(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je tedy pan poslanec Španěl a připraví se pan poslanec Skopeček s reakcí. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jen velmi krátce v rámci principu opakování je matka moudrosti. My jsme daňový balíček, vládní daňový balíček, jako SPD také nepodpoříme, protože jsme zásadně proti vykrádání peněženek občanů, aniž bychom toto navyšování poctivě pracujícím nějak kompenzovali.

Jak jsem řekl, jsme ve třetím čtení. Nevíme díky obstrukcím ostatních stran, kdy na hlasování dojde, ale neškodí, když myslím připomenu naše tři pozměňovací návrhy, které nám rozpočtový výbor shodil ze stolu. Myslím, že tyto naše pozměňovací návrhy by rozpočet České republiky určitě nezruinovaly a pomohly by určitě mladým rodinám a pracujícím, takže já vám je připomenu. Navrhovali jsme navýšení nezdanitelného příjmu z příležitostného prodeje. Tam myslím jde o banální záležitost z pohledu rozpočtu. Navýšení základní slevy na poplatníka, která už je spoustu let na stejné úrovni, ta by opravdu pomohla našim občanům, a navrhovali jsme snížení daně malým firmám, obdobně jako je to na Slovensku. Prosím vás, kdo může, podpořte tyto zákony, protože jsou opravdu ve prospěch pracujících. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času. A nyní, abych se v tom vyznal, tak nyní s faktickými poznámkami páni poslanci Skopeček, Stanjura, Kalousek, Ferjenčík. Pak mám s faktickou poznámkou pana předsedu Bartoška. (O slovo se hlásí i ministryně Schillerová.) Paní ministryně chce s faktickou poznámkou, nebo s přednostním právem? S faktickou poznámkou. Tak se omlouvám, v tom případě vás zařadím před pana předsedu... Za pana poslance Skopečka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. K mým dvěma předřečníkům, k panu kolegovi Bláhovi. Kdybyste měl mluvit jenom o tom, čemu rozumíte, tak také bezesporu tady nemluvíte každou poslaneckou schůzi. Nevím, co mě obviňujete z toho, že jsem nikdy nepodnikal. Já jsem vedl několik let občanské sdružení, které vyvíjelo i podnikatelskou činnost. To je za prvé, ale myslím si, že to sem nepatří. Já jsem necitoval své dojmy, já jsem citoval ze zprávy Světové banky, která každoročně sestavuje žebříček zemí mj. podle kritéria snadnosti založení podnikání. Jestli chcete argumentovat, tak neargumentujte proti mně. Já jsem si to nevymyslel, ten žebříček jsem nesestavil, ten žebříček sestavila Světová banka, tak se obraťte na Světovou banku, řekněte, že nemá pravdu, ale v tuhle chvíli prostě vydala před pár dny zprávu, kdy my jsme na 134. místě. To znamená, že 133 zemí před námi má pravděpodobně založení firmy ještě snadnější, ještě rychlejší. To je celé. Není to můj výmysl. Je to statistika, kterou Světová banka vydává každoročně. Takže to je jenom k tomu meritu té věci, o které jste mluvil. Nechápu váš osobní výpad. Vím, co je to podnikání. Vedl jsem sdružení, které podnikatelskou činnost vyvíjelo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní ministryně s faktickou poznámkou, poté pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já budu rychlá a budu jenom tady k té debatě, která zazněla. Doing Business, pane poslanče Skopečku. Můžu se vyjadřovat jenom k části paying taxes, za kterou zodpovídám. Takže tam už - my se tomu skutečně věnujeme už asi tři roky poctivě. Jenom pro lidi, aby věděli, o co jde. Modelovou firmou - proto to nikdy nebude zajímat zahraniční investory - modelovou firmou je česká firma, nebo tedy národní, která má asi 60 zaměstnanců, vyrábí tuším nějaké keramické květináče, vůbec nevyváží, nemá žádný styk prostě - stoprocentně... Já se tomu věnuji již několik let, pane poslanče. Věřte mi, opravdu, z hlavy mohu kdykoliv. My jsme se tam v oblasti paying taxes už několikátý rok za sebou zlepšovali. Letos jsme parametricky zůstali na stejném místě, ale připouštím, že v jednom subparametru, a tento subparametr je délka prověřování podezřelého nároku na odpočet, jsme se posunuli o několik hodin, prostě máme tam delší prověřování kontrolních postupů. My jsme jakoby zůstali v tom parametru na stejném, ale jsou země, které nás přeskočily. A až se podaří v této Poslanecké sněmovně, a já věřím, že to bude i s vaší podporou, prosadit legislativu k projektu Moje daně, tak věřte, že i v tomto parametru bude rychlé zlepšení.

A teď ještě prosím vás ke složené daňové kvótě, co nejjednodušeji. Je to poměr daňových výnosů, to znamená, v čitateli máme vlastně celkový výnos z daní, cel a jiných poplatků, ve jmenovateli máme HDP. A to, že nám roste složená daňová kvóta, a vy to dobře víte, není dáno tím, že by se zvedaly sazby -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, paní ministryně! Já se omlouvám, ale bohužel se budete muset přihlásit znovu. (Dobře, tak já se přihlásím znovu.)

A nyní pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Skopeček, poté paní ministryně. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Děkuji za slovo. Chtěl jsem ve smyslu jednacího řádu reagovat na vystoupení pana poslance Kohoutka, na odpověď na otázku, zda se jedná o diskuzi, nebo zda se jedná o obstrukce. Jedná se o to, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že vás toužíme přesvědčit o výhodách některých našich pozměňovacích návrhů. Je mi úplně jasné, že vás nepřesvědčíme o všech, ale o některých bychom vás přesvědčit chtěli, a to přesvědčování má své etapy. Prostě několik hodin se přesvědčuje, vy pak o tom přemýšlíte, pak vás budeme zase přesvědčovat, pak o tom budete zase přemýšlet. Já pamatuji doby, kdy opozice s koalicí dokázala o pozměňovacích návrzích seriózně jednat, a pevně věřím, že jsme něčeho takového také schopni. Takže vám chci říct, že ta doba, kdy se budeme navzájem přesvědčovat a přemýšlet, záleží na vás úplně stejně jako na nás. My jsme kdykoliv v následujících týdnech připraveni zasednout k jednacímu stolu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom fakticky reagovat na kolegu Španěla, který uvedl, že návrhy SPD byly smeteny ze stolu na rozpočtovém výboru. Pokud se nemýlím, tak k návrhům SPD nebylo přijato stanovisko, což rozhodně neznamená, že by byly smeteny ze stolu. V zásadě rozpočtový výbor podpořil několik návrhů a ke zbytku nepřijal stanovisko, což je ostatně i důvod, proč kolegové napravo se snaží vyvolat tu debatu, protože jsou si vědomi toho, že ten zákon je i uvnitř vládní koalice značně kontroverzní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Skopeček, poté paní ministryně. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já jsem vůbec nechtěl reagovat na to, jestli někdo podnikal, nebo nepodnikal, ale na to, že se tady celou dobu oháníme podnikateli, ale ve výsledku o konkrétních věcech nevíme vůbec nic. Pokud chceme pro podnikatele něco udělat, tak je potřeba opravdu konat, a ne to, co se tady děje celých 30 let, že se o tom tady neustále hovoří a hovoří a hovoří a hovoří a hovoří, ale nic se absolutně neděje. Neděje se nic až do dejme tomu posledních dvou let, když se podíváte dneska na Ministerstvo průmyslu a obchodu a půjdete se podívat na to, co se všechno připravuje - podnikatelské desatero, živnostenský balíček, tak to jsou kroky, které směřují k tomu, aby se snížila administrativa, aby se snížila zátěž podnikatelů, ale předtím nám všem podnikatelům pouze přibývalo, přibývalo, přibývalo, přibývalo. Já už jsem to tady několikrát říkal. Když jsem začínal, nemusel jsem jako podnikatel nic. Ale pak to přišlo. Jedna smršť za druhou, jedna povinnost za druhou. A stačí se podívat do minulosti, kdo nám tady vládl. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP