(12.10 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Zákon by měl vést zejména k tomu, aby se stávající podnikatelé rozhodli, zda budou tuto profesi brát vážně a věnovat se jí s požadovanou erudicí, či zda budou muset rezignovat na příležitostný výdělek, ke kterému se doposud mohli dobrat bez patřičné kvalifikace.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych z tohoto místa velmi ráda poděkovala všem těm, kteří se zákonu individuálně věnovali a přednesli své náměty, a to bez ohledu na to, zda budou přijaty. Nabyla jsem z toho přesvědčení, že návrh zákona jako celek získá podporu Sněmovny. A samozřejmě i naše dnešní jednání reaguje na přelomový verdikt, který byl ze včerejška z verdiktu Krajského soudu v Brně, který vlastně ve svém verdiktu říká, že realitní makléři odpovídají za přesnost poskytovaných informací o nemovitostech. Nelze na ně pohlížet jen jako na správce databáze, ale jako na profesionální partnery při pořizování nemovitostí, a s tím se nutně pojí i vyšší nárok.

Samozřejmě soud se zabýval i tím, že tato odborná profese doposud nemá svůj platný zákon a musí soud rozhodovat podle zákona o ochraně spotřebitele. Já věřím tomu, že skutečně i samy realitní společnosti navrhují, abychom tento zákon přijali, samy odborné společnosti chtějí, aby měly svůj zákon, aby měly pravidla, podle kterých se mohou pohybovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní otvírám rozpravu. Přejete si také vystoupit? Tak ještě tedy vystoupí zpravodaj. Prosím, před rozpravou.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já děkuji za slovo. Tak jsme ve třetím čtení tohoto zákona. Nebudu opakovat to, co tady řekla paní ministryně. Pouze zopakuji nebo připomenu to, že se tady bavíme o věci, která tady někde poletovala minimálně osm let. Že je tady shoda na tom, že nějaká určitá míra regulace ne nepodobná tomu, co jsme zažívali v minulých letech v oblasti finančních poradců, je zapotřebí. A také já bych si dovolil rozdělit ty pozměňovací návrhy, tak jak byly, do tří skupin, a to, co mění, a to, co vymezuje tento zákon, do čtyř.

Nejčastější pozměňovací návrhy se týkaly tématu úschov, pojištění a vzdělávání, to znamená kvalifikace. Pokud jde o to, co má tato norma řešit, tak je to nejenom právě řešení tématu úschov, pojištění toho samotného obchodu a kvalifikace, to znamená, aby ten spotřebitel měl nějakou jistotu, že mluví s někým, kdo tomu trochu rozumí a komu může důvěřovat. Ale bavíme se tady i o něčem, na co si nejčastěji stěžovali spotřebitelé, a to je řešení provize. I toto řeší tato norma. To znamená, všechny ty negativní zkušenosti, které v oblasti provize, exkluzivity, zálohy a podobně, tak i toto tato norma řeší. Za sebe si myslím, že kultivuje a bude kultivovat ten realitní trh. A znovu připomínám, že se tady bavíme o v uvozovkách definování nějakých pravidel, já to nechci ani nazývat jako regulace, v oblastech, kde spotřebitelé k tomu obchodu přistupují párkrát za život. To znamená, že tady není možné argumentovat tím, že by si to mohl někde nastudovat, natrénovat a podobně, protože to prostě je pro drtivou většinu neopakující se záležitost.

Jak již bylo řečeno, zákon byl projednán v ústavně-právním výboru, v hospodářském výboru. Tam byla schválena nějaká procedura. Je tady jeden návrh na zamítnutí. A já dopředu avizuji, že tady máme i tři legislativně technické návrhy, takže potom poprosím o pozornost a o rozhodnutí ctěné Sněmovny, jestli budou tyto návrhy připuštěny, či nikoliv. A poté navrhnu i způsob, jak se vypořádáme s tím hlasováním, protože některé ty návrhy, jak jsem řekl, týkající se zejména tedy úschov, pojištění a kvalifikace, tím, že byly duplicitně, tedy triplicitně, tak jsou potom nehlasovatelné v případě, že přijmeme stanovisko při tom prvním hlasování. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji. A nyní s přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Okamura. Jinak tedy jsme již v rozpravě. Prosím. Ano, rozprava je otevřena, prosím, máte slovo, pane místopředsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP