(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den přerušené 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, právě jsem vás odhlásil, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Berkovec, s náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Špičák, s náhradní kartou číslo 19 hlasuje pan poslanec Hamáček, s náhradní kartou číslo 8 hlasuje pan poslanec Bartoš.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Martin Baxa od 11.30 do 13.30 - pracovní důvody, Petr Beitl - zdravotní důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Jan Birke do 10 hodin - pracovní důvody, Stanislav Blaha - osobní důvody, Pavel Blažek - osobní důvody, Marian Bojko - pracovní důvody, Jan Čižinský - rodinné důvody, Tomáš Hanzel - osobní důvody, Jaroslav Holík - zahraniční cesta, Jan Hrnčíř - pracovní důvody, Jan Chvojka - rodinné důvody, Monika Jarošová - zdravotní důvody, Vít Kaňkovský - zdravotní důvody, David Kasal do 11.10 - pracovní důvody, Václav Klaus - pracovní důvody, Robert Králíček - zahraniční cesta, Helena Langšádlová - osobní důvody, Jana Levová do 12 hodin - osobní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková - pracovní důvody, Taťána Malá - rodinné důvody, Jiří Mihola - zahraniční cesta, Ivana Nevludová - zdravotní důvody, Zdeněk Ondráček - zahraniční cesta, Markéta Pekarová Adamová - pracovní důvody, Karel Rais - zahraniční cesta, Jan Richter - zahraniční cesta, Karel Schwarzenberg do 10.15 - zdravotní důvody, Roman Sklenák - pracovní důvody, Lucie Šafránková do 10 hodin - osobní důvody, Karel Tureček - zahraniční cesta, Jan Volný - zdravotní důvody, Lubomír Volný - pracovní důvody, Ivo Vondrák do 13 hodin - pracovní důvody, Václav Votava do 12 hodin - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula - zdravotní důvody, Pavel Žáček - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Klára Dostálová - rodinné důvody, Vladimír Kremlík - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody.

 

A nyní přistoupíme k projednávání přerušeného bodu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

V tuto chvíli, když jsme končili schůzi, byl přerušen ve svém projevu pan předseda klubu ODS Stanjura. A přeje si pokračovat. Takže v tom případě to máme jednoduché. Vnímám přednostní právo - pan předseda Výborný. (Hluk v sále.) Tak já poprosím pana kolegu. A poprosím všechny o klid v sále. Děkuji. Byla zahájena schůze, byl otevřen bod, máte-li co k projednání, prosím běžte do předsálí. Ještě jednou prosím o klid!

Tak už můžete, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navázal na své vystoupení z pátku minulého týdne, když jsem své vystoupení rozdělil do deseti bloků. V pátek jsem vás seznámil s naším stanoviskem k vládnímu programovému prohlášení a celkové daňové zátěži daňových poplatníků a podrobně jsem vás seznámil s naším návrhem na zrušení superhrubé mzdy. Takže já budu kontinuálně pokračovat v té dané struktuře.

Nyní bych se poměrně podrobně věnoval návrhu na zdanění technických rezerv pojišťoven. Já myslím, že neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že řadu podkladů k tomuto bodu jsem získal od České asociace pojišťoven. Myslím, že je to naprosto legitimní, protože ten návrh se této asociace, členů této asociace, bezprostředně dotýká. Takže nejprve vás seznámím s jejich stanoviskem k tomuto návrhu ve sněmovním tisku 509 a pak si to poměrně podrobně projdeme, hlavní argumenty, které hovoří proti tomuto návrhu, zejména proti zdanění technických rezerv, které se týkají životního pojištění.

Ještě než začnu, zaznamenal jsem debatu o tom, jak dlouhý je legislativní proces. Nicméně u tohoto návrhu zákona zatím trvá přibližně čtyři měsíce, což určitě není nadprůměrná doba. Minule jsem avizoval a připomínal náš návrh zákona, který tady leží déle než dvanáct měsíců. Takže jsme zhruba čtyři měsíce poté, co ten tisk připutoval do Poslanecké sněmovny. Pokud mě paměť neklame, tak jsme se necelé dva jednací dny věnovali tomuto tisku v prvním čtení a v druhém čtení to myslím byl jeden jednací den s tím, jak jsme to tehdy tak zvláštně řešili dopoledne i odpoledne. Takže zatím ten průběh je nadstandardně rychlý, když to porovnáme s průměrnou dobou délkou projednávání sněmovních tisků.

Vláda schválila tento návrh zákona na konci května. Poté přišel do Poslanecké sněmovny a součástí toho návrhu je právě návrh na technické zdanění rezerv pojišťoven od 1. ledna 2020, a jak správně je uvedeno v důvodové zprávě, tak se to bude týkat nejprve, pokud by to takhle bylo schváleno od 1. 1. 2020, že by to bylo účinné i platné, tak by se to poprvé uplatnilo, to zdanění, za zdaňovací období 2020. To znamená, co se týče technického zdanění rezerv, nejsou očekávané příjmy vůbec zahrnuty a nemohou být vůbec zahrnuty v návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Tolik jenom na úvod. To znamená, pokud bychom se tady rozhodli v Poslanecké sněmovně ten návrh modifikovat nebo zcela vyloučit z tohoto sněmovního tisku, žádným způsobem nebudou ohroženy plánované příjmy státního rozpočtu, tak jak jsme schválili základní parametry pro příští rok.

Doposud byly daňově uznatelné technické rezervy, které mají pojišťovny zahrnuty v účetnictví. Nově by podle tohoto návrhu měly být daňově uznatelné technické rezervy tvořeny na základě evropské směrnice Solvency II. A jednorázově podle hodnot k 11. 12. letošního roku má být zdaněn kladný rozdíl mezi účetními rezervami a rezervami podle Solvency II, což je přibližně, když to zaokrouhlím, očekávaný příjem kolem 10 mld. To znamená, z toho si jednoduše spočteme, že ten rozdíl mezi účetními rezervami a rezervami podle Solvency II dělají přibližně 50 mld., při daňové sazbě 19 % je ten očekávaný výnos zhruba 10 mld. s tím, že zaokrouhleně je rozdělen předpokládaný přínos do státního rozpočtu v roce 2021 zhruba 7 mld. a v roce 2022, což je po příštích volbách, zhruba 3 mld. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP