(10.40 hodin)
(pokračuje Mračková Vildumetzová)

Z druhé strany velmi pozitivně vnímám, že je Ministerstvem životního prostředí podpořen pozměňovací návrh Jana Schillera, to je pozměňovací návrh C2, to znamená, že budou zvýhodněny projekty v regionech postižených těžbou uhlí. Já předpokládám, že pak ministr životního prostředí přijde s dalším prováděcím právním předpisem, vyhláškou, kde budou ještě další věci detailně zpracovány, ať už jde o Modernizační fond, a právě o tom mechanismu, jakým způsobem finanční prostředky do regionů, které jsou postiženy těžbou uhlí, jakým způsobem se do těch regionů budou vracet.

Přesto bych vás všechny chtěla požádat o podporu pozměňovacího návrhu F1 a F2. Pokud nebude podpořen, tak je jasné, že budeme velmi rádi, pokud budou podpořeny právě pozměňovací návrhy Honzy Schillera, ať už je to C1, C2, C3. To C2 je asi nejklíčovější. Ono se trochu překrývá i s pozměňovacími návrhy Jana Třešňáka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Mračkové Vildumetzové, která byla poslední přihlášenou do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím.

Než dám slovo zpravodaji, aby se on nebo pan ministr ujali závěrečného slova, ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od pana poslance Ventruby, který se od 11 hodin do konce jednacího dne omlouvá z osobních důvodů.

Nyní závěrečné slovo ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych po přednesených pozměňovacích návrzích chtěl jenom zopakovat, že návrhy, tak jak jsme je předložili a jak je podporuje Ministerstvo životního prostředí - za chvilku vám řekneme podporu jednotlivých pozměňovacích návrhů - zahrnují opravdu velmi křehký kompromis mezi všemi dotčenými resorty, mezi Svazem průmyslu, dopravy, Hospodářskou komorou a dalšími subjekty.

Je mi jasné, že řada z vás tam vidí pro své regiony, pro své oblasti, další možnosti, ale ony jsou opravdu zohledněny jak v pozměňovacím návrhu pana Schillera v tomto konkrétním případě z hlediska zvýhodnění regionů, totožným s pozměňovacím návrhem pana kolegy Třešňáka, takže tam bych vás opravdu poprosil, abychom se drželi v omezené podobě, která umožní podporu, ale přitom to nebude znamenat úplně černou Pandořinu skříňku, protože my nejsme schopni spárovat emise skleníkových plynů s konkrétními regiony. To prostě nejde, a dokonce by to vytvářeno některé neřešitelné právní situace.

Z hlediska použití těch peněz třeba na zdroje typu hromadné dopravy, elektrifikace - tam jenom upozorňuji, že už dnes s aukcí emisních povolenek je významným způsobem financována elektrická energie a dotace na ni v řádech miliard korun ročně, tuším asi 6 miliard korun, právě v rámci doplatku na obnovitelné zdroje a výnosů, které má MPO z aukcí emisních povolenek, takže to už je tam zahrnuto.

Poslední poznámka ještě k paní kolegyni Balcarové. Ujišťuji, že ten systém, jak je nastaven, znamená, že bude dostatek prostředků na Novou zelenou úsporám, Dešťovku a další nezbytné programy, které půjdou ke zlepšení životního prostředí a boji s klimatickou změnou.

Já bych vás chtěl moc poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které jsou opravdu výslednicí křehké rovnováhy mezi všemi subjekty, a to budou návrhy, ke kterým bude dávat Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko. Moc vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Ptám se pana zpravodaje Pustějovského? Se závěrečným slovem ne. Paní zpravodajka Balcarová za výbor životního prostředí závěrečné slovo - ano, nebo ne? Ne. V tom případě můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích, resp. o proceduře hlasování, protože po proceduře vyhovím přání klubu Pirátů na desetiminutovou přestávku před hlasováním o pozměňovacích návrzích.

Pane zpravodaji, prosím, seznamte nás s procedurou hlasování.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona, nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení a nebyly nyní v rozpravě předneseny žádné návrhy legislativně technických úprav, navrhuji podle usnesení garančního hospodářského výboru následující proceduru hlasování.

1. Hlasovali bychom pozměňující návrhy F1 a F2 jedním hlasováním. To jsou pozměňující návrhy paní poslankyně Vildumetzové Mračkové. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné pozměňující návrhy A2 paní Balcarové a D pana Zahradníka. Pokud nebudou přijaty pozměňující návrhy F1 a F2, budeme hlasovat pozměňující návrh paní Balcarové. Pokud bude přijat pozměňující návrh A2 paní Balcarové, je nehlasovatelný pozměňující návrh D pana Zahradníka. Pokud nebude přijat pozměňující návrh A2 paní Balcarové, budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu D pana Zahradníka.

2. Budeme hlasovat pozměňující návrh A1 paní Balcarové, pokud bude přijat, je nehlasovatelný pozměňující návrh E pana Čižinského. Pokud nebude přijat pozměňující návrh A1, budeme hlasovat pozměňovací návrh E.

3. Budeme hlasovat pozměňovací návrh B2 pana Třešňáka.

4. Budeme hlasovat pozměňovací návrh B4 pana Třešňáka.

5. Budeme hlasovat pozměňovací návrh B3, který je totožný s pozměňovacím návrhem C3 pana Třešňáka a pana Schillera. Pokud bude přijat pozměňovací návrh B3, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy A3 paní Balcarové a pozměňovací návrh B1. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh B3, budeme hlasovat pozměňovací návrh A3. Pokud bude přijat pozměňovací návrh A3, je nehlasovatelný pozměňovací návrh B1. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh A3, budeme hlasovat pozměňovací návrh B1.

6. Pozměňovací návrhy G1 a G2 pana Munzara jedním hlasováním.

7. Pozměňovací návrhy C1 a C2 pana poslance Schillera jedním hlasováním.

8. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo protinávrhu k návrhu procedury hlasování? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře, kterou navrhl zpravodaj, a to v hlasování číslo 297, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 297 z přítomných 166 pro 156, proti nikdo. Procedura hlasování byla schválena.

 

Vyhovím nyní požadavku klubu Pirátů na přestávku 10 minut. Sejdeme se v 10.58.

 

(Jednání bylo přerušeno v 10.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP