(Jednání pokračovalo v 10.58 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 10.58, budeme pokračovat v našem jednání. Ještě než se usadí příchozí na svá místa, přečtu omluvu pana poslance Mariana Bojko od 13.20 do konce jednacího dne z dnešního jednání.

Já zagonguji a začneme rozhodovat o pozměňovacích návrzích podle schválené procedury, protože uplynul čas pro přestávku na klub Pirátů. Požádám tedy zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. O stanovisko samozřejmě také požádám ministra životního prostředí, který už spěchá na své místo u stolku zpravodajů.

Prosím tedy o první pozměňovací návrh. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Jako o prvním pozměňovacím návrhu budeme rozhodovat jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích F1 a F2 paní poslankyně Mračkové Vildumetzové. Stručně - 50 % výnosu z dražby povolenek půjde do vyšších územně správních celků, ve kterých emise vznikly. A ten druhý pozměňovací návrh je legislativně technická úprava související s tím prvním pozměňovacím návrhem. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 298 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 298 z přítomných 166 pro 8, proti 92. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Tím, že jsme neschválili pozměňovací návrh F1 a F2, budeme hlasovat pozměňovací návrh A2 paní poslankyně Balcarové, který se týká výjimky z účelového vázání výnosu z dražby povolenek, který bude možné stanovit pouze v tomto zákoně o emisních povolenkách. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 299 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 299 z přítomných 167 pro 31 poslanec, proti 117. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Další návrh, který budeme hlasovat, je pozměňovací návrh D pana poslance Zahradníka a je to rozšíření vázaného výnosu z dražby povolenek i na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla. Stanovisko hospodářského výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 300. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 300 z přítomných 167 pro 126, proti 16. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A1 paní poslankyně Balcarové, výnosy z dražby povolenek budou účelově vázány do 12 mld. ročně. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 301 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 167 pro 28, proti 122. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat, další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh E pana poslance Čižinského, který výnos z dražby povolenek účelově váže do výše 10 mld. korun ročně. Stanovisko garančního výboru - nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 302. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 167 pro 31 poslanec, proti 121. Návrh nebyl přijat. Další návrh.***
Přihlásit/registrovat se do ISP