(10.00 hodin)

 

Poslanec Jan Kubík: Nyní tady máme tu druhou záležitost, doprovodné usnesení pana poslance Kupky. Jak jsem už řekl, toto usnesení nebylo načteno v podrobné rozpravě ve druhém čtení, nicméně dneska bylo předneseno v rozpravě. My jsme to řešili v podstatě i na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nějaký takový precedens už tady byl, ale pokud se Sněmovna usnese, že to doprovodné usnesení budeme dále hlasovat, tak si myslím, že tato možnost tady je.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych to zahrnul do návrhu procedury, kterou provedete. A buď ji odsouhlasíme, nebo ne.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrá. Pokud zvolíme tento postup, tak bych přečetl proceduru, a to je - za prvé - hlasování o návrhu technických úprav podle § 95 odstavce 2 jednacího řádu předneseném ve třetím čtení. Za druhé budeme hlasovat návrh A jako celek, komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále návrh B pana poslance Kohoutka. Dále návrh C paní poslankyně Kořanové. Dále návrh D pana poslance Kupky. Pokud bude schválen pozměňovací návrh D2 pana Kupky, je nehlasovatelný pozměňovací návrh F pana poslance Hamáčka, který je totožný. Dále návrh E1 pana poslance Profanta, návrh E2 pana poslance Profanta. Dále návrh E3 pana poslance Profanta, návrh E4 pana poslance Profanta, návrh E5 pana poslance Profanta. Dále návrh zákona jako celek, komplexní pozměňovací návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Dále návrh G, doprovodné usnesení paní poslankyně Kořanové, a dále doprovodné usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak jak jej přednesl dneska v rozpravě pan poslanec Kupka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Slyšeli jsme proceduru. Nechám hlasovat, kdo souhlasí s takto načtenou procedurou. Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 283. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 160, zdrželo se 6. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, můžete nás provést hlasováním.

 

Poslanec Jan Kubík: První návrh, o kterém budeme hlasovat, jsou návrhy technických úprav podle paragrafu 95 odstavce 2 jednacího řádu, tak jak byly předneseny v rozpravě ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 284. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 161, proti nula, zdrželo se 5. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Další je návrh A jako celek, komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 285. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 161, proti nula, zdrželo se 5. Návrh byl přijat.

 

Já se omlouvám, v příštích hlasováních budu dávat stanoviska jak výboru, tak navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Další je návrh B pana poslance Kohoutka. Tento návrh upravuje precizaci a specifikaci veřejných listin a ověřování podpisů. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Navrhovatelka? (Hlasy z pléna: Nahoře. - Vidím to. Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 286. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 161, zdrželo se 5. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dále budeme hlasovat o návrhu C paní poslankyně Kořanové. Pozměňovací návrh upravuje hrazení nákladů spojených se správou některých informačních systémů veřejné správy. Místo Všeobecné pokladní správy by mělo náklady hradit Ministerstvo vnitra, v případě schválení legtechu spolu s Českým statistickým úřadem. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 287. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 136, proti nula, zdrželo se 30. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dále budeme hlasovat o návrhu D2 pana poslance Kupky. Návrh má zajistit sjednocení termínů mezi zákony, do kterých zastřešující zákon o právu občana na digitální službu vstupuje a upravuje chybně uvedené účinnosti zákona. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 288. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 163, proti nula, zdrželi se 3. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dále budeme hlasovat o návrhu E1 pana poslance Profanta. Tento návrh, pokud úřad nezveřejní formulář pro elektronické podání, tak se navrhuje umožnit podání ve všech formátech, které jsou přípustné pro datové zprávy informačního systému datových schránek. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 289. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 64, zdrželo se 55. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dalším návrhem je E2 pana poslance Profanta. Jedná se o zpřesnění formulace a sladění konstrukce souhlasu s nařízením GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 290. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 60, zdrželo se 69. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dalším návrhem je návrh E3 pana poslance Profanta. Vysloveně uvádí právo odvolat souhlas se sdílením dat. Tato možnost již existuje. Tento návrh ji jen konkretizuje. (Předsedající: Stanovisko?) Stanovisko výboru - výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 291. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 60, zdrželo se 73. Návrh byl zamítnut. Pan místopředseda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedající, k hlasování číslo 290, já jsem se zdržel, ale na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, jen pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Můžeme přikročit k dalšímu bodu.

 

Poslanec Jan Kubík: Dalším návrhem je návrh E4 pana poslance Profanta. Dochází ke zpřesnění nadpisů, aby bylo právo na informace v § 11 terminologicky odlišeno od obecného práva na informace. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 292. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nula, zdrželo se 7. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Kubík: Další návrh je E5 pana poslance Profanta. Stanovuje, že výstupy orgánů veřejné moci musí být vždy v otevřeném formátu. Strojová čitelnost je požadována, pokud je to možné. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 293. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 160, proti nula, zdrželo se 6. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP