(15.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o úhrady, samozřejmě je to celá řada oblastí. Jedna je otázka odměňování lékáren, kde dnes ten systém je nastaven tak, že lékárny jsou odměňovány skrze tzv. obchodní přirážku, skrze marži, která se v čase snižuje, protože díky revizím SÚKL se snižují ceny léků receptových a díky tomu samozřejmě se snižuje i ta marže. My chceme v příštím roce udělat změnu v rámci tzv. cenového předpisu, protože dnes ta obchodní přirážka vlastně je sdílena mezi lékárnou a distributorem. A my ji chceme rozdělit. My chceme, aby byla část skutečně fixní pro lékárny té obchodní přirážky, aby zkrátka nebyla celá obchodní přirážka sdílena s distributory, ale aby byla část oddělena právě pro lékárny. To by mělo vést k určité vyšší jistotě, že v rámci té obchodní přirážky zkrátka lékárna dosáhne na nějaký objem finančních prostředků. To můžeme udělat i bez změny zákona skrze právě tzv. cenový předpis, který ministerstvo vytváří, nebo je v jeho gesci. A chtěli bychom to udělat v první polovině příštího roku. Uvidíme, jak se to projeví v praxi. Takže to je první podpora lékáren.

Druhá otázka se týká, jak jste o tom hovořil, úhradové vyhlášky a navýšení signálního výkonu. Tato dohoda vychází vlastně z dohodovacího řízení, které v rámci dohodovacího řízení zastupovaly, resp. lékárny zastupovalo Grémium majitelů lékáren a podepsalo takovou dohodu se zdravotními pojišťovnami. To znamená, my tu dohodu respektujeme, to navýšení. Navíc jsme ještě udělali jeden krok, který jsme slíbili a nebyl předmětem dohodovacího řízení, a to je, že jsme vytvořili nový výkon pro digitalizaci listinných receptů. Protože jak Sněmovna schválila nedávno a ten zákon začne být platný od 1. 12., novela zákona o léčivech, tak vzhledem k lékovému záznamu pacienta my chceme, aby v lékovém záznamu byly všechny recepty, nejenom recepty vydané jako elektronický recept, ale i listinné recepty, kterých stále bude určité množství. A chceme, aby lékárníci digitalizovali tyto recepty, a za to jsme jim slíbili, že uděláme nový výkon, což jsme udělali. Za digitalizaci papírových receptů. Tento úkon bude hrazen ve výši 10 korun - pardon, původně to bylo 10 korun, teď to je 12 korun po určitém navýšení, takže 12 korun za digitalizaci toho listinného receptu, což je dalších 100 milionů korun, které by měly jít v příštím roce lékárnám. Takže není to jenom o tom signálním výkonu, ale i o tomto novém výkonu za digitalizaci listinných receptů. To je ta úhradová otázka. Na druhou stranu ony ty úhrady, jak jste správně řekl, tvoří spíše menšinovou část. Primárně skutečně lékárny jsou odměňovány skrze ten maržový systém, který chceme změnit. A to, co řešíme také, je, že bychom chtěli zavést určitou dispenzační taxu do budoucna, aby byla nějaká jasná odměna za práci toho lékárníka.

Co je ještě důležité, chtěl bych to zmínit v té minutě, která zbývá, je právě otázka malých lékáren v odlehlých oblastech. V dohodovacím řízení už pro tento rok, a příští rok v tom chceme pokračovat, byl dohodnut vznik tzv. fondu pro vesnické lékárny, kde je asi 408 milionů korun alokováno. A jsou jasná pravidla, která definovaly zdravotní pojišťovny ve spolupráci s poskytovateli lékárenské péče, kdy právě tyto individuální lékárny, kde v nějaké časové dostupnosti nejsou žádné jiné lékárny v místě a přitom je tam třeba praktický lékař, tak abychom zkrátka tu lékárnu udrželi a pacienti mohli dostat svůj lék, tak dostávají bonifikaci z tohoto fondu právě tyto individuální lékárny, vesnické lékárny, které chceme zachovat. Takže je to nějaká nadstavba týkající se právě cílené podpory individuálních lékáren. V tomto roce už to probíhá, v příštím roce v tom budeme pokračovat. Pojišťovny teď zveřejnily kritéria pro přiznání bonifikace, která jsou, myslím, velmi přístupná. To znamená, i toto je nějaká podpora navíc pro malé vesnické lékárny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si tedy jenom dovolím zopakovat otázku, která se týkala navýšení úhrady za signální výkon z 15 na 18 korun. Jak to vidíte reálně? Kdy by k tomu mohlo dojít, pokud k tomu dojde, a jaká je vaše představa o té dispenzační taxe, kolik by to mohlo být jakoby za ten lékárnický úkon, úhrada ze zdravotního systému.

A pak jsem chtěl ještě požádat o vaši představu o tom, jak by se do budoucna zejména třeba v místech, která nejsou tak odlehlá, jsou třeba v blízkosti Prahy, ale ten problém tam nastává zase z hlediska toho, že zájem je poměrně menší, protože ti, kteří dojíždějí za prací, jsou schopni si své léky zajistit ve městě, v centru, ale pro ty, kteří žijí v místě, je to komplikované, a pak nejsou s to uživit tu lékárnu jednoduše a často se jedná třeba o místa v suburbiích velkých měst.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď. Tak prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za doplňující dotazy. Pokud jde o signální výkon, znovu říkám, to není gros odměňování lékáren, je to spíš určitý doplněk, který samozřejmě plánujeme dále valorizovat. Z těch 14 na 15 korun, to je právě ona dohoda, která byla uzavřena lékárníky. A určitě plánujeme, že bude dále valorizován ten výkon. V příštím roce to je 15 korun. Jestli je nějaká představa na 18 korun, tak si myslím, že určitě pro rok 2021 opět dojde k nějaké valorizaci. Takže ten výkon se pravidelně valorizuje každý rok a určitě předpokládám, že se bude valorizovat i pro rok 2021. Ale těch 15 korun zkrátka vychází z té dohody, kterou respektujeme, plus je tam těch 12 korun za digitalizaci papírových receptů.

Jinak pokud jde o podporu individuálních lékáren - ano, já souhlasím s tím, že to není jenom třeba otázka nějakých lékáren někde na Šumavě, ale třeba i nějakých lékáren, které jsou ve vesnicích možná ve Středočeském kraji a podobně. Ony ty podmínky pro bonifikaci, které byly zveřejněny relativně nedávno, možná před pár dny, počítají s tím, kromě jiného, že budou bonifikovány takové lékárny, kdy dojezdová doba k jiné nejbližší lékárně je větší než deset minut. Což si myslím, že je poměrně benevolentní, to znamená že by to měly splnit v tomto směru i třeba ty lékárny, které jsou někde ve vesnicích ve Středočeském kraji. Určitě to není otázka třeba centra Prahy, kde máme pět lékáren na jednom místě, ale dojezdová doba větší než deset minut, tam si myslím, že by na to tím pádem měly dosáhnout i ty lékárny třeba právě ve středních Čechách. To znamená, není to jenom otázka nějakých úplně odlehlých lékáren, ale skutečně i těch lékáren třeba v jiných oblastech. A je to nějaká cílená bonifikace. Myslím, že lékárníci toto oceňují a je to něco právě (upozornění na čas), co by mělo vyrovnat to, že ta lékárna třeba nemá tolik pacientů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Pávek s interpelací na pana ministra Richarda Brabce ve věci prodloužení těžby polského hnědouhelného dolu Turów. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vím, že jste s tou problematikou obeznámen, před malou chvílí tady kolega Čižinský interpeloval ve stejné věci. V zásadě celá řada dotazů, kterou ode mne máte písemně a kterou přednesl i pan Čižinský, byla částečně zodpovězena. Ne uspokojivě. Já proto budu improvizovat ve svých dotazech a žádostech o odpovědi. Protože jsem - a mám radost, že i ve Sněmovně roste počet poslanců, kterých se otázka rozšíření polského dolu Turów týká, že se o to téma zajímají, že mají zájem o to, jestli jsou ochráněni obyvatelé České republiky a jestli území, které je mnohem větší než Praha, přijde skutečně o vodu. A já jsem možná jediný autentický poslanec z toho území, bydlím asi 500 metrů od té polské hranice, takže vidím, přímo na sobě zažívám to, jak nám tam voda už teď ubývá, ať už v důsledku přirozených nebo nepřirozených klimatických změn, anebo důlní činnosti toho giganta, který se tam rozlézá po celém polském území. A samozřejmě především bych vám asi nejdříve odpověděl na některé vaše otázky, které jste položil kolegovi Čižinskému.

Tak za prvé, odkud víme, že se ministerstvo chystá vydat pozitivní stanovisko k plánované těžbě do Polska. Tak ani váš úřad není úplně těsný, tak jako žádný jiný úřad v této zemi a občas se prostě některé věci vynášejí ven. Takže pokud je ta informace pravdivá, tak na ni samozřejmě znepokojeně reagujeme. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Věřím, že pan ministr pochopil otázku a...

 

Poslanec Petr Pávek: Pan ministr má ty otázky napsané, takže ví, o co jde.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Výborně, tak jsme si ulehčili práci. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP