(14.00 hodin)
(pokračuje Pikal)

Já nevím, jestli mám na tu minutu otevírat další bod. (Protestní hlasy ze sálu, poslanci se už pomalu rozcházejí.) Pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já bych navrhl vyřadit zbývající body z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Já ještě svolám kolegy do sálu.

 

Budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu z pořadu 35. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 364 je přihlášeno 136 poslanců a poslankyň, pro 105, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tím jsme stanovený pořad 35. schůze Poslanecké sněmovny vyčerpali. Tímto tuto schůzi končím. Děkuji vám.

Končím také dnešní jednací den. Příště se sejdeme pravděpodobně na 39. schůzi, a to v úterý 26. listopadu. Přeji příjemný víkend.

 

(Schůze skončila ve 14.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP