z prostředků boje proti fašismu. Tyto postoje se v praxi projevují násilnými akcemi proti všem, kdo jsou označeni za fašisty.

Vážený pane ministře, žádám vás o informace, zda české bezpečnostní složky sledují tuto organizaci, a dále, zda existuje nějaký český seznam teroristických organizací, pokud ano, zda v něm Antifa je. Prosím o informace, zda policie ve spolupráci se státním zastupitelstvím něco podniká proti šíření ideologie Antify, to je bourání základů demokratického státu a šíření filozofie násilí proti domnělým nepřátelům. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Kupka s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha ve věci podpory malých lékáren. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, jsem v kontaktu s řadou lékárníků v menších sídlech, kteří v současné době velmi komplikovaně čelí ekonomické situaci, ale nejenom ekonomické situaci, jsou pro ně stále obtížněji dostupné některé léky. Obávají se, že navíc připravovaným emergentním systémem by mohlo dojít k ještě vážnějšímu ohrožení dostupnosti léků pro jejich klienty, pro jejich pacienty. Kromě toho, že čelí těmto problémům, tak narážejí také v konkurenčním boji na dramaticky komplikovanou situaci v odměňování svých vlastních zaměstnanců a v tom, co jsou schopni vygenerovat při současně fungujícím systému z prodeje léků.

Rád bych se zeptal, co všechno chystá Ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti pro zachování zdravotnických služeb v regionech. V menších sídlech kvitují lékárníci to, že došlo k navýšení úhrady za signální výkon ze 14 na 15 korun. Vítají také to, že se tím referenčním rokem pro příští rok stal rok 2018. To vítají také. Ale usilují o to, aby neexistoval takový referenční rok, takový referenční objem, protože nejsou schopni přirozeně ovlivnit, kolik receptů budou získávat, resp. nakolik budou odpovídat poskytováním služeb. Usilují o to, aby se ten výkon, resp. úhrada za signální výkon zvýšila ještě významněji, nejlépe z 15 na 18 korun. Argumentují přitom příslibem růstu mezd i v oblasti zdravotnictví, přičemž samozřejmě ty příjmy z této úhrady v jejich případě představují jenom nějakých deset procent z celku. Nicméně je to vlastně jediná cesta, jak by mohl stát zohlednit jejich služby a zajistit, že se ten výkon změní.

Dotaz tedy zní: Co všechno Ministerstvo zdravotnictví podniká pro dostupnost zdravotnických služeb lékáren v regionech?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji moc za tuto interpelaci, protože určitě předmět lékárenské péče je pro nás důležitý. Shodou okolností jsem v posledních dnech navštívil dva kongresy lékárníků, mimo jiné České lékárnické komory, kteří měli svůj sněm v sobotu. Takže ty debaty stále vedeme. Na ministerstvu jsme dokonce poprvé založili pracovní skupinu pro lékárenství, což v minulosti nebylo, ministerstvo o to nejevilo moc zájem, kde u stolu jsou všichni zástupci lékárníků jak malých, tak velkých, síťových, individuálních. Takže ty problémy řešíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP