(11.50 hodin)
(pokračuje Řehounek)

Tak já se chci zeptat vaším prostřednictvím pana kolegy Stanjury, jestli se tedy třeba zeptal svého stávajícího kolegy Marka Bendy, proč vůbec tedy tato daň byla zřízena, aby to mohl tedy vysvětlit našim občanům, protože opravdu i pan kolega Stanjura už v roce 1991 byl členem ODS, tak se chci zeptat, jestli se tedy nezvládl za těch 28 let zeptat pana kolegy Bendy, tak by se možná mohl zeptat dnes, proč ta daň tehdy byla zřízena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Juříček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, vážená Sněmovno, tady vidíme, že se už jsme schopni bavit deset hodin krásnými slovy o ničem. Vzhledem k tomu, že problém alkoholu, tabáku a zdanění hazardu asi by nebyl žádný problém napříč Sněmovnou, tak meritum problému spočívá v technických rezervách. Já jsem před cca asi měsícem požádal Českou národní banku, jestli by mohla udělat analýzu, jak vysoké technické rezervy za těch x let pojišťovny nabraly. A to číslo jsem včera dostal od dvou viceguvernérů, se kterými jsem jednal, a to číslo, si představte, že je 287 mld. korun technických rezerv a z toho je 70 mld. korun na životní prostředí. Takže to samotné zdanění... (Z pléna: Životní pojištění!) Pojištění. Životní pojištění, samozřejmě. Omlouvám se. Takže to, o čem se tady bavíme, z těchto, prosím vás, rezerv je 3,1 procenta. Já mám obdiv k paní ministryni financí, že udělala jen takovou malinkou úlitbu k tomu, aby to byla jenom ta 3 procenta. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk několika poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Votava. Jsme stále ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pozorně jsem poslouchal vaším prostřednictvím kolegu Stanjuru v jeho přednášce týkající se daňového balíčku, sněmovního tisku 509. Jeho argumenty zněly docela zajímavě. Musím připustit, že se na to docela poctivě připravil a používal argumenty věcné. Přesto v těch věcných argumentech zazněla slova, která mě trošku vylekala. A uvedu důvod těchto slov. Začal používat kolega Stanjura vaším prostřednictvím argumenty, které hovořily o České národní bance a zprávě, kterou ona vydává v rámci hodnocení pojišťoven. Já jsem doposud žil v přesvědčení, že Česká národní banka jako kontrolor, v uvozovkách kontrolor, těchto institucí má přehled o tom, co se v těchto institucích děje, ale tady z úst ctěného kolegy jsme byli přesvědčováni, že v těchto institucích vládne nehorázný - slušný výraz - nepořádek, že mají různé výkaznictví, že nejsou schopni ty výkazy dát do souladu s evropským výkaznictvím, a jsme na globálním trhu pojišťovnictví. Jinými slovy tady hovořil a používal argumenty, že Česká národní banka jako kontrolor připouští, a připustila v minulosti a neustále připouští, nehorázný nepořádek v pojišťovnách, kdy není schopna říci, kolik vlastně činí určité rezervy, aby mohly být správně, pokud tento balíček projde, zdaněny. A já doufám, že až bude projednávána zpráva o České národní bance a pan guvernér tady bude na tomto místě stát, budeme tyto otázky klást a ve stejné vehemenci se budeme ptát, jak vlastně banka pracuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Nedá mi, abych nereagoval na některá slova pana ctěného kolegy Stanjury. On tady vede vždycky takovou svatou válku proti dani z nabytí věcí nemovitých. Pan kolega Řehounek to tady myslím řekl jasně. Ta daň byla založena již v roce 1992, a tak jste, kolegové, měli možnost tehdy - proč jste ji vůbec, za prvé, prosazovali, a za druhé, proč jste ji nezrušili během svých vlád? A zvýšili ji, ano, mi napovídá paní ministryně, ze tří na čtyři procenta, jestli se nemýlím. Já tu daň nepovažuji za nemravnou. Já za nemravné považuji to, že ji platí ten nabyvatel, ten, kdo si kupuje, protože to zvyšuje i náklady na bydlení a zvyšuje to cenu té nemovitosti.

Druhá věc. Chtěl bych ujistit pana kolegu Stanjuru prostřednictvím předsedajícího, že se opravdu mýlí, když mě spojuje s pozměňovacím návrhem, který by měl selektovat, kdo bude podléhat dani z výher. To jsem opravdu nepodával. Já obecně jsem proti tomu, aby se zdaňovaly výhry.

A třetí věc, mluvil jsem tady o ní už také několikrát. Neustále pan Stanjura tady říká a tvrdí, a tvrdí to i kolegové z pravé strany, že Účtenkovka je vlastně státem podporovaný nebo státem provozovaný hazard. Je to naprostý nesmysl! Já neznám nikoho, kdo by si kupoval, nakupoval zboží jenom kvůli tomu, aby měl stvrzenky a mohl se účastnit hry v Účtenkovce. Je to nesmysl, přátelé! A možná trošku se zlobím i na Ministerstvo financí, že to dávalo do zákona, do toho daňového balíčku jako zdanění Účtenkovky, protože Účtenkovka tam určitě nepatří podle mě. Není to žádný státem podporovaný, natož provozovaný hazard. Neznám takového blázna, který by opravdu nakupoval jenom kvůli tomu -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane poslanče, čas vypršel. Děkuji. Pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já o dani z nabytí nemovitosti budu mluvit jako řádně přihlášený v obecné rozpravě, ale dovolte mi, kolegyně, kolegové, abych vaším prostřednictvím, pane předsedající, reagoval na pana kolegu Řehounka. Mě vždycky fascinuje ta selektivní paměť vystupujících k dani z nabytí nemovitosti. Vy strašně rádi zapomínáte na to, že v roce 2019 jste změnili zásadním způsobem charakter této daně, a to tím, že jste převedli daňové břemeno z toho, kdo prodává tu nemovitost a získává peníze z prodeje nemovitosti, na toho, kdo kupuje, a musí si vydělat tedy nejen na cenu nemovitosti, ale také na tuto daň. Jenom bych chtěl k tomu poznamenat, že teď jsme v nějaké aktuální situaci. Je z mého pohledu krize bydlení, ceny bytů a domů mnohdy - už třeba v Praze střední střída nedosahuje svými finančními možnostmi na nákup nových domů a měli bychom na to nějakým způsobem reagovat, a vy tady pořád jenom vystupujete, co se stalo v roce 1991. Jste šest let u vlády. Co jste udělali s bydlením? Budu o tom mluvit ve svém vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Skopeček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Já bych chtěl zareagovat na kolegu Juříčka, který říká, že tu trávíme hodiny zbytečnou diskuzí. Já si to nemyslím. Projednáváme velmi důležitý zákon, který má zvýšit už tak nejvyšší daňové břemeno v historii na ještě vyšší úroveň díky tomuto balíčku. A zbytečné to není i proto, že když jsem si poslechl Otázky Václava Moravce, resp. přečetl jsem si facebookový příspěvek předsedy Poslanecké sněmovny, vašeho spolustraníka, který tvrdí, že když roste složená daňová kvóta z 35,2 % na 35,9 %, že to neznamená vyšší daňové zatížení, tak si myslím, že to ještě bude trvat pár hodin, abychom vám vysvětlili, že to znamená růst daňového zatížení. Žádný jiný, lepší ukazatel a přesnější na to, jak měřit daňové zatížení, než složenou daňovou kvótu nemáme. Je to ukazatel, který se k tomuto vyčíslení a hodnocení používá celá léta, je v řadě ekonomických učebnic jasně definován, a přesto zaznívají od vašeho významného člena takovéto názory, které jsou opakem toho, co říká standardní ekonomie. Takže asi tu budeme muset ještě trávit hodně času a hodně vysvětlování, abyste tuto věc pochopili a zjistili, o čem vlastně jednáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP