(16.10 hodin)
(pokračuje Petříček)

Já jsem osobně přesvědčen, že ještě máme čas a že i vláda by měla na základě doporučení Ministerstva životního prostředí a po konzultacích s příslušnými resorty jasně vyjádřit své výhrady vůči tomu projektu. Já s kolegou Brabcem jsme naposled o tom hovořili toto pondělí na zasedání vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem, a než mu dám slovo, tak přečtu omluvy. Pan poslanec Jiří Strýček dnes od 15.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Ondřej Profant dnes od 16 hodin z pracovních důvodů. A co se týká omluvy paní ministryně Maláčové, tak jsem ji dostal teď tady na stůl s tím, že už přišla dopoledne, ale není načtena. Je to: Žádám o omluvu mé neúčasti na jednání 35. schůze Poslanecké sněmovny dne 7. listopadu 2019 od 11 hodin do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů.

Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pan ministře, za vaše odpovědi. Ještě doplňující otázku. Váš kolega za životní prostředí pan ministr Brabec slíbil, že to v pondělí, teď 12. 11., vezme na vládu, že se tím vláda bude zabývat. Tak já bych od vás rád slyšel ujištění, že ho v tomto podpoříte a že na vládě zaujmete stanovisko, které ochrání české území a jeho občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane poslanče, já pana ministra rozhodně podpořím. Já jsem mu to i navrhoval, že by se tím vláda měla zabývat. Zároveň jsem i požádal právní experty Ministerstva zahraničních věcí, ať vyhodnotí veškeré možnosti, které česká strana má. V této záležitosti z mého pohledu je především důležité, abychom měli takovou pozici, že můžeme využít veškerých opravných prostředků, zejména v případě, pokud přes kompenzační opatření bude tento projekt mít tak zásadní dopad na české občany, tak abychom se například mohli bránit u evropských institucí. A v tomto ohledu právě i veškeré poradenství, jak jsem zmiňoval, a součinnost naší strany pro Ministerstvo životního prostředí bude zajištěna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Já konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Ukončuji dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra. Budu vás informovat: budeme začínat v 9 hodin 38. schůzí, v 9.15 hodin bude následovat 36. schůze a dále 37. schůze a poté budeme pokračovat 35. schůzí.

Přeji vám pěkné odpoledne a pěkný den.

 

(Jednání skončilo v 16.11 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP