(15.40 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Takže Turów podruhé a já vás v tom nenechám, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, takže určitě pak budete mít možnost se ještě dozeptat.

Já jenom upřesním ještě tu odpověď, kterou jsem dával panu Čižinskému, a ona je klíčová. To je to, že ta tzv. mezistátní EIA se realizuje podle tzv. Espoo úmluvy a ta úmluva, to je pro mnohé překvapení, nemá charakter evropské směrnice EIA, ale ona nemá opravný prostředek. Ta se nedá žalovat. Když prostě vydáte negativní nebo kladné stanovisko podle směrnice EIA evropské a českého zákona, který z ní vychází, tak lze se domáhat nějakého opravného prostředku, ale tady ne. Ta Espoo úmluva vlastně očekává - proto tam není ani pozitivní, ani negativní stanovisko -, že se obě strany nějakým způsobem dohodnou na podmínkách toho přeshraničního záměru. A vlastně vůbec neočekává, že by se nestala ta dohoda.

To znamená, já na ty vaše dotazy, protože na něco jsem odpovídal, tak říkám, že naopak my velmi opravdu tvrdě hájíme a budeme hájit zájmy českých občanů právě proto, že vyjednáváme, protože kdybychom nevyjednávali, tak se to paradoxně obrátí proti nám a nebude vyjednáno vůbec nic. O tom vás můžu ujistit. Zítra tady proběhne další významné jednání ještě s regionem, ať už se starosty, tak i s krajem, a budeme opět hovořit o těch podmínkách a o tom, zda jsou dostatečné a co můžeme ještě v tom týdnu, kdy se tedy předpokládá, zatím předpokládá, že nějaké stanovisko padne, co ještě můžeme udělat.

Co je dalšího důležité, že už dneska víme, že v žádném případě by se ten potenciální problém s vodou, a to jasně prokázala i Česká geologická služba a už dneska to říká i kraj, netýkal 30 tisíc lidí, ale daleko menšího počtu. Týkal by se hlavně té oblasti Uhelné. Takže opravdu z hlediska Uhelné a okolí je to téma nesporně, a já už jsem tady nakousl to, co zítra ještě budeme diskutovat, že polská strana už se obrátila i na českou stranu a řekla, že je schopna nabídnout, pokud by opravdu došlo k něčemu takovému, a ona to v této chvíli vylučuje a říká, my uděláme takové zabezpečení, rozšířila tu těsnicí stěnu, dala záruky, ale znovu říkám, je to na papíře. Ale my také říkáme, ve chvíli, kdy by se to reálně stalo, budeme tam mít monitoring, kontinuální monitoring ať už ovzduší, tak vody, kdyby se to opravdu začalo dít, tak polská strana je připravena dodat vlastně ten zdroj vody přímo z okolí údajně Bogatynie a říkají, že oni mají dostatečné zdroje vody a že by zásobovali to okolí.

Takže v tu chvíli i zároveň odpovídám na vaši otázku, že Ministerstvo zemědělství poskytlo dotační titul na základě i mého tlaku 60 milionů korun na alternativní projekt vedení z CHKO, nebo přes CHKO Jizerské hory. Ten samozřejmě není v této chvíli připraven tak, že by byl okamžitě připraven v pozici stavebního povolení, to je pravda, ale je to na obou vodárenských společnostech v této chvíli, aby jednaly, protože ten dotační titul je prostě otevřen. Tam se přiznám, že nemám úplně teď přesný nebo aktuální stav toho projektu a jeho přípravy, ale můžu ujistit, že právě děláme všechno pro to a budeme dělat všechno pro to, aby vůbec nenastala ta varianta, že by hrozila taková ztráta. A rozhodně už je dneska z toho zřejmé, že by to nebylo takhle široké území. Ale samozřejmě i Uhelná a její okolí jsou pro nás velmi důležité. A dneska vyšel nějaký otevřený dopis, jehož obsah je opravdu nesmyslný, tam z oblasti Uhelné, protože my ty jejich zájmy - a zítra přijedou starostové - opravdu velmi tvrdě hájíme.

Musím říct, že ta poslední expertní jednání, která, jak jsem říkal i panu kolegovi Čižinskému, byla velmi dobře hodnocena účastníky i z regionu, byla natolik tvrdá, že sama polská strana řekla, že něco takového ještě nikdy nezažila, že by na ně byl vytvořen takový tlak, a získali jsme maximum možných informací ohledně těsnicí stěny, ohledně hydrogeologických podmínek a všechno to, na co jsme takovou dobu čekali. Takže tím pádem jsme získali i informace k prokázání funkčnosti té podzemní bariéry. Jak jsem řekl, rozšíří se stávající monitorovací síť, zajistí polská strana monitoring hladin podzemní vody v monitorovacích vrtech a podél plánované těsnicí stěny.

To je možná všechno a to určitě na nějaký ještě váš dopřesňující dotaz... Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Já vám děkuji, pane ministře, za všechna ta ujištění. Já vás ujišťuji, že jsem obeznámen s těmi jednáními, s výsledky dosavadních jednání i s tou technickou stránkou věci. Stále nejsem spokojen. Já budu dneska interpelovat ještě i ministra zemědělství a ministra zahraničních věcí v té věci, protože se to bezesporu dotýká tří oblastí minimálně.

To, co mě na tom zaráží, a to, co dělá tu věc vlastně nevěrohodnou, je, že jste to nevzali na vládu, že prostě celé to téma se nikdy nestalo předmětem vládního jednání, a tedy záležitostí České republiky, že to zůstává pořád jakoby na tom vašem rezortu, potažmo na ostatních rezortech, a tím pádem to není záležitostí České republiky, pouze nějakého v podstatě vyjednávacího týmu. Tak mě by zajímalo, proč jste to ještě nedal na vládu, aby se tím mohla vláda zabývat jako celek a aby to mohlo být potom řádně projednáno i na mezinárodní úrovni.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas!

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Rád odpovím, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající. To nemáte úplně přesné informace. Na vládě dokonce ten materiál byl několikrát ohledně Turówa. Minimálně byl v Sobotkově vládě, pak se objevil znovu. Já myslím, že dokonce byl třikrát a vláda k němu dělala celou řadu usnesení. Jedním z těch usnesení právě bylo zajištění financí pro alternativní vody, těch 60 milionů korun. Další usnesení se týkalo právě vyjednávání s polskou stranou. Tam šel velmi obsáhlý materiál. Takže vláda byla opakovaně informována a já jsem samozřejmě připraven, a hovoříme o tom i s panem ministrem Petříčkem, jsem samozřejmě připraven teď dát ten aktuální stav, protože my dneska právě před tím 16. listopadem, ten příští týden, máme vládu ještě 12. listopadu a tam budeme určitě informovat o aktuálním stavu a o tom, co máme připraveno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Jiří Valenta s interpelací na pana ministra Tomáše Petříčka ve věci otázka válečných reparací stále na stole.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, před rokem jsem interpeloval premiéra v souvislosti s možností vymáhání válečných reparací na Německu. On tehdy obrazně řečeno hodil za hlavu dlužných patnáct tisíc miliard korun a já bych vás dnes oba rád seznámil s tím, jak se k obdobným požadavkům začaly stavět jiné země a jejich vlády.

Z titulu svých funkcí byste měli vědět, že se nyní Evropou začíná šířit vlna žádostí o vyplacení válečných reparací Německem, a také začít v tomto smyslu pro naše občany něco dělat. Odškodnění již žádá nejen Polsko a Řecko, ale podobné hlasy se ozývají i z Maďarska, Itálie nebo Srbska.

Polský ministr zahraničí Čaputovič zkritizoval Německo s tím, že Polsko lituje zjevné nevýhody v platbách německých reparací, které by měly dosahovat hranice 800 miliard dolarů, a že pro některé napadené země chybí poválečná spravedlnost. Zcela jinak se totiž v souvislosti s odškodněním zacházelo s Francií nebo Nizozemskem. Poláci dokonce již ustanovili podvýbor pro reparace. Německem zdecimované Řecko - vyvražděno bylo přes 80 % Židů, vypáleno přes 800 vesnic, 80 % průmyslu bylo zničeno - požaduje 309 miliard eur, a to na základě dubnového hlasování ve svém parlamentu. Řecká vláda poté vyzvala německou stranu, aby zahájila jednání o řešení otázky vyplacení válečných reparací. A co naše vláda? Ticho po pěšině!

Ptám se ještě: Stále u nás platí ty lživé vládní argumenty o platnosti podřízenecké Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích či o nenabourávání poválečného uspořádání Evropy, které ostatně ani nikdo nabourávat nechce? Zajímají vás ještě vůbec nezpochybnitelné nároky českého národa vzešlé z genocidy v období druhé světové války, byť naštěstí realizované u nás jen zčásti? Co jako ministr zahraničí na podporu vítěznými mocnostmi garantovaných reparací uděláte? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP