(10.40 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Já mám protinávrh samozřejmě, protože tento návrh pokládám za rozporný s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Takže mám protinávrh, aby se o návrhu hlasovalo až po skončení rozpravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V podstatě je to povahově námitka k vedení schůze, ale zřejmě hlasovatelná.

 

Takže budeme nejprve hlasovat o námitce pana poslance Bendy, abychom o návrhu pana předsedy Faltýnka hlasovali až po skončení rozpravy ve třetím čtení. Už jsem vás odhlásil, znovu jste se přihlásili.

Hlasujeme o návrhu pana Bendy. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 154, pro 65, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, abychom o podaných návrzích k novele zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tisk 509, a o zákonu jako celku hlasovali ve středu 6. 11. od 10 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je 154, pro 89, proti 63. Tento návrh byl přijat.

 

Další přednostní právo, pan předseda Chvojka. Omlouvá se paní poslankyně Tereza Hyťhová z dnešního jednání z pracovních důvodů, zahraniční výborová cesta. Prosím máte slovo, pane předsedo. Poprosím o klid v sále.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě jednou hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi prosím, abych jménem poslaneckého klubu ČSSD a také poslaneckého klubu hnutí ANO navrhl v souladu s § 95a jednacího řádu Poslanecké sněmovny to, aby Sněmovna dnes vyčlenila pro třetí čtení návrhu zákonů dobu do 19. hodiny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další procedurální návrh, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovoluji si s tímto návrhem vyslovit veto jménem klubů STAN, TOP 09, ODS - to snad stačí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stačí dva kluby, pane předsedo. (Potlesk z pravé strany sálu.) Takže v tuto chvíli nemůžeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, to je nám jasné. A snad bude nejlépe, když se vypořádáme s tím bodem tak, že otevřu rozpravu.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které jako první je přihlášen pan poslanec Kalousek, jehož vystoupení bylo přerušeno 30. 10., viz stenozáznam. (Silný hluk v sále.) Poprosím o klid v sále. Máte-li co k řešení, prosím běžte do předsálí. Prosím o klid. Ještě jednou žádám všechny, kteří diskutují v rámci této místnosti, ať umožní vystoupení pana předsedy Kalouska. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, ještě předtím, než navážu na svůj diskuzní příspěvek, dovolte mi, abych sdělil svůj názor, že Sněmovna svým předcházejícím hlasováním flagrantně porušila zákon o jednacím řádu. Dokázal bych pochopit, kdyby si Sněmovna odhlasovala ukončení diskuze, a dokázal bych pochopit, kdyby Sněmovna odhlasovala zkrácení diskuze. Nicméně odebrat slovo celé řadě lidí, kteří možná ještě chtějí diskutovat, popřípadě neumožnit - neumožnit - předsedům klubů, aby sdělili stanovisko klubů před hlasováním, to se domnívám, že je rozhodnutí, o kterém budeme velmi vážně diskutovat. A je docela možné, že se na něm sejdeme u Ústavního soudu. Ale je to prostě vaše rozhodnutí. Jenom chci, abyste slyšeli, že jsem přesvědčen, že byl porušen zákon. To stanovisko samozřejmě nemůže nikdo z nás dát autoritativně. To bude muset kdyžtak dát Ústavní soud. (V sále je hluk a neklid.)

Dovolte mi teď, abych se vás pokusil přesvědčit a pokusil se vás získat pro podporu několika pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat v rámci tohoto zákona. Začal bych pozměňovacím návrhem paní Věry Kovářové. Věra Kovářová oproti vládními návrhu navrhuje ve svém pozměňovacím návrhu -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Ještě jednou vás všechny žádám o klid v sále! A důstojný průběh. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Věra Kovářová ve svém návrhu navrhuje, aby zdanění technických rezerv pojišťoven se týkalo pouze neživotního pojištění, ale aby se netýkalo pojištění životního. Není totiž pravda časté tvrzení, které slyšíme, že životní pojištění bylo regulováno zdaněním rezerv a že bylo prolobbováno pozměňovacím návrhem někdejšího poslance Suchánka. Životní pojištění nikdy nebylo regulováno technickým zdaněním rezerv. Ano, bylo regulováno neživotní pojištění, životní pojištění nikoliv.

Přijetím pozměňovacího návrhu paní poslankyně Kovářové vrátíme vlastně právní stav do období před přijetím pozměňovacího návrhu pana poslance Suchánka, do období, které tady bylo vždy, a zabráníme znárodnění části výnosů životních pojistek. Upozorňuji, že jich je 5,5 milionu, že se to týká 5,5 milionu lidí. A to nemluvím o pravděpodobném zdražení v budoucnu uzavíraných životních pojistek. Je to produkt podporovaný státem, je to produkt, který stát podporuje, aby se lidé zaopatřili pro případ zranění, úmrtí, popřípadě aby sloužil jako dodatečný příjem ke stáří, a pokud tento produkt státem podporovaný chcete ve svém výnosu částečně znárodnit, je to absurdní a jde to proti smyslu vládní politiky a podpoře odpovědnosti každého za jeho vlastní život.

Není rovněž pravda to, co také často zaznívá od zástupců Ministerstva financí, že postupujeme tímto vládním návrhem podle směrnice Solvency II. Solvency II určuje všem členským zemím povinná minima technických rezerv, nicméně nemluví nic o tom, že by měl stát fiskálním způsobem působit na to, aby se ty rezervy netvořily větší. O tom tam není ani slovo. Naopak je samozřejmě zájmem každého státu a každého regulátora, aby ty rezervy byly větší než ve směrnici stanovené, Solvency II. A dovolte, abych na podporu svého tvrzení z této směrnice několik článků citoval.

Evropská komise s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a vzhledem k následujícím důvodům:

1. Při uplatňování požadavků stanovených v tomto nařízení by měla být zohledněna povaha, rozsah a komplexnost rizik spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny. Zátěž a komplexnost, s nimiž se pojišťovny musí vyrovnat, by měly být úměrné jejich rizikovému profilu. Při uplatňování požadavků stanovených v tomto nařízení by informace měly být považovány za podstatné, pokud by mohly ovlivnit rozhodování či úsudek osob, které budou podle předpokladů tyto informace používat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP