(13.20 hodin)
(pokračuje Nacher)

Pak se dostáváme k písmenu D pana poslance Poura, pokud nebude přijato A. Pak se dostáváme k písmenu E1 a E3 varianta 1 pana poslance Zahradníka, pokud nebude přijato A, a E3 varianta 2, pokud nebude přijat návrh Petra Dolínka 3367. Pak se dostáváme ke všem ostatním E pana poslance Zahradníka, tedy od E2 až do E11, s tím, že jsme o tom hlasovali, o každém z těch návrhů, na hospodářském výboru zvlášť. Pak se dostáváme logicky k návrhu F3423 kolegy Munzara a následně k jeho dvěma variantám F3538 v pořadí varianta 1, varianta 2. Pak bychom hlasovali o písmenu G poslance Feriho. V případě, že by ale bylo schváleno A, tak už nikoliv. A pak už je hlasování jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byl návrh procedury. Věřím, že ho všichni zaznamenali. Pokud není návrh jiné procedury... pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se tedy moc omlouvám panu zpravodaji, nerad ho opravuji, ale pokud legislativně technické úpravy nezazněly v rozpravě ve třetím čtení, tak není o čem hlasovat. Anebo musí být rozprava znovu otevřena, což si myslím, že nejde v okamžiku, když se hlasovalo o zamítnutí, ale ta rozprava ve třetím čtení je určena k načtení legislativně technických změn, změn účinnosti a k tomu, co jsme si tady všichni zvykli, že se mluví. Ale není možné říct, že legislativně technické změny budou řečeny až po rozpravě. To fakt není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je pravda, takže teď máme několik možností. Jedna z nich je, že někdo navrhne otevřít rozpravu, a druhá z nich je říct, že legislativně technické změny nejsou. (Hlasy z pléna.) Pane zpravodaji.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dobře, jenom tedy pro informaci. Tak to se omlouvám. Já jsem z té zkušenosti zpravodaje měl, že ty legislativně technické úpravy se potom načítají až těsně před tím hlasováním. Pro vaši informaci...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je třeba je načíst v té podobné rozpravě.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dobře, tak to se omlouvám. Ve dvou případech jde o upřesnění návrhu Petra Dolínka, který v případě, že projde návrh pana poslance B, bude stejně nehlasovatelný, takže to si myslím, že je řešitelné, a jeden případ je řešení účinnosti posunutím účinnosti, která, dnes je to v § 26 1. leden, vzhledem k tomu, že to probíráme 8. listopadu, tak by byl v návrhu prvním dnem třetího kalendářního měsíce. Dobře, je to nehlasovatelné, tak v tom případě v té chvíli by to bylo tak, že by ten zákon byl účinný patnáctým dnem po vyhlášení, což představuje krátkou legisvakanční lhůtu, ale může se to potom případně opravit v Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokud zde není nějaký návrh jiného postupu, budeme pokračovat tak, že budeme hlasovat o proceduře, s tím, že nezazněly legislativně technické úpravy, takže o nich pak nebudeme hlasovat.

Pokud s tím nikdo nemá problém, tak zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru takto? Kdo je proti?

hlasování číslo 335 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 152, proti nikdo. Prosím, pane zpravodaji, návrhy postupně tak, jak mají zaznít.

 

Poslanec Patrik Nacher: První návrh je pod písmenem A. Je to návrh ústavně-právního výboru, který najdete pod číslem 391/6, týká se úschov, kontroly živnostenského úřadu a zákona o bankách, tak jak ho tady popisovala Helena Válková. (Hluk v sále.) Stanovisko... (Předsedající: Prosím klid.) Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.) Děkuji. (Hluk v sále.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 336 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 102, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: V takovém případě jsou nehlasovatelné návrhy D pana poslance Poura, E1 spolu s E3 pana poslance Zahradníka s variantou 1 a pana poslance Feriho pod písmenem G, tak jak jsme si schválili. Jenom to takhle oznamuji.

Dostáváme se k písmenu B. Je to návrh pana poslance Kalouse, který rozšiřuje tu kvalifikaci o bakaláře. Stanovisko garančního výboru je - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Souhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 337 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. V takovém případě jsou nehlasovatelné návrhy Petra Dolínka 3365.1 a 3, tudíž to byla jedna z těch legislativně technických úprav, takže tohle máme vyřešeno.

Dostáváme se k návrhu C3367.1, což je návrh Petra Dolínka, který odlišuje dva druhy pojistek. Stanovisko je - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 338 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 12, proti 74. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pak jsme u návrhu C3367.2, který říká, aby to pojištění bylo doloženo ministerstvu, a to na základě výzvy. (Předsedající: Prosím stanovisko výboru.) Stanovisko výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 339 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 4, proti 88. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod písmenem C3366. Jde o to, že by ta výpověď jeden měsíc se týkala jenom spotřebitele. Stanovisko výboru je - doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Neutrální.) Děkuji.

Zahájil jsem další hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 340 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 143, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh najdeme pod číslem C3365.2 pana Petra Dolínka a týká se zkoušek u zaměstnanců. Stanovisko hospodářského výboru je - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji další hlasování 341. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 341 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 7, proti 70. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.***
Přihlásit/registrovat se do ISP