(11.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Žádné daně se nezvyšují, žádné daně se nesnižují, když ten sněmovní tisk zamítneme, a ctíme princip daňové neutrality. Pojďte do toho s námi, jsme na to schopni najít hodně hlasů. Pokud to neprojde, tak se vás budeme snažit přesvědčit, abyste podpořili alespoň některé pozměňovací návrhy, které považujeme za rozumný politický kompromis. Současně jsme si vědomi, že jsou oblasti, a je to logické, v ekonomické oblasti probíhá ten politický zápas a politický souboj, protože i v oblasti daní jsou prostě oblasti, ve kterých ten kompromis nemůžeme najít, protože máme jiný přístup, například jak má být vysoké zdanění zaměstnanců. To je naprosto logické, pochopitelné a o tom povedeme další měsíce a roky standardní souboj mezi pravicí a levicí. A já plně respektuji, že současný kabinet je levicový, tudíž na snížení daní jít nemůže. Ale sám si ten kabinet napsal do svého programového prohlášení, že chce být daňově neutrální, tak vás jenom slušně požádám: splňte své programové prohlášení alespoň v tomto bodě, zahoďme ten zákon a můžeme říct, že jsme společně naplnili programové prohlášení vlády ve shodě vlády i opozice a zachovali jsme daňovou neutralitu, kterou vláda tak správně do svého programového prohlášení napsala.

Děkuji vám za pozornost a kromě pár faktických připomínek, které mi určitě nedají, abych na někoho nereagoval, už k tomuto sněmovnímu tisku vystupovat nebudu. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne. Kolegyně, kolegové, pane místopředsedo, já bych v rámci své faktické poznámky učinil procedurální návrh. Já bych vzal za slovo váženého pana předsedu Stanjuru, který tady žádal o dlouhou diskusi k tomuto tématu. To téma je pro nás velmi důležité, velmi důležité, a proto bych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl v souladu s § 95a jednacího řádu Poslanecké sněmovny, aby Sněmovna dnes vyčlenila pro třetí čtení návrhů zákonů dobu do 19 hodin, ať máme dostatek času na projednávání tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: K vašemu návrhu pan předseda Stanjura. (Poslanec Faltýnek mluví z lavice k poslanci Stanjurovi.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já také. (K poslanci Faltýnkovi.) Já jsem poukázal na to, že to projednáváme pouhé čtyři měsíce, což je nadstandardně krátká doba v Poslanecké sněmovně. Není naší vinou, že ten zákon nepřišel v lednu nebo v únoru, takže mi dovolte, abych k tomuto vašemu návrhu vznesl veto jménem mnoha poslaneckých klubů, jmenovitě občanských demokratů, STAN, KDU-ČSL, Pirátů a TOP 09. To je pět, to by mělo stačit. Děkuji. (Veselost a potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, v souladu s jednacím řádem § 95a vzhledem k tomu, že byl tento návrh vetován, tak o něm nemohu dát hlasovat. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou. Seznámím vás s pořadím faktických poznámek: páni poslanci Ferjenčík, Řehounek, Juříček, Votava a Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné dopoledne. Já jsem si dovolil přihlásit se k faktické poznámce na vystoupení pana předsedy Stanjury, jehož projev, musím říct, že obdivuji - dvě hodiny a tři čtvrtě. První hodinu a půl jsem pozorně poslouchal a dělal jsem si poznámky, musel bych mít asi deset faktických poznámek, nicméně dovolím si jednu, nebo vlastně dvě.

Za prvé. Pan předseda Stanjura mluvil o renomovaných ekonomech v té části, která se týkala pojišťoven, s tím, že tam zmínil, napsal jsem si dvě jména, bývalého guvernéra Miroslava Singera a šéfa komise řešící penzijní reformu Vladimíra Bezděka. Tady by v rámci korektnosti mělo zaznít, protože ti renomovaní ekonomové, guvernéři a podobně se vyjadřovali ve prospěch pojišťoven, že Miroslav Singer je předseda Dozorčí rady České pojišťovny, to by mělo zaznít, a Vladimír Bezděk byl šéf pojišťovny Generali a donedávna šéf, generální ředitel ČSOB Pojišťovny. To znamená, že tím nesnižuji jejich odbornost, ale jenom říkám, že to pak není objektivní pohled na věc z mého úhlu pohledu.

Jinak já oceňuji snahu kolegy Zbyňka Stanjury o ten pohled pojištěnce a spotřebitele. Já věřím, až se sem dostaneme s mým návrhem ohledně budoucnosti investičního životního pojištění, týká se to statisíců, možná milionů pojištěnců, že se do toho kolega Zbyněk Stanjura zapojí stejně agilně, jako se zapojil v této debatě. Zatím děkuji. (Potlesk poslance Jaroslava Faltýnka.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

A nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka, po něm pan poslanec Řehounek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl načíst legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu, který je pod písmenem N6.1, korekce sazby na tabák, sněmovní dokument 3441. Tam jde o znění opravy.

V části čtvrté článku 7 se v bodě 2 číslo "27" nahrazuje číslem "28,5", částka "1,46 koruny" se nahrazuje částkou "1,53", částka "2,63 Kč" se nahrazuje částkou "2,86 Kč", částka "1,71 Kč" se nahrazuje částkou "1,79 Kč" a částka "2 236 Kč" se nahrazuje částkou "2 348 Kč".

V části čtvrté článek 7 se v bodě III číslo "2,236 koruny" nahrazuje číslem "2,35".

Jde o opravu mého návrhu, kde byl nějaký problém s účinností. Já to předám panu zpravodaji.

A protože pan Stanjura sice bohužel už dnes není motivovaný, ale pan Kalousek motivovaný je, tak navrhuji přerušit z pověření pana předsedy našeho klubu tento bod, abychom stihli projednat rodičovskou a nemuseli jsme se scházet v pátek. Takže dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, abychom stihli projednat rodičovskou. Nepovažuji za vhodné, aby maminky a otcové malých dětí museli čekat na to, až se Sněmovna domluví ohledně zdanění pojišťoven. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, jenom bych potřeboval, abychom mohli o tomto návrhu hlasovat, přerušit dokdy. Tedy do doby, než projednáme návrh na rodičovský příspěvek?

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: My jsme v bodu 1, navrhuji přerušit to do doby, než projednáme bod 2.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám. O tomto návrhu můžeme hlasovat. Je to procedurální návrh. Dám hlasovat bezprostředně. (Požadavek ze sálu na odhlášení.) Přivolal jsem poslance, kteří jsou mimo sál. Všechny jsem vás odhlásil. Tedy vás prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení, tak jak ho přednesl pan poslanec Ferjenčík.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 6 přihlášeno 130 poslanců, pro 54, proti 57, návrh nebyl přijat a budeme pokračovat v tomto bodě.

 

S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Řehounek. Připraví se pan poslanec Juříček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych si tady dovolil reagovat na jednu z nesmyslných daní, jak říkal můj předřečník, vaším prostřednictvím pan kolega Stanjura. Já jsem se tady podíval opravdu na historii daně z nabytí nemovitosti, jak to tady komentoval kolega Stanjura. Původně se vlastně tato daň jmenovala daň z převodu nemovitostí a byla odhlasována Českou národní radou 5. 5. 1992 jako zákon č. 357/1992 Sb. A já bych chtěl jenom říci tady všem kolegům, že tehdy v České národní radě sedělo 124 poslanců tehdejšího Občanského fóra, a pokud tedy Wikipedie nelže, tak 41 z nich se později stalo poslanci ODS. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP