(12.50 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Čili to je zdůvodnění toho, proč jsem podal svůj návrh, který je v proceduře označen jako návrh pod písmenem E, myslím, je to E1 až E11. Tohle je konkrétně tedy návrh E1 v kombinaci s návrhem E3 varianta 1, případně varianta 2. Čili pokud by byl schválen můj návrh E1, tedy § 4 zakazující úschovu u realitních makléřů by byl zrušen, pak navrhuji, abychom podpořili variantu první u návrhu A3, tedy povinnost pojistit realitní makléře, nebo lépe řečeno, jejich povinnost se pojistit na poměrně vysoké částky, které jsou uvedeny v návrhu A3 varianta 1. Argument, že to zatíží realitní kanceláře vysokým pojistným v řádu několika desítek tisíc, není podle mého názoru správný. Kdo chce podnikat na tak závažném místě trhu, jako je realitní zprostředkování, musí s těmito náklady samozřejmě počítat. Nakonec pojišťovací makléři, kteří již dlouhá léta nabízejí své služby na pojišťovacím trhu, tuto povinnost mají a jejich pojistné je v podobných výších, jako by tady vycházelo pro realitní zprostředkovatele, a běží to skoro už dvacet let a nikdo se proti neohrazuje, neprotestuje.

Další moje varianta je varianta pod písmenem E3 varianta 2. Vychází z toho, že pokud bychom zachovali § 4, tedy zakázali realitním kancelářím nabízet úschovu peněz, pak není podle mého názoru potřebné, aby se pojišťovali na takovéto vyšší částky, byť sice nižší, než já navrhuji, jak je uvedeno ve vládním návrhu, protože pak už stačí běžné pojištění, který každý makléř má, tedy pojištění, které je chrání před důsledky chyb, které během své práce můžou udělat. My tady vlastně máme před sebou zákon, jehož cílem je především chránit klienty, což je samozřejmě v pořádku. Zase na druhou stranu bychom měli zvážit, zdali klientům chceme sebrat možnost svobodné volby, u koho si peníze uschovají. Pokud úschovu peněz zákonem zakážeme, jak se k tomu zřejmě Sněmovna chystá, vládní koalice, tak samozřejmě zákon přivede k notářům a advokátům klienty, kteří si zatím své peníze uschovávali u realitních kanceláří, a samozřejmě jim to jejich transakci o náklady zaplacené těmto úschovcům prodraží. Já se samozřejmě přimlouvám za to, abychom zrušili § 4 a stanovili poměrně vysoké pojištění, jak je uvedeno v návrhu E3 varianta 1.

Kromě toho můj návrh obsahuje také části, které reagují na to, že v návrhu zákona podle mého názoru není správně používán pojem "zájemce". Pod tímto pojmem je ukryt jak ten, kdo přichází se svou nemovitostí k makléři a nabízí mu, aby ji prodal, tak i ten, kdo reaguje jako zájemce o koupi nemovitosti. To by se podle mého názoru mělo rozlišit. Ale když se tak nestane, tak se svět nezboří.

Další důležitý návrh je ten, který navrhuje prodloužit výpovědní lhůtu na realitní smlouvu z jednoho měsíce na tři měsíce.

A konečně pak poslední návrh, který tady chci zmínit, nebo ještě předposlední, je návrh ten, že pokud podle paragrafu (číslo?) zákona klient vypoví smlouvu, aby tedy bylo nutné uhradit náklady a přiměřený ušlý zisk.

A konečně můj poslední návrh. Vzhledem k tomu, že se tento zákon významně dotkne realitního trhu, navrhuji prodloužit lhůtu pro nabytí účinnosti o jeden rok, tedy na rok 2021.

Tolik jsem chtěl říct, abych objasnil, proč své návrhy podávám, a zároveň vás požádal o jejich podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení poslance Václava Klause a připraví se poslanec Petr Pávek, zatím poslední přihlášky do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rozzloben a žádám vás, abyste se trošku probrali. Protože co dělá tato vláda poslední dobou s podporou části Sněmovny, tak dílem lidem zvyšujete daně a poplatky, dílem přijímáte jak automat různá nařízení Evropské unie, tak třeba dramaticky zvýšili ceny emisních povolenek, tak šup, už jste to dneska občanům doručili přežvýkané do legislativního procesu, a třetí věc, co bohužel sleduji, je regulovat a buzerovat. Paní ministryně sama ve svém úvodním slově řekne: no, realitní kanceláře ještě nijak regulovány nebyly, tak je tedy budeme regulovat. To je opravdu argument úplně neuvěřitelný! A zase bohužel musím citovat Ronalda Reagana a vládní pohled na hospodářství a ekonomiku, a sice: když se to hýbá, tak to zdaňme co nejvíc, když se to ještě stále hýbá, tak to aspoň dramaticky regulujme, a když se to nehýbá, tak to pak dotujme a zase tady kolem toho pořvávejme ve Sněmovně, kdo to více zadotuje.

Byty jsou extrémně drahé, byty nejsou. Je to dílem zejména zelených mužíků a jejich kamarádů na radnicích velkých měst, a vy tedy ještě těm lidem ty byty a nemovitosti prodražíte. Ten argument, že to chtějí realitky - nelžete tady! Ano, chtějí to realitky, ale takové ty velké, takové ty, co jednají s vládou. Takoví ti normální lidé, co se živí někde v okresních městech zprostředkováním, to samozřejmě nechtějí. Vyžene to spoustu z nich, spoustu normálních poctivých lidí z trhu. Já osobně třeba znám dvě, jsou to shodou okolností dámy, které mají střední školu, nemají to vzdělání a velice poctivě už deset, dvacet nebo kolik let provozují realitní činnost.

Co se týče úschov, zase: nechte to těm lidem, co si kde chtějí uschovávat. Já jsem si už kolikrát nechal úschovu u notáře, kolikrát také ne, když šlo o menší částky. Někdo důvěřuje víc nějaké velké realitní kanceláři, někdo důvěřuje nevím čemu. Já jsem například přednedávnem prodal automobil, taky to nebyla úplně zanedbatelná částka, a prodával jsem to člověku, kterému jsem důvěřoval, tak jsem ty papíry podepsal asi o tři dny dříve, než se mi to jako došmrdlalo na účet, ty peníze. Ale ze stejných důvodů dochází u prodeje osobních automobilů často k nějakým podvodům nebo problémům, že jeden nezaplatí, nebo někdo to auto nepřevede, takže vy ze stejného důvodu můžete zítra přijít a říct: tady je nový zákon a my zakážeme autosalonům přijímat do zálohy peníze na koupi automobilů a musí to dělat jenom notář nebo banka, a bude tady okolo toho shoda poslaneckých klubů.

Takže vás žádám, nechte to hospodářství být. Jak to říct slušně? Nemontujte se pořád do toho. A my jako Trikolóra podpoříme zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu jednu omluvu. Poslankyně Kateřina Valachová se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Jedna faktická poznámka, pan poslanec Patrik Nacher, a hned potom dostane prostor pan poslanec Petr Pávek. Prosím, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP