(Jednání pokračovalo v 12.08 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já tedy přečtu omluvy. Skončila pauza, takže budeme pokračovat. Omlouvá se pan poslanec Karel Schwarzenberg mezi 11.45 a 14.00 hodin z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová mezi 11.30 a 14.00 hodin z pracovních důvodů a dále se omlouvá pan poslanec Jan Bartošek, který je nucen prodloužit svou omluvu ze zdravotních důvodů dnes do konce jednacího dne.

 

Takže nyní přednesu návrh usnesení. Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 207, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zagonguji, svolám poslance do jednacího sálu. Jsme tady asi už v dostatečném počtu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo souhlasí s usnesením? Kdo je proti?

hlasování číslo 330 přihlášeno je 158 poslanců, pro 100, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ovšem mám tady žádost o vystoupení - místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, já bohužel musím konstatovat, že mi nefungovalo hlasovací zařízení. Napravíme to rychle, ale musím zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. O vaší námitce budeme hlasovat. Kdo souhlasí... (Mpř. Fiala: Moment!) Je žádost o odhlášení? Vy jste se ještě nedostavil, jasně. Omlouvám se, byl jsem moc rychlý. (Žádost o odhlášení.) Všechny vás odhlásím, abychom to znova zkontrolovali. Ukončuji hlasování. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Mpř. Fiala: Je to v pořádku.) Už to funguje.

 

Takže budeme hlasovat o vaší námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 332 přihlášeno 149 poslanců, pro 146, proti žádný. Námitka byla přijata.

 

Zopakujeme si tedy hlasování. Já tedy znova zahajuji hlasování o usnesení. Kdo souhlasí s usnesením? Kdo je proti?

hlasování číslo 333 přihlášeno 152 poslanců, pro 106, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o

 

211.
Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování)
/sněmovní tisk 391/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl hospodářský výbor, poslanec Patrik Nacher. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 391/7, který byl doručen dne 18. října 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 391/8.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně? Ano, máte, tak prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a panu předsedajícímu děkuji za slovo. Dovolte, abych krátce uvedla ještě jednou zákon o realitním zprostředkování, a to po jeho projednání ve druhém čtení a po projednání v garančním hospodářském výboru a ústavně-právním výboru. Oba výbory doporučily zákon ke schválení a projednaly některé pozměňovací návrhy. Pro ty kolegy, co nejsou členy výborů, uvedu pro přehled, že pozměňovací návrhy lze rozdělit zhruba do čtyř okruhů.

Za prvé jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky úschov peněžních prostředků u realitního zprostředkovatele.

Za druhé pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky povinné kvalifikace.

Za třetí pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky povinného pojištění.

Za čtvrté pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky některých ustanovení týkajících se náležitostí smluv o realitním zprostředkování, povinností realitního zprostředkovatele a jeho bezúhonnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP