(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Řehounek bude reagovat s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji, pane místopředsedo. Určitě nemám takovou paměť, abych si pamatoval, co se stalo 5. 5. 1992. Ale jak jsem tady už říkal, díval jsem se do Wikipedie. A chtěl jsem reagovat na jednu z věcí, které tady kolega Stanjura vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, říkal. Že my v uvozovkách, nebo resp. že on se ptá, proč ta daň vůbec existuje. Takže já jsem se tady snažil říci: proto, že 41 budoucích poslanců ODS tehdy v roce 1992 dalo svými hlasy - a teď samozřejmě nedíval jsem se na hlasování, ale vzhledem k tomu, že ta daň byla přijata a tehdy Občanské fórum mělo skoro dvě třetiny v České národní radě, tak ta daň vznikla.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Přeji dobré poledne. Na faktickou poznámku máme ještě jednu přihlášku a je to pan poslanec Pavel Juříček. Takže pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji ještě jednou. Dámy a pánové, já samozřejmě s Honzou Skopečkem prostřednictvím předsedajícího v principu souhlasím. Samozřejmě, že daňové zatížení v ČR je neúměrné, že bychom si všichni přáli, aby kleslo. Nicméně teď se bavíme o technických rezervách. A ty technické rezervy, když - a mohu možná rovnou odpovědět za Českou národní banku kolegovi Leo Luzarovi prostřednictvím předsedajícího. Když jsem se zeptal, jak je možné, že tedy se připustilo, aby ty technické rezervy nastoupaly na takovouhle neúměrnou výši, tak ta odpověď viceguvernérů, obou, byla jednoduchá. Oni si to prostě prolobbovali tady na minulých vládách, a to je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Miroslav Kalousek. Potom pan poslanec Jan Skopeček se přihlásil. Prosím. A pak se připraví pan poslanec Adamec. Tak prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přiznám, že teď jsem se v té argumentaci ztratil. Pan poslanec Juříček nám řekl, že souhlasí s tím, že daňové zatížení je v ČR neúměrné a že všichni bychom si přáli, aby kleslo. Takhle jsem to slyšel.

Ale prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Juříčku, když si to tedy všichni přejeme, tak proč vy chcete ty daně zvýšit? Já tomu nerozumím. Můžete prosím pěkně vysvětlit, proč když si přejete snížení daní, tak proč jste připraven nehlasovat pro naše návrhy v rámci této předlohy, pozměňující, které ty daně opravdu snižují, a naopak jste připraven hlasovat pro vše, co ty daně zvýší? Nedává mi ta argumentace sebemenší logiku. Kdybyste mi to vysvětlil, byl bych vám vděčný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka. Připraví se pan poslanec Ivan Adamec a následně pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Já chci reagovat na podobnou věc jako pan kolega Kalousek. Já jsem velmi rád, že pan kolega Juříček souhlasí s mými názory. Jsem rád, že si stejně jako my myslí, že daňové zatížení v ČR je nadprůměrné a že bychom ho měli snižovat. Myslím, že je to výsledek těch už několika hodin, které tu diskutujeme, a předkládáme velmi vážné argumenty. Jsem rád, že jsme prvního poslance hnutí ANO přesvědčili, že skutečně daňové zatížení v ČR je vysoké. Pan poslanec bude mít i ve třetím čtení příležitost hlasovat pro řadu našich pozměňujících návrhů. Já už jsem je tady představoval. Třeba to základní zvýšení slevy na poplatníka. Pan Juříček pro to bude moci hlasovat. A já to vidím jako první vlaštovku z klubu hnutí ANO a věřím, že během těch dalších hodin, po které tu budeme pečlivě argumentovat, proč nemáme zvyšovat už tak rekordní daňové zatížení, přesvědčíme nejenom pana Juříčka, ale i další poslance hnutí ANO. A já mu za to velmi děkuji. A až se bude hlasovat, tak se určitě podívám na sjetinu hlasování, jestli tady hlasoval v souladu s tím, co tady u řečnického pultíku říkal.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní vystoupí pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já trochu z jednoho soudku. Já kolegu Juříčka samozřejmě kontrolovat nechci ani ho vyzývat k ničemu nechci. Ale chtěl jsem tady reagovat na tu tzv. nemravnost, kterou říkal pan poslanec Votava. Já ho chápu, že vlastně daň z převodu nemovitosti by měl platit ten prodávající. Takhle jsem tomu rozuměl, že je nemravné, že to... Takhle, že to platí ten kupující v tuhle chvíli. Ale chci vás upozornit, když to bylo obráceně, tak vždycky to zaplatil ten kupující, ať v ceně nemovitosti, anebo prostě ten, kdo prodával, si to vyžádal. Mám tu zkušenost osobní.

A druhá věc, co se týká Účtenkovky. Komoditou přece nejsou ty nákupy. Komoditou, se kterou se kšeftuje, která se shání, a tady dokonce padly nějaké kurzy, za jakých podmínek, je ta účtenka. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Juříček - zatím poslední faktická. Prosím, máte slovo. A tak ještě pan poslanec Patrik Nacher se přihlásil. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Určitě, Honzíku prostřednictvím předsedajícího, k vlaštovce mám hodně daleko. Ale nicméně máme některé priority a některé závazky k minulosti, které musíme právě naplnit státním rozpočtem 2020, takže to je jednoduché.

A ty demagogické řeči o tom, jestli já budu hlasovat pro nějaké teď zdanění, když teď v tuto chvíli je to naprosto nereálné, tak to jsou právě nepochopitelné věci, ke kterým mě teď vyzýváte. Já jsem vám tady jenom řekl jasná technická fakta ohledně technických rezerv pojišťoven. Já jsem s těmi pojišťovnami jednal. A Česká národní banka tu metodiku, kterou jste tady řadu hodin přednášeli, která má svým způsobem někde občas logiku, ale není postavená na faktických číslech, tak s těmi faktickými čísly, doufám, doufám, byť tedy si uvědomuji, že Sněmovna často nejedná na faktických číslech, že jsem vás přesvědčil.

Ale nicméně je mně líto, a doufám, že občané nám to zúročí, protože jeden den sněmovny stojí zhruba 5 milionů korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám tady tři faktické poznámky. Takže pan poslanec Patrik Nacher - čtyři dokonce. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek, dále pan poslanec Jan Skopeček a pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže pěkné poledne, dámy a pánové. No, já jsem naopak za tu debatu rád, protože i ta debata o zdanění těch technických rezerv tady obnažila letité téma, kterého se také dotkl kolega Stanjura, který teď tady není, to jest toho investičního životního pojištění, a to jak je to výhodné pro ty klienty. Tak já znovu tady to zopakuji, aby to nezapadlo, že se těším na debatu všech těch kolegů, kterým teď tak na srdci leží budoucnost pojištěnců, střadatelů a podobně. Protože i v tomto příspěvku dvouhodinovém to zaznělo ohledně peněz, které těm klientům tam zůstanou a o které můžou do budoucna přijít tím zdaněním.

Pokud jde o tu poznámku kolegy Adamce, s tím já naprosto souhlasím. K tomu jsem se také chtěl přihlásit. Je ale trošičku v rozporu se svým kolegou Vojtěchem Munzarem, který je od něj teď tři metry, takže by si to měli kolegové nějakým způsobem vyjasnit. Protože to, jak to popsal kolega Adamec - mluvím teď o té dani z převodu nemovitosti, dneska z nabytí nemovité věci - je přesně tak, jak jste řekl. Ať už to odvádí ten, kdo to prodává, nebo ten, kdo to kupuje, tak v té chvíli vždycky ten, kdo to kupuje, tak to zaplatí vždycky, ať už v ceně, zvýšené ceně, nebo tím, že to zaplatí nebo že to odvede on. Tak je to úplně jedno. Takže to si tam vyřiďte mezi sebou. Souhlasím jinými slovy s kolegou Adamcem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dostává slovo pan poslanec Miroslav Kalousek a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ve vší úctě vaším prostřednictvím, pane předsedající, požádat pana poslance Juříčka, jestli bychom se mohli v Poslanecké sněmovně oslovovat paní poslankyně nebo pane poslanče. On tak laškovně řekl panu poslanci Skopečkovi Honzíku. Já myslím, že to prostě nepatří do Poslanecké sněmovny. To si nechte do vašeho politického hnutí. Tam si klidně říkejte Viléme, Hynku, Andreji, ale tady jsme v Poslanecké sněmovně.

K dani z nabytí nemovitostí, k jejímuž zrušení se také hlásím, bych ale rád podotkl, že pokud má existovat, pokud není dostatečná většina k jejímu zrušení, tak já jsem paradoxně vždy byl zastáncem, že ji má platit ten kupující. Já jsem totiž ve své praxi zažil obrovské množství případů, kdy kupující nabyl nemovitost, ale protože byl ručitelem za zaplacení daně od prodávajícího, tak ten prodávající ji nezaplatil, peníze probendil a kupující se dostal do zoufalé situace, kdy musel zase tu nemovitost prodat, aby mohl tu daň zaplatit. Takže tím, že se překlopila tahle povinnost na nabyvatele, bylo riziko těchto lidských tragédií odstraněno. Nicméně hlásím se k tomu, že by se to mělo zrušit, a pak žádné lidské tragédie hrozit nebudou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP