(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jedním řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Pávek s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana ve věci prodloužení těžby polského hnědouhelného dolu Turów. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. S lítostí konstatuji, že tady pan ministr není, a konstatuji, že tady nebývá velmi často. Takže se na něj tedy obrátím formálně ohledně prodloužení, rozšíření a prohloubení těžby hnědouhelného dolu Turów na polské straně společné hranice a jeho negativních vlivů na území a život obyvatel České republiky.

Jednoduše do zkrátím, protože Ministerstva zemědělství se týká v podstatě akorát kompenzace nákladů v současné době na studii a na projektovou dokumentaci vodovodu, který by měl přes chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory jednou zásobovat území Frýdlantska a pohraničí, pokud ta voda bude klesat dál a přestane být k dispozici, a následně chci položit čtyři jednoduché otázky.

Pane ministře, je pravda, že předpokládané náklady na stavbu vodovodního potrubí přes CHKO Jizerské hory v odhadované počáteční výši dvou miliard korun budou vyděleny z rozpočtu Ministerstva zemědělství? V jaké fázi jsou přípravy na tento dotační program? Je tato investice již schválena? A z čeho budou hrazeny další náklady na provoz a obsluhu vodovodů a v jaké jsou odhadované výši? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Pan poslanec Martin Kupka stahuje svou interpelaci a zároveň se omlouvá od 16.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Jiří Kohoutek vystoupí s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, obrátili se na mě zaměstnanci SŽDC, kteří jsou překvapeni, že ač mají formálně právo na režijní jízdné, fakticky o něj z velké části přijdou díky špatným dohodám Ministerstva dopravy s kraji. Na regionální vlaky jim režijní průkazky platit nebudou, jen na celostátní. Nejen to. Vzhledem k neschopnosti dohodnout se s ministerstvem, současně i vzájemně mezi kraji, bude zcela nelogicky změněn jízdní řád. Například osobní vlak z Brna bude oficiálně končit v Letovicích na hranici Jihomoravského kraje namísto v současné stanici Březová nad Svitavou. Po vystoupení cestujících ale bude stejně pokračovat do Březové, kde je odstavná kolej a nocležna pro personál vlaku. Zaměstnanci dráhy a SŽDC, mimo jiné z Březové nad Svitavou, pak budou muset čekat na rychlíkový spoj nebo hledat jinou dopravu, aby se dostali tam, kam vlak prázdný stejně pojede.

Ministerstvo dopravy léta slibuje zjednodušení dopravy a sjednocení dopravních systémů včetně jednotné jízdenky. Namísto toho se doprava stále více komplikuje. Pane ministře, jménem cestujících a občanů vás žádáme o nápravu a informaci, zda a jak se něco změní k lepšímu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou ve věci zákoníku práce u ledu. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, nedokázal jsem zjistit, zda paní ministryně Maláčová je v tuto chvíli omluvena, či není omluvena, protože podle oficiálních omluv omluvena není, tak se chci zeptat vás, pane místopředsedo, jak to máme s omluvou paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já netuším. Podle oficiálních omluv, pokud není v oficiálních omluvách, tak asi tady není uvedena. Já o tom nevím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobře, děkuji. Vážená nepřítomná a zřejmě neomluvená paní ministryně Maláčová, chtěl jsem vás dnes interpelovat ohledně velké novely zákoníku práce, kterou jste avizovala už delší dobu, nicméně byla zaparkována ve zdech Ministerstva práce a sociálních věcí a v tuto chvíli není zřejmý její další osud. Nerad bych tady interpeloval do těchto krásných zdí, tudíž si nechám tuto interpelaci na některou z příštích možností. Nicméně byl bych velmi rád, pokud máte nějaké pracovní, opravdu významné pracovní povinnosti, které vás opravňují zde nebýt, tak abyste byla řádně omluvena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslední v pořadí vystoupí pan poslanec Petr Pávek s interpelací na pana ministra Tomáše Petříčka ve věci prodloužení těžby. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Vážený pane ministře, jak už proběhly dvě interpelace na vaše kolegy z vlády, ministra životního prostředí a ministra zemědělství, tak i na vás mám tři otázky, které se týkají rozšíření těžby dolu Turów na polské straně u českých hranic.

Jaké právní kroky učinila Česká republika vůči Polsku s ohledem na mnohá porušení unijní i polské národní legislativy v procesech, které jsou předpokladem pro vydání báňského rozhodnutí o prodloužení těžby v dole Turów?

Jaké právní kroky chystá Česká republika vůči Polsku s ohledem na porušení legislativy a proč je Česká republika již neučinila v době bezprostředně následující daným porušením?

A za třetí. Polsko vydalo rozhodnutí o změně územního plánu před dokončením mezistátních konzultací s Českou republikou, což je flagrantní porušení unijní i polské národní legislativy. Česká republika na to reagovala podmínkou, že do doby odstranění tohoto porušení nebude dále pokračovat v řízeních. Nicméně nyní se chystá Česká republika údajně vydat závěrečné stanovisko i přesto, že nezákonný územní plán je stále v platnosti a k žádné nápravě z polské strany nedošlo. Proč tedy Česká republika již nepožaduje zjednání nápravy a plně spolupracuje v dalších řízeních? Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, situaci kolem hnědouhelného dolu elektrárny Turów osobně dlouhodobě sleduji a samozřejmě dopadu celého projektu a důlní činnosti na životní prostředí v České republice jsem si vědom. Problematiku pokládám za velmi důležitou součást bilaterálních vztahů s Polskem a všechna rizika s nimi spojená jsme i opakovaně otevřeli s polskou stranou, naposledy také na mezivládních konzultacích, které proběhly v srpnu letošního roku v Polsku, kdy jsme o tom hovořili i s mým protějškem Jackem Czaputowiczem.

Já zde musím za prvé říct, že otázky týkající se dosavadních kroků a dalšího postupu ze strany českých orgánů spadají podle kompetenčního zákona plně do gesce Ministerstva životního prostředí, ze strany Ministerstva zahraničních věcí jsme nicméně připraveni poskytnout při realizaci zvolených kroků Ministerstvu životního prostředí nezbytnou součinnost včetně právního poradenství v oblasti unijního a mezinárodního práva.

Dovolte mi ještě na závěr zdůraznit, že v tomto směru a v tuto chvíli naši právní experti právě s Ministerstvem životního prostředí vyhodnocují další postup i s ohledem na rozhodnutí polské strany odložit rozhodnutí o té mezinárodní EIA na první polovinu příštího roku, včetně toho, jak si dožádat dodatečné informace ohledně kompenzačních opatření ohledně případných technických úprav projektu, které by snížily dopad na životní prostředí v České republice.

Já jsem si vědom, že rozšiřování těžby v dole Turów má dopad až na třicet tisíc českých obyvatel, a to především na stav podzemních vod, ale také je to záležitost prašnosti a hlučnosti a i opakovaně jsme požadovali po polské straně, aby i při těch konzultacích a veřejných (nesrozumitelné), co tady proběhly ve Vratislavi, nás lépe informovala o tom, jaké budou právě ty technické úpravy v projektu a jaká opatření polská strana včetně té izolační hráze bude podnikat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP