(12.40 hodin)
(pokračuje Válková)

Samozřejmě, že nelze ani zabránit tomu, aby v případě, že se něco stane, že pro případ exekuce nebo insolvence, která je uvalena na realitního zprostředkovatele, se na tyto prostředky nesáhne. Nemělo by se, ale dostatečná právní ochrana v nyní navrhovaném novém znění regulace realitního zprostředkování chybí. Takže bylo velice nutné tuto ochranu zlepšit a my jsme se o to pokusili, protože samozřejmě velmi snadné a efektivní je vůbec zakázat úschovy, což je návrh pana poslance Feriho, ale tady velmi oceňuji, že po diskusi s ním došlo ke kompromisnímu návrhu, na kterém se podílelo i Ministerstvo pro místní rozvoj, za což mu děkuji, byť teď překvapivě zaujalo negativní stanovisko, ale celou dobu bylo vstřícné a legislativa nám pomáhala. Hovořili jsme i s Českou národní bankou. Čili to není pozměňovací návrh, který by vznikl v mé pracovně za jedno odpoledne, a byl diskutován, za druhé.

Bylo několik jednání v celém reprezentativním složení jak zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj, tak právě z ČNB, a nakonec jsme se dohodli na znění, které máte před sebou, které výslovně umožňuje realitním zprostředkovatelům, aby prováděli úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění realitní smlouvy, ale ty podmínky jsou již pevně stanovené v zákoně a jsou stejné jako u jiných, kteří profesí poskytují takové úschovy velice obdobné. Advokáti, notáři. Jinak nevěřte tomu, když vám budou tvrdit, že advokáti a notáři - jednala jsem dvakrát s ČAK, vysvětlila jsem, i tak strašně stáli a bylo by to pro ně velmi důležité, mít příjem z těch úschov v případě, kdyby prošel návrh pana poslance Feriho, který by zakázal vůbec realitním zprostředkovatelům přijímat takové úschovy. Není tomu tak. Jedná se o částky v řádech několika tisíců v průměru a ta ochrana, která se nyní nabízí těm, kteří jsou klienti realitních zprostředkovatelů, za tuto částku je nesmírně cenná a vlastně nesrovnatelná s tím, co budou investovat, nebo co by měli investovat, pokud se rozhodnou.

A jaké jsou tedy ty podmínky. Já je zopakuji velmi stručně. Musí zde být žádost zájemce o úschovu v písemné formě. Tam se opravdu jedná někdy o úschovy peněžních prostředků v řádech milionů korun. Kupní cena nemovitosti. Takže je třeba, aby taková žádost zájemce byla v písemné formě. Nepochybuji o tom, že realitní zprostředkovatel pomůže ve svém vlastním zájmu, pokud sám ten zájemce nepřijde s nějakým návrhem, který mu připraví jeho advokát. Ale s tím se ani nepočítá. Musí dojít výhradně k bezhotovostnímu převodu na účet úschovy a i zpět. To znamená, je zde zajištěn požadavek transparentnosti. Ty zvláštní samostatné účty budou pro jednotlivé úschovy vedeny i velmi přehledným způsobem. Budou řádně označovány. Bude, když bych to řekla zjednodušeně, s těmi finančními prostředky svěřenými realitnímu zprostředkovateli klientem nakládáno podle pravidel, která jsou běžně aplikována v jiných profesích, které nakládají s prostředky svěřenými klientem. Zase musím citovat dobrý příklad advokáta nebo notáře.

A samozřejmě zde bude také kontrola. To byl jeden z oříšků, který se nám potom podařilo rozlousknout, a jsou to obecní živnostenské úřady, kdy je zde zavedena nová povinnost, kdy bude muset realitní zprostředkovatel informovat obecní živnostenský úřad o době trvání úschovy, o podmínkách, o momentě, kdy poprvé takovou úschovu poskytne, a obecní živnostenský úřad bude provádět kontroly, které by měly zajistit řádné dodržování těch pravidel, která jsou teď nově, jasně v podmínkách uvedených v § 4 našeho pozměňovacího návrhu stanovena.

Čili není to nic komplikovaného. Jde zde v podstatě jenom o jasnou regulaci, za jakých podmínek lze přijímat úschovy realitním zprostředkovatelem, jak zajistit ochranu, my jsme si tam říkali cvičně, té babičky, která celoživotní úspory 200 tisíc na zakoupení nějaké zahrady svěřuje realitnímu zprostředkovateli a nemá nyní záruku, že opravdu budou použity jenom tak, jak být použity měly, a nemluvě o tom, že v některých případech máme ty zkušenosti velmi špatné. Na druhé straně nechceme úplně tuto možnost odejmout realitním zprostředkovatelům. Víme, že většina realitních kanceláří je solidních, že některé z nich si vybudovaly dlouholetou důvěru a chtějí dále spolupracovat, poskytovat i tuto službu. I proto si myslím, že by ve svém výsledku neměly mít a neměly by se bránit, protože to vzbuzuje velké podezření, proč se brání písemné regulaci něčeho takového, jako je přijetí peněz do úschovy, abych řekla všem občanům. Tady nejde o nic jiného než o to, aby spotřebitel, resp. klient realitního spotřebitele, měl jistotu, že když mu svěří prostředky, tak s nimi bude nakládáno jenom pro účel, pro který mu je svěřil. Jasná písemná smlouva, jasné podmínky té písemné smlouvy, co tam musí být upraveno, a jasná kontrola. Nic více a nic méně.

Takže doufám, že napříč politickým spektrem podpoříte tento návrh tak, aby to konečné znění bylo výhodné zejména pro ty, kteří by měli mít zájem na tom, aby realitní zprostředkování se stalo jako jiné profese profesí, která bude uznávána s respektem a nebude zpochybňovaná několika případy, kdy došlo k zpronevěření svěřených peněžních prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Jan Zahradník a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v realitním segmentu u bodu realitního zprostředkování je tomu v současné době tak, že realitní kanceláře mohou nabízet a realizovat úschovu peněz. Žádný zákon jim to nezakazuje, ovšem odměnu za tuto úschovu mohou pobírat pouze notáři, advokáti nebo banky. Velmi často dochází k tomu, že se klienti realitní kanceláře shodnou na tom, že peníze, které jsou předmětem jejich transakce do doby zápisu do katastru nemovitostí, budou u realitního zprostředkovatele uschovány. Pokud se některá z těch stran, kupující nebo prodávající, na tom shodnout nechce, tak samozřejmě je tady možnost uschovat ty peníze ať už u notáře, nebo u advokáta, nebo nakonec pak v bance. U těch bank to tak časté není. A z těch dvou zbývajících možností je ta služba u notáře dražší než služba u advokáta. Samozřejmě, že výhodou toho, že si klient realitní kanceláře uschová prostředky u notáře, advokáta anebo nakonec u banky, je to, že podle zákona jsou tyto subjekty povinně pojištěné proti zcizení těchto prostředků a jejich klienti mají vždycky jistotu, že ten úschovce peněz vždycky vyplatí - nebo obráceně, pokud by je z nějakých důvodů nevyplatil, tak potom výplatu peněz kryje pojišťovna. Realitní kanceláře se nemohou podobným způsobem pojistit, u pojišťoven není pro tento účel žádný produkt.***
Přihlásit/registrovat se do ISP