(13.10 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Pokud bychom chtěli měřit efektivitu výběru daní, tak na straně státu bychom ji museli měřit a ptát se, kolik nákladů, jaký objem nákladů musí stát vynaložit na to, aby získal jednu korunu daňových příjmů. Můžeme se bavit o tom, jestli při dnešním obrovském růstu daňových příjmů z roku na rok skutečně daňová efektivita neroste, protože náklady Finanční správy mohou růst pomaleji. A já vám klidně podepíšu, že takto relativně se efektivita výběru daní může zvyšovat, ale o tom skutečně nic neříká složená daňová kvóta. To bychom se museli podívat na náklady státu, na to, jakým způsobem vybírá daně, podívat se na objem vybraných daní, srovnat náklady na Finanční správu, udělat časovou řadu v rámci několika let a říci si, jestli stát dokáže vybírat více daní třeba se stejným objemem úředníků, se stejným objemem nákladů na Finanční správu. Samozřejmě ani efektivita na straně těch, co ty daně platí, tak rovněž nejde mluvit s rostoucí složenou daňovou kvótou o nějaké větší efektivitě. Efektivita na straně daňového poplatníka, co se týče plnění daňových povinností, to je právě třeba ten ukazatel počtu hodin, které podnikatel musí trávit tím, než vyplní daňové přiznání a než se vypořádá s veškerou daňovou administrativou.

Váš pan kolega při té argumentaci říkal, že složená daňová kvóta je prostý zlomek vyjadřující poměr daňových výnosů k hrubému domácímu produktu, což má pravdu, a dodává, že se tedy může měnit ve chvíli, kdy roste jmenovatel nebo čitatel, nebo mohou růst oba, nebo jenom jmenovatel a čitatel může zůstat stabilní. To všechno je pravda. Ale jestliže žijeme v období ekonomického růstu a HDP je ve spodní části zlomku a hrubý domácí produkt poměrně rychle roste, a vám přesto roste i celá složená daňová kvóta, tak to znamená, že vybíráte a vytaháváte z kapes daňových poplatníků ještě více peněz, než roste samotná ekonomika. Čili tímto argumentem, tímto popisem toho zlomku se pan předseda Poslanecké sněmovny usvědčil z toho, že vlastně říká, že tato vláda zatěžuje daňové poplatníky větším tempem, než roste samotný hrubý domácí produkt. Já bych byl schopen pochopit tuto argumentaci ve chvíli, kdy by se hnutí ANO bránilo zvyšující se daňové kvótě z titulu toho, že klesne hrubý domácí produkt. (K poslanci hovoří mimo mikrofon ministryně financí.) Pardon, paní poslankyně? (Ministryně financí upřesňuje, že je ministryně, nikoliv poslankyně.) Ano, pardon. Paní ministryně, přeslechl jsem vaši poznámku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pardon, já bych požádal, abychom spolu komunikovali skrze mikrofon. (Ministryně financí hovoří opět mimo mikrofon.)

 

Poslanec Jan Skopeček: K daňové kvótě. Takže bych pochopil tuto argumentaci ve chvíli, kdy bychom byli v recesi, kdy by hrubý domácí produkt, ta dolní část toho zlomku klesala, pak by složená daňová kvóta rostla i bez toho, že byste museli vybrat byť jednu korunu na daních meziročně víc. Pak bych pochopil argumentaci toho, že to je zlomkem a že to je recesí a že vy neuděláte nic s tím, že ekonomika prostě z roku na rok klesá a že díky tomu poklesu HDP, který je v dolní části zlomku, se celý ten ukazatel zvyšuje, aniž byste vybrali o korunu vyšší daně. Ale to se neděje. My žijeme v situaci, kdy hrubý domácí produkt roste, a to, že součástí růstu hrubého domácího produktu je, že vedle toho roste i složená daňová kvóta, ukazuje na to, že zkrátka daňové inkaso roste ještě rychleji než samotná ekonomika, což je důkaz toho, že je to vaše práce, že je to vaše zvýšení daní, že je to váš růst daňového břemene, ze kterého se zkrátka nevymluvíte.

Takže jenom prosím, když používáme ukazatele, jako je složená daňová kvóta, tak skutečně o nich mluvme se znalostí věci, skutečně používejme pravdivé popisy, pravdivé analýzy, které z ní vycházejí, a pokud složená daňová kvóta roste, věřte, že tomu bylo tak vždycky a bude tomu i v budoucnosti, že roste-li složená daňová kvóta, že to znamená, že z ekonomiky zkrátka vybíráte relativně čím dál tím víc peněz, berete je ze soukromého efektivnějšího sektoru a chcete je přerozdělovat v tom méně efektivním veřejném. Je to jednoduchá logika a z toho se skutečně nevymluvíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A teď tedy, abychom v tom měli pořádek, tady mám tři faktické poznámky. Vím, že se mi paní místopředsedkyně Valachová hlásila, tak teď nevím, jestli jí pánové Kohoutek, Bláha a Španěl dají přednost. Vypadá to, že máte přednost, takže prosím, a pak se mi hlásí paní ministryně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a poslaneckého klubu hnutí ANO navrhla následující. Navrhuji, aby Sněmovna podle § 54 odst. 4 rozhodla o zařazení třetích čtení 36. schůze Poslanecké sněmovny na čtvrtek 31. 10., a zároveň podle § 95a jednacího řádu navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyčlenila v tento den dobu pro jejich projednávání od 9 do 19 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nevím, jestli jsem to správně zaznamenal. Vyčlenit dobu pro třetí čtení na čtvrtek 31. 10. od 9 do 19 hodin. To je procedurální návrh, který je v tuto chvíli hlasovatelný.

Pan předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, standardně jsou na třetí čtení určeny jednací dny středa a pátek, z toho důvodu vznáším jménem tří poslaneckých klubů, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS, veto na tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže tím pádem to nemůžeme hlasovat. A další procedurální návrhy, které bych v tuto chvíli měl řešit, nemám. Takže poprosím pány poslance Kohoutka, Bláhu a Španěla, kteří jsou v tuto chvíli přihlášeni k faktickým poznámkám, a potom by byla na řadě paní ministryně. Prosím. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já si dovolím vaším prostřednictvím reagovat na pana Skopečka. Mě veškeré statistiky, Doing Business a podobně neskutečně udivují, protože -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším, pak vám dám více času, ale není tady slyšet. Myslím, že i vy oceníte, když vás kolegové uslyší, takže prosím o klid a můžete pokračovat.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Děkuji. Dámy a pánové, pokud někdo z vás neví, jak dlouho trvá založit společnost nebo firmu v České republice v dnešních dnech, tak je to jeden jediný den. Ten proces je jednoduchý. Ráno přijdete k notáři nebo notářce, podepíšete zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu, notář vám vyhotoví notářský zápis, vy si mezitím dojdete na živnostenský úřad, dojdete si do banky, založíte účet na firmu, odpoledne se k dotyčnému notáři nebo notářce vrátíte, podepíšete další dokumenty a druhý den máte společnost s ručením omezeným zapsanou v obchodním rejstříku. Takže i v dnešní době v tento čas založit firmu v České republice trvá jeden den. Pokud vám to nefunguje v Praze, přijeďte do Děčína, děčínský živnostenský úřad i další příslušné úřady například v Děčíně nebo severních Čechách takto fungují a společnost máte za jeden den.

Dovolím si reagovat na průběh dnešní schůze. Vážená opozice, pokud říkáte, že neobstruujete a chcete diskutovat, tak teď jste měli v dnešní den dva příklady, návrh pana předsedy Faltýnka a návrh kolegy Valachové. Pokud chcete diskutovat a jde vám skutečně o to ten daňový balíček probrat, teď jste mohli hlasovat dneska do devíti hodin nebo do sedmi hodin zítra, ale zavetovali jste to. Takže vám nejde o diskusi, ale o obstrukce. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Španěl s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já už musím reagovat na pana Skopečka prostřednictvím pana předsedajícího, protože to je až neuvěřitelné, co nám tady povídá. On nám povídá o podnikatelích, ale ani jednou nebyl na podnikatelské radě, ani jednou nebyl na podvýboru pro podnikatelské prostředí, ani ve skupině pro snižování administrativní zátěže, ale všechno ví, všechno zná, jak to všechno dlouho trvá, a neví o tom vůbec nic.

Teď jste slyšeli, jak dlouho trvá založit s. r. o. Živnost, na to vám stačí přihlásit se na Portál občana. A pokud nechcete být plátce DPH, jako že nejste nuceni být hnedka plátce DPH, protože nejdřív můžete podnikat, pak zjistíte, že splňujete predikci milion, tak se můžete přihlásit, nebo musíte, je vaše povinnost se přihlásit, a jelikož tam, kde se zkoumá, tam není patrné úplně všechno, takže založit opravdu firmu nebo živnost dneska netrvá ani ten den. Trvá to několik minut přes Portál občana. Vyzkoušejte si, nebo si nechte od MPO vyjet podrobný návod, běžte na jejich stránky, tam je návod, jak musíte postupovat, a bude vám to všechno jasné.

My, kteří se zabýváme opravdu podnikáním, tak se snažíme snižovat zátěž podnikatelů a něco pro to děláme. Ale většina lidí, která tady o tom diskutuje, a převážně pan Skopeček, o tom mluví jen teoreticky. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP