(Schůze pokračovala v 10.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v 36. schůzi a na pět minut ji bezprostředně přerušuji z technických důvodů. Budeme pokračovat v 10.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 10.30 do 10.35 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 10.35 hodin. Budeme pokračovat v přerušené 36. schůzi. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. V tuto chvíli mi byly doručeny tyto dodatečné omluvy: omlouvá se pan poslanec Špičák od 10 do 12 hodin ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jaroslav Dvořák z dnešního jednání od 11 hodin do konce jednacího dne. A ještě jedna omluva pana Špičáka.

 

Takže nyní přistoupíme k projednání přerušeného bodu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 30. října na 36. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozprava byla přerušena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, rozpočtového výboru, pan poslanec Milan Feranec. Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 509/3, který byl doručen dne 27. září 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 509/4.

Pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem. (Posl. Kalousek: Protestuji! Slovo mám já!) Ještě jsem neotevřel rozpravu, pane předsedo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych v souladu s platným usnesením Poslanecké sněmovny číslo 248 čl. I z 26. 2. 1997 jménem poslaneckého klubu ANO a sociální demokracie navrhl Sněmovně se usnést, že hlasování o podaných návrzích k novele zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tisk 509, a o zákonu jako celku proběhne ve středu 6. 11. od 10 hodin. Tolik můj návrh a věřím, že ho všichni podpoříte v návaznosti na naši debatu před půl hodinou, kdy jsme všichni chtěli také schválit rodičovský příspěvek. Vzhledem k tomu, že je přihlášen pouze jeden diskutující, tak věřím, že to určitě stihneme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Mohl bych vás požádat o písemné... (Ano.) V každém případě se jedná o procedurální návrh, takže já opět přivolám všechny kolegy z předsálí a o tomto návrhu budeme hlasovat. Je zde žádost o odhlášení. (O slovo se hlásí posl. Kalousek.) V tuto chvíli nemohu připustit rozpravu, pouze kdyby zazněl protinávrh nebo jiný návrh. Pan poslanec Benda. (Námitky, že nemá přednostní právo.) Já si myslím, že ale to je k návrhu. To právo má dokonce každý poslanec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP