(13.30 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Dejte mi chvilku času... D je nehlasovatelné. E1, E3 jsou nehlasovatelné. A pak tady máme hlasování E3 varianta 2 pana kolegy Zahradníka, tj. dát to pojištění úplně pryč, které by bylo nehlasovatelné v případě, že by prošel Petr Dolínek. Ale on neprošel, takže to teoreticky hlasovatelné je, jestli mě někdo tady neopraví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já myslím, že takto to odpovídá té schválené proceduře. O čem to je, již zaznělo. Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 342 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 7, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Teď se dostáváme do části pana poslance Jana Zahradníka. Tam jsme si schválili, že budeme o každém bodu hlasovat zvlášť. E2, tím bychom začali, řeší bezúhonnou fyzickou osobu. Stanovisko výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 343 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 25, proti 82. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh pod písmenem E4 pana poslance Zahradníka, který v § 11 nahrazuje slovo zájemce - tomu, kdo má zájem. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 344 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 22, proti 81. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod písmenem E5, kde se zase naopak v § 12 za slovo zájemce doplňují slova - o nabytí práva k nemovité věci. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 345 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 22, proti 78. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod písmenem E6, který zrušuje odstavec 4 § 12, tj. možnost odstoupit do 14 dnů ze strany zájemce. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 346 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 6, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh pod písmenem E7, kde pan poslanec Zahradník navrhuje vypustit celý § 13, tzn. aby realitní zprostředkovatel musel prokázat písemnosti, které měl vůči tomu zájemci. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 347 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 25, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod písmenem E8, který do § 14 vrací, že zprostředkovateli náleží náklady a ušlý zisk. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 348 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 6, proti 89. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je E9, který prodlužuje v § 18 výpověď z jednoho měsíce na tři. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 349 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 23, proti 107. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh předposlední pana poslance Zahradníka E10, který v § 19 odst. 4 vkládá slovo realitní. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 350. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 350 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 22, proti 90. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: A poslední návrh pana poslance Zahradníka pod písmenem E11 mění účinnost - posouvá ji nahrazením 2020 číslovkou 2021. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 351 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 24, proti 90. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dalším návrhem se dostáváme k panu poslanci Vojtěchu Munzarovi pod číslem F3423, který v § 12 zmírňuje povinnost informovat, nahrazuje to prohlášením o stavu prodávané nemovité věci. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 352 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 50, proti 74. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh pod písmenem F Vojtěcha Munzara číslo 3538 má dvě varianty a stupňuje pojištění u franšízantů, v té první variantě je to na úrovni 0 %, v té druhé variantě pak budeme hlasovat o 50 %. První varianta - stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 353 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: A teď nastupuje ta druhá varianta F 3538, tzn. pojištění u franšízantů na úrovni 50 % realitních zprostředkovatelů. Stanovisko výboru je doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP