(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji projednávání bodu

 

220.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 448/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místo místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím ještě zpravodaje garančního výboru pana poslance Ondřeje Profanta. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 448/3. Ten máme k dispozici z 24. října 2019. Usnesení garančního výboru je sněmovní tisk 448/4.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Má, takže pan místopředseda vlády má slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi velmi stručně připomenout vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb. Jeho účelem je odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o tři roky, to znamená dnem 31. prosince 2022.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane ministře. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahájili jsme projednávání dalšího bodu. Prosím, abychom slyšeli, co nám pan místopředseda vlády říká. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Zákon č. 424 ve svých přechodných ustanoveních upravuje ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů dnem 31. prosince 2019. Důvodem odložení ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů je zamezení vzniku problémů, které by vyvstaly v aplikační praxi. Vzhledem ke skutečnosti, že zápis rodných čísel do občanských průkazů bude ukončen, pokud se něco nezmění, dnem 31. prosince tohoto roku, tak je nezbytné, aby tento návrh zákona nabyl účinnosti co nejdříve, nejpozději však právě 31. prosince tohoto roku.

K pozměňovacím návrhům bych chtěl říct, že u návrhu paní poslankyně Válkové dám neutrální stanovisko a nechám na Poslanecké sněmovně, aby se s tím vypořádala. Já jsem přesvědčen, že to nesouvisí s materií, která je obsažena v zákoně, ale Sněmovna je suverén a rozhodne se podle svojí vůle. Děkuji. Pozměňovací návrh garančního výboru samozřejmě podporuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí pan zpravodaj, pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Mezi druhým a třetím čtením se u tohoto tisku nic moc nestalo. Hlasovali jsme usnesení na výboru pod č. 448/4. Myslím si, že tam je jasný konsenzuální návrh a pak návrh paní Válkové, takže si myslím, že to byla ukázková práce toho, jak jsme se dohodli na nějakém kompromisu, i když to původně tak nevypadalo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Písemně přihlášen není nikdo. Nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Ondřej Profant: Procedura je docela jednoduchá. Nejdřív samozřejmě budeme hlasovat o případných legislativně technických návrzích, ale ty nemáme. Následně budeme hlasovat pozměňovací návrh A, to znamená výborový. (Gong.) Následně B1, B2 a B3, což jsou tři návrhy paní profesorky Válkové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ty budeme hlasovat jedním hlasováním, pane zpravodaji. Děkuji.

 

Poslanec Ondřej Profant: Ty budeme hlasovat jedním hlasováním, protože jsme se tak usnesli na výboru - je to navrhovaná procedura z výboru. Omlouvám se za zmatky. A nakonec zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh procedury jsme slyšeli. Já jsem mezitím přivolal poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále, sem k nám.

 

Můžeme zahájit hlasování o proceduře, tak jak byla přednesena.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 309 přihlášeno 168 poslanců, pro 152, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili a teď podle něj můžeme postupovat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vzhledem k tomu, že nejsou legislativně technické návrhy, tak budeme jako první hlasovat pozměňovací návrh A garančního výboru, který kompromisně snižuje ten odklad ze tří na dva roky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Souhlasné.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 310 přihlášeno 168 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ondřej Profant: Nyní budeme hlasovat všechny tři pozměňovací návrhy paní poslankyně Válkové, takže B1 až B3. Stanovisko výboru je nesouhlasné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Neutrální.) Žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

 

Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 311 přihlášeno 158 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy. (Ano.) Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 448, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 312 přihlášeno 158 poslanců, pro 133, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. (V sále je stále velký hluk-)

 

Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 11 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

235.
Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého,
Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky,
Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 463/ - třetí čtení

Než se budeme věnovat tomuto bodu, tak paní poslankyně Balcarová k hlasování. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji moc za udělení slova, pane předsedající. Já jsem jenom chtěla nahlásit, že u hlasování číslo 299 na sjetině mám, že jsem se zdržela, ale byla jsem pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji paní poslankyni. Teď už prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Alena Gajdůšková a také zpravodajka garančního výboru, což byl v tomto případě výbor pro sociální politiku, paní poslankyně Andrea Brzobohatá. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 463/3. Byl nám doručen 16. října 2019. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 463/4.

Ptám se paní navrhovatelky, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Chce. Paní navrhovatelka, to je paní poslankyně Alena Gajdůšková, má nyní slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP